Het beste van jezelf geven

Aquarius workshop

Het beste van jezelf geven

English Aquarius workshop Give the best of yourself: https://youtu.be/WusMd3nID5s

“Ik wil het allerbeste van mijzelf geven aan het levensproces, aan elk onderdeel van mijn leven en ik wil mijn allerbeste krachten er aan wijden. Ik hoop dat steeds als ik dat niet doe en te kortzichtig ben om dat te merken, dat de universele intelligentie in mij me naar dit bewustzijn leidt. Daar wil ik mijn aandacht op richten!”
Citaat uit Padwerk lezing 161: Onbewuste negativiteit, een gevaar voor de overgave van het ego aan onwillekeurige processen

Hoe moeilijk onze jeugd ook is geweest en hoeveel negatieve ervaringen we hebben gehad, dit zijn niet de echte oorzaken van de pijn die we nu ervaren. Die jeugdervaringen hebben wèl ons incasse­rings­vermogen aangetast, waardoor we slecht tegen kritiek en stress bestand zijn èn een toevlucht in de drie onproductieve schijnoplossingen (onderdanigheid, agressiviteit en afstandelijkheid) hebben gezocht. De huidige pijn wordt ver­oor­zaakt door de hardnekkige vasthoudendheid aan de kinderlijke behoefte dat er voor ons wordt ge­zorgd; door de dwingende eis dat het leven alles goedmaakt en ons gratis alles geeft terwijl wij alleen maar passief ontvangen; door onze verdedigende houding waardoor we de moed missen werke­lijk te leven. Ge­vangen in deze door onszelf geconstrueerde val eisen we dat iemand ons redt.

De huidige pijn is voornamelijk de enorme druk van de echte behoefte om het beste van onszelf aan het leven te geven zodat we de overvloed van het leven kunnen ontvangen. Enerzijds er­varen we de behoefte om te ontvangen, maar deze behoefte blijft onvervuld zolang we ons aan de de­struc­tieve verdediging vasthouden en we niet in staat zijn om echte liefde waar te nemen en te ont­vangen. Alleen door deze ontwikkelingsweg tot Aquariusmens ontplooien de constructieve patronen zich dusdanig dat we leren hoe we de behoefte om te ontvangen kunnen bevredigen. Anderzijds kunnen we de be­hoefte om te geven nog niet vervullen, totdat dit stadium om werke­lijk te kunnen ontvangen is bereikt.

We zul­len waarnemen dat we in de gebieden waarin we vervuld zijn het gevoel hebben geluk te ver­dienen, bereid zijn het beste van onszelf te geven en de prijs willen betalen. Dit in tegenstelling tot de gebieden waarin we niet vervuld zijn. Echte vervulling in het leven ervaren we als het onze intentie is om eerlijk en integer het beste van onszelf te geven, want dan is geven en ontvangen één energiestroom en verdwijnt de angst voor onszelf. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van drie thema’s uit de Padwerk lezingen het beste van jezelf geven onderzoeken.

1e thema: Het beste van jezelf verraden

Door pijn en afwijzing in onze jeugd, ontwikkelt zich de overtuiging dat liefhebben vernederend is en iets is waarvoor we ons moeten schamen. We leven ingehouden. We plegen verraad aan het beste deel van onszelf, waardoor we onszelf niet vertrouwen en dit wantrouwen op het leven en anderen projecteren. Onbewust doen we anderen pijn door niet het beste te geven. Het vraagt moed om onze natuurlijke warme gevoelens en niet onze kunstmatige flinkheid te laten zien.

“Door jezelf te verraden – het beste deel van jezelf, dat er naar hunkert om te geven en lief te hebben, te voelen en met anderen mee te leven, royaal te zijn, nederig te zijn – moet je ook verraad plegen jegens de mensen om wie je het meeste geeft. Wanneer je dit indirecte verraad jegens anderen als gevolg van het directe verraad jegens jezelf ontdekt, heb je weer een echte kern van je schuld te pakken.” (Citaat uit Padwerk lezing 65)

2e thema: De sleutel tot succes

Zolang we uit angst voor tekort meer willen krijgen dan we bereid zijn te geven, is het verlangen om het beste van onszelf te geven vervormd in bewijzen dat we beter dan anderen zijn. We vergelijken ons met anderen en we zijn in competitie. We zien niet dat we daardoor in de vicieuze cirkel van emotionele afhankelijkheid gevangen zitten. Wanneer we het beste van onszelf geven en niet meer willen krijgen dan we bereid zijn te geven, dan zullen we succesvol zijn.

“De verandering ligt in het beste van jezelf geven in plaats van de beste indruk te geven. Als je alles wat je in het verleden ontdekt hebt, in dat licht beschouwt, kun je het grote verschil vaststellen tussen de beste indruk geven, zodat het beste van je gedacht wordt en werkelijk je best doen om het resultaat te verkrijgen dat jij je wenst. Dit is de sleutel die het werkelijke succes dat je wilt bepaalt in een beroep, in een vervullende relatie, in groei en in zelfontplooiing.” (Citaat uit Padwerk lezing 128)

3e thema: Weigeren om het beste te geven 

Uit kinderlijke wrok, omdat we eisen dat eerst alle pijn wordt goedgemaakt die ons is aangedaan, weigeren we onze fascinatie om negatief te creëren los te laten en het beste van onszelf aan het leven te geven. Het is een wetmatigheid dat in de mate we weigeren te geven, dat we in diezelfde mate bang zijn ons te openen en onmogelijk vreugde, geluk en succes kunnen ontvangen; we voelen ons voortdurend pijnlijk gefrustreerd in het niet kunnen geven én ontvangen. Alleen wanneer we in waarheid zijn en vanuit innerlijke rijkdom het beste geven wat we zijn, zullen we ook vreugdevol ontvangen.

“Onderzoek waar je niet alleen weigert om het beste van jezelf te geven, maar waar je zelfs heimelijk het slechtste van jezelf aan het leven wilt geven; daarmee heb je een sleutel in handen. Je zult een keuzevrijheid hebben, die je nooit eerder bezat.” (Citaat uit Padwerk lezing 153)

Meditatie het beste van jezelf geven 

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Open jezelf voor het innerlijke kind dat weigert het beste van zichzelf te geven

Voel met mededogen hoe het innerlijke kind gevangen zit in emotionele afhankelijkheid en angst voor zichzelf

Voel met compassie hoe ongelukkig en misdeeld het innerlijke kind zich voelt omdat het niet kan ontvangen

Voel zachtmoedig hoe ingehouden het innerlijke kind leeft en hoe wantrouwend het is

Vraag hulp aan het ware zelf om je blik te richten daar waar je niet het beste van jezelf geeft

Vraag moed aan het ware zelf om het zelfverraad los te laten en je warme gevoelens te laten zien

Vraag kracht aan het ware zelf om het beste van jezelf te geven en lief te hebben

Open je voor het advies van het ware zelf over welke negatieve houding je nu belemmert het beste van jezelf te geven

Visualiseer jezelf als iemand die ervan geniet om het beste van zichzelf te geven

En kom nu in je eigen tempo terug