De illusoire angst voor tekort

Aquarius workshop

De illusoire angst voor tekort

  “Een heilzame cirkel kan zich ontwikkelen door het risico te nemen om te geven vanuit de verwachting 
dat overvloed zal groeien omdat de angst voor armoede en tekort een illusie is.”

Uit Padwerk lezing 250: Onthullen van het tekort

De illusoire angst voor tekort is afkomstig van een dieper gelegen weigering om het beste van onszelf aan de wereld, aan onze omgeving, aan mensen en aan onszelf te geven. Deze weigering komt voort uit een gevoel van ontoereikendheid, uit de overtuiging dat we niets te bieden hebben. En dat gevoel van ontoereikendheid is het gevolg van onze weigering om te geven. We willen dat anderen ons iets geven en dit maakt dat we niet meer kunnen voelen hoeveel wij te bieden zouden hebben als we dat maar écht wilden. Door deze weigering is het onmogelijk onze kwaliteiten en vermogens te zien. We zitten dus gevangen in een vicieuze cirkel. Hoe minder we te bieden denken te hebben, hoe meer we van anderen afhankelijk zijn en dit maakt de illusoire angst voor tekort nog groter. Het maakt ons ook wrokkig en daardoor nog minder liefdevol en nog minder bereid tot geven. Dit creëert weer meer schuldgevoelens en een gevoel van niet de moeite waard zijn, zodat we niet in staat zijn alle innerlijke en uiterlijke rijkdom te ontvangen. We voelen ons hoe langer hoe armoediger en afhankelijker en we beseffen dat datgene waar we hartstochtelijk naar verlangen ons niet door anderen gegeven kan worden. Waarom vinden we het zo moeilijk om het beste van onszelf aan het leven te geven? We geloven in de misvatting dat we onszelf tekort doen als we aan het leven geven en dat we rijker worden door hebzuchtig te grijpen en te graaien. Maar onze moeilijkheden en frustraties ontstaan júist door deze misvatting want deze egoïstische en hebzuchtige houding is schadelijk voor het leven en anderen en daardoor ook voor onszelf. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van thema’s uit de padwerk lezingen de illusoire angst voor tekort onder­zoeken. 

De illusie van armoede oplossen

We kunnen onze illusoire angst voor tekort en armoede oplossen als we onze activi­teiten vanuit over­vloed verrichten, want dan zullen ze meer overvloed voort­brengen. Maar als we vanuit een sterk armoedebewustzijn leven, dan zal dit meer armoede creëren. Want onze houding tegenover gebeur­te­nissen, het leven en andere men­sen wordt door de houding tegenover onszelf bepaald.

Als je overvloed wilt beleven omdat je armoede vreest, dan schep je ook een splitsing. De overvloed die je dan schept is niet gebouwd op werkelijkheid en is dus een ondeugdelijk bouwsel dat weer verpletterd moet worden, opdat je dan jezelf arm kunt laten zijn om de illusie van armoede op te lossen. Dan kan de echte rijkdom, de rijkdom in eenheid, groeien. Slechts als je arm kunt zijn, kun je jezelf toestaan rijk te zijn, als een uiterlijke expressie van je innerlijke inhoud. (Uit Padwerk lezing 210)

Geloven in tekort loslaten

We hebben de neiging om uit bescherming uit te gaan van een tekort. Deze neiging houdt verband met het geloof in een zinloze, armzalige, tekort schietende kosmos. Maar deze illusies versterken de neiging om van een tekort uit te gaan. We geven niet het beste van onszelf, maar we geven verwrongen om te krijgen wat we niet waard denken te zijn. Alleen door de illusoire angst voor tekort onder ogen te zien en los te laten, kan onze ware rijkdom ontdekt worden.

Als je heimelijk gelooft dat je iemand bent die geen enkele liefde of acceptatie waard is, ga je uit van een tekort. Als echte en valse schuldgevoelens je verhinderen om je volledig tot God te wenden, ga je uit van een tekort. Als je gelooft dat de kosmos je vijand is en je beschermt je tegenover die veronderstelde vijandschap met destructieve afweermechanismen – waar jij je al of niet bewust van kunt zijn en die je kunt rationaliseren en rechtvaardigen – baseer jij je op een tekort. (Uit Padwerk lezing 250)

Overvloed ervaren vanuit innerlijke rijkdom

We hebben allemaal gebieden waarin we overvloed ervaren en andere gebieden waarin we tekort voelen. Het is belangrijk te ontdekken op welke gebieden we ons rijk of arm voelen. Waar we ons rijk voelen, zullen we altijd overvloed ervaren omdat we daar een gevende en eerlijke houding hebben. Maar waar we ons arm voelen, zullen we gevangen blijven in de illusoire angst voor tekort totdat we innerlijke rijkdom scheppen door te geven en eerlijk te zijn.

Je zult gaan beseffen dat er overvloed is, maar alleen zoveel als jij aan het leven wilt geven en dat jij net zoveel zult delen in de overvloedigheid van het leven als dat je bereid bent je innerlijke rijkdom in te zetten voor het proces van het grote geheel. (Uit Padwerk lezing 236)

Meditatie de illusoire angst voor tekort

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Open je met behulp van het ware zelf voor het innerlijke kind dat bang is voor tekort

Voel met compassie dat het innerlijke kind een sterk armoedebewustzijn heeft

Voel met mildheid dat het innerlijke kind gelooft dat het niets te bieden heeft

Voel met mededogen dat het innerlijke kind weigert het beste van zichzelf te geven

Vraag hulp aan het ware zelf om je hebzuchtige en egoïstische houding los te laten

Vraag kracht aan het ware zelf om je kwaliteiten en vermogens die je te bieden hebt te zien

Vraag moed aan het ware zelf om het beste van jezelf aan het leven te geven

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over hoe je het gebied waar jij je arm voelt kunt transformeren

Visualiseer jezelf als iemand die overvloed ervaart door een eerlijke en gevende houding

En kom nu in je eigen tempo terug