N2021

Nederlandse Padwerk citaten 2021

Week 1: Lezing 204A: In de stilte van mijn diepste innerlijke zelf ligt de kracht om gelukzaligheid, genot, liefde en wederkerigheid te verdragen. Ik doe een beroep op deze kracht, om liefde te geven, liefde te voelen, liefde te ervaren, om van liefde te stralen, om het niet met het verstand en de uiterlijke wil te controleren, maar om ermee samen te stromen.

Week 2: Lezing 137: Op het gebied waar je nu problemen hebt, kun je die ene constructieve wens formuleren om in contact met je binnenwereld te komen en heel bewust dat onmetelijke goddelijke zelf activeren dat diep in je leeft.

Week 3: Lezing 56: Let van nu af aan op je reacties, onderzoek ze en vraag je af wat de zin en de diepere betekenis ervan kan zijn. Wat hebben ze je te zeggen? Wat schuilt er achter de emoties die je opmerkt bij de meest gewone gebeurtenissen in je leven? Welke emotie valt je het eerst op en wat zit erachter?

Week 4: Lezing 168: Als je bang bent en dus verkrampt, en daardoor vervreemd bent van de levenskracht in je, moet je de angst werkelijk op het diepste niveau onder ogen zien.

Week 5: Lezing 137A: Je kunt alleen goedmaken en ontvangen en je behoeften vervullen als je innerlijk het verleden loslaat, wanneer je er klaar mee bent, wanneer je als een volwassene met een nieuwe schone lei begint, als je de grote vrijheid en kracht van liefde geven ontdekt. Dan zul je genezen zijn.

Week 6: Lezing 45: Als je erachter wilt komen wie je bent, moet je eerst vaststellen welke verlangens achter je dagelijkse reacties schuilgaan.

Week 7: Lezing 163: “Alle pijn en frustratie die de meeste mensen in de loop van hun leven doormaken is uitsluitend het gevolg van het feit dat ze hun ware identiteit niet kennen. En de voortdurende worsteling in het leven is, dat je onbewust weet dat je iets moet terugvinden, dat er een geheime sleutel is die het leven kan openen.”

Week 8: Lezing 166: “Als je niet datgene onder ogen ziet wat de levende geest blokkeert en verlamt, dan kan de levende geest je niet in beweging en tot leven brengen.”

Week 9: Lezing 168: “Wanneer het fundamentele scheppingsproces niet wordt tegengehouden en het verloop functioneel en harmonieus is, zal de eeuwigdurende schepping zich verspreiden en van vreugde en welbevinden overstromen.”

Week 10: Lezing QA171: “De ziel substantie is het scheppingsmateriaal dat het leven van mensen vorm geeft. En alle concepten, overtuigingen en ideeën en de optelsom van wat de persoonlijkheid uitdrukt, geeft vorm aan zijn persoonlijke ziel substantie. Het is de blauwdruk voor zijn leven.”

Week 11: Lezing 41: “Karma is niets anders dan de wet van oorzaak en gevolg, dezelfde wet die binnen de tijd van één leven werkt. Als je in dit leven je beelden en verkeerde conclusies ontdekt, zul je oorzaak en gevolg duidelijk aan het werk zien omdat je in jezelf de waarheid van de wet van oorzaak en gevolg begrijpt, ziet en ervaart.”

Week 12: Lezing 121A: “De ideale staat van zijn is om de zekerheid in jezelf te vinden, wat alleen kan als je jezelf accepteert zoals je bent: een onvolmaakt, beperkt menselijk wezen.”

Week 13: Lezing 27: “Veel van jullie willen heel graag een taak vervullen in Gods wijngaard. Maar heb jij je ooit afgevraagd of je er echt klaar voor bent? Ben je werkelijk bereid om jezelf op te offeren? Want opoffering is noodzakelijk. Vraag jezelf af waarom je het wilt.”

Week 14: Lezing 82: “Jezus’ wederkomst bij zijn leerlingen laat duidelijk zien: ‘Na mijn beproeving, nadat ik mijn beproeving ten volle ondergaan heb, zonder pretenties en zonder iets voor te wenden, en na er tot het einde toe doorheen gegaan te zijn, leef ik nu ten volle in de ware zin van het woord. Ook jullie kunnen dit. Jullie hoeven niet op de fysieke dood te wachten, want elke dag sterf je heel wat keren, in al je kleine beproevingen en worstelingen. De manier waarop je deze tegemoet treedt, is bepalend voor het leven dat erop volgt en voor de volledige vreugde die de jouwe kan zijn. Als je deze beproevingen en worstelingen in net zo’n geest van oprechtheid  tegemoet treedt, zul je ook in die mate leven en vreugde ervaren terwijl je nog in je lichaam verkeert.’ ”

Week 15: Lezing 192A: “ ‘Mijn behoefte om volmaakt te zijn is een onrealistische behoefte. Ik heb het niet echt nodig. Ik heb het niet nodig, want het is niet waar. Ik ben niet volmaakt. Ik ben menselijk en als mens belichaam ik de beste maar ook lagere eigenschappen. En ik wil deze lagere eigenschappen leren kennen, zonder angst en zonder mijzelf te kleineren.’ “

Week 16: Lezing 165: Je dient nu te leren eerlijk je gevoelens te registreren en te verdragen. Je kunt beginnen door in je meditaties te zeggen: ‘Ik wil graag weten, ervaren en voelen wat ik echt voel’.”

Week 17: Lezing 229A: “Als jij jezelf kunt aanvaarden en liefhebben dan kun je geven en gelukkig zijn en kun je een mens zijn die welvarend, royaal en koesterend is. En alleen dan kun je voelen dat je alle overvloed verdient die echt beschikbaar is voor jou.”

Week 18: Lezing 258: “Als je werkt, rust, speelt, leeft, beweegt en je wezen is in harmonie met je unieke ritmepatroon, leef je een veel meer vruchtbaar, creatief, vreugdevol en vredig leven.”

Week 19: Lezing 173: “Het centrum van het zonnevlechtgebied is het communicatiekanaal voor de innerlijke wijsheid van de kosmische waarheid.”

Week 20: Lezing 94: “De enige manier om je ware zelf volledig vrij te maken, is jouw specifieke punt van loslaten te vinden dat juist ergens in het probleem moet schuilen waar je nu zo mee zit.”

Week 21: Lezing 244A: “De Heilige Geest is aanwezig in alle waarheid, in alle stemmen die Gods waarheid tot uitdrukking brengen. Hij is aanwezig in de vorm van engelen en hoogontwikkelde geesten die je te hulp komen en vertellen wat je nodig hebt om te horen.”

Week 22: Lezing 190: “Je bent nu echt klaar om je in de diepten van je wezen te wagen, waar jij loslaat en je vrijelijk aan alle gevoelens overgeeft die zich in je hebben opgehoopt en die je systeem niet konden verlaten of niet in hun natuurlijke energiestromen transformeren omdat je de poorten naar het voelen van je gevoelens had afgesloten.”

Week 23: Lezing 95: “Je strijd is om een aandachtige staat van zijn te ontdekken. In aandacht kun je het juiste evenwicht bereiken tussen activiteit en passiviteit, tussen actie en rust.”

Week 24: Lezing 33: Wat jou van je vrede en innerlijke harmonie berooft is nooit dat wat anderen doen, maar altijd en uitsluitend je eigen verkeerde houdingen en je innerlijke strijd tegen omstandigheden die je niet kunt veranderen. Sterker nog: die je niet verondersteld wordt te veranderen. Je wordt verondersteld jezelf te veranderen. En wanneer je dat eenmaal hebt bereikt, zul je vrij zijn en zul je een nieuwe onafhankelijkheid voelen van het gedrag en de reacties van anderen, die je uiteindelijk toch nooit schade kunnen toebrengen.”

Week 25: Lezing 134: Als je de juiste en constructieve stappen zet om je uiterlijke en innerlijke wezen te integreren door actief contact tussen beiden te ontwikkelen, kan het leven oneindig veel meer zijn dan je zou kunnen wensen.”

Week 26: Lezing 25: Voordat je tot het punt in je ontwikkeling komt waarop de tijden van beproeving en problemen voorbij zijn, moet je eerst door het stadium heen waarin je die moeilijke perioden volledig begrijpt en je ze in een geest van moed en wijsheid tegemoet treedt.”

Week 27: Lezing 88: Ware religie gehoorzaamt niet. Ze is vrij. Ware religie is een bereidwillig proces, een door inzicht verkregen vrije, zelfbepaalde actie.”

Week 28: Lezing 75: “Het hoogste doel: de overstap van de egocentrische, geïsoleerde toestand naar een eenheid met alles, naar het besef dat je een integraal deel van een geheel bent in een schepping die eindeloos en onophoudelijk streeft naar deze hoogste vervulling.”

Week 29: Lezing 165: “Zelfrealisatie betekent de kern van je spirituele wezen als een levende realiteit te realiseren, de kern van jezelf die eeuwig is.”

Week 30: Lezing 40: Sommige mensen hebben zo’n controle over lichaam en geest dat ze vreselijke verwondingen kunnen verdragen zonder enige pijn te voelen. Ze hebben geleerd de pijn te verdragen; zonder enig verzet geven ze zich eraan over. Daardoor zijn ze zo ontspannen, dat ze iets wat normaal heel veel pijn zou doen niet meer voelen.”

Week 31: Lezing 115: “Een deel van het Padwerk bestaat uit het opsporen van onplezierige, onjuiste aspecten van jezelf die pijnlijk, beschamend en niet vleiend zijn. Maar een ander deel van het Padwerk bestaat uit het ontdekken van je echte waarde, van constructieve neigingen, van gedachten en gevoelens die je er kunstmatig onder hield omdat je ten onrechte meende dat ze verkeerd waren.”

Week 32: Lezing 192: Ouders, een bepaalde omgeving en bepaalde omstandigheden lijken voor de pijnlijke ervaringen in je jeugd verantwoordelijk te zijn. Maar in feite is de onontwikkelde staat van de ouders een middel om datgene te activeren wat anders ontoegankelijk, sluimerend zou blijven en volledige zuivering zou blokkeren.”

Week 33: Lezing 177A: “Om jezelf lief te vinden, dien je te ontdekken waarom je jezelf niet lief vindt. En de reden is altijd dat er bepaalde gevoelens en houdingen en aspecten zijn die je absoluut niet van jezelf accepteert.”

Week 34: Lezing 212: “Als het op je werkelijke grootheid aankomt, raak je erg geremd, beschaamd, zelfs bang en houd je in wat je kunt zijn, wat je voelt dat je eigenlijk al bent.”

Week 35: Lezing QA 144: “Om eenheid in je dagelijkse leven te vinden is het absoluut noodzakelijk dat jij je zelfafwijzing en je gebrek aan een positieve mening over jezelf ontdekt”.

Week 36: Lezing 211: De innerlijke werkelijkheid is het grote, weidse universum en jij staat op de grens met aan de ene kant deze weidse, uitgestrekte, eindeloze, oneindige innerlijke ruimte van de schepping, waarin iedere denkbare bewustzijnstoestand, uitdrukking en situatie bestaat en aan de andere kant de uiterlijke leegte, die met bewustzijn en licht, met liefde en leven gevuld moet worden.”

Week 37: Lezing 49: “Kwaad en destructiviteit kunnen hun werk in je doen door de fundamentele misvatting dat eigenbelang, egoïsme en egocentrisme je tegen pijn zullen beschermen of je iets goeds zullen opleveren.”

Week 38: Lezing 220: “Als je het beste in jezelf nederig vraagt: “Wat moet ik in mijzelf zien? Waar ben ik nog blind? Wat kun je me vertellen?” En als je echt de waarheid wil en jezelf ervoor opent, dan zal die goddelijke stem je op een prachtige manier onderwijzen.”

Week 39: Lezing 245A: “Als jij je vreugdevol en innerlijk tevreden voelt, volg je volledig je bestemming, je pad zoals je dat dient te doen en waartoe je ook in staat bent. Ouderdom – en de gemoedsgesteldheid die daarmee gepaard gaat – is een soortgelijke indicatie. Ouderen die innerlijke rust, vreugde en een diep gevoel van zichzelf vervuld hebben ervaren, hebben dat dan ook werkelijk gedaan.”

Week 40: Lezing 241A: “Mijn zeer geliefde vrienden, ik wil jullie vertellen bij welke prachtige creatie jullie betrokken zijn, door je pad, je taak en door je eigen ontwikkeling.”

Week 41: Lezing 61: “Ieder van jullie kan een werktuig van genade zijn. Als jij door je ontwikkeling meer gaat begrijpen en je kracht en je vermogen om lief te hebben zich echt ontvouwt – niet geforceerd en dwangmatig, maar in werkelijkheid – heeft dit een effect op anderen en daarom op de wereld, zoals jij je dat niet kunt voorstellen.”

Week 42: Lezing 28: “Alleen als je God in jezelf hebt gevonden, zal je hart rust ervaren en zal het leven met al z’n verwarring zin voor je hebben, want het zal niet langer een mysterie voor je zijn.”

Week 43: Lezing 139: “Laat de manifestatie van je levenskern met zijn kwetsbaarheid en zijn krachtige gevoelens samenwerken met je volwassen verstand en met je ego.”

Week 44: Lezing 49: “Emotionele volwassenheid is allereerst het vermogen tot liefde, de capaciteit om lief te hebben. Maar overal waar angst bestaat om gekwetst te worden, angst voor teleurstelling of angst voor de risico’s van het leven, daar bestaat geen emotionele volwassenheid.”

Week 45: Lezing 143: De enige manier waarop je werkelijk die eenheidsstaat kunt ingaan, waarin je werkelijk meester kunt zijn, is door niet meer te hoeven triomferen, te winnen, afgescheiden te zijn, speciaal te zijn, gelijk te hebben, het op jouw manier te hebben, door de noodzaak van alle situaties wat die ook zijn te vinden en te ontdekken of je die nu goed of slecht, juist of verkeerd beschouwt.”

Week 46: QA 232: “Als je de ene situatie achterlaat en in de volgende stapt, dan is dat een wederdood en een wedergeboorte. En morgen kan er een andere wederdood en wedergeboorte plaatsvinden. Een mensenleven is slechts een dag in een ander meetsysteem. Het is slechts een droom die je ’s nachts hebt in een ander meetsysteem.”

Week 47: Lezing 250: “Als je heimelijk gelooft dat je iemand bent die geen enkele liefde of acceptatie waard is, ga je uit van een tekort. Als echte en valse schuldgevoelens je verhinderen om je volledig tot God te wenden, ga je uit van een tekort.”

Week 48: Lezing 53: “De volwassen ziel kent een volwassen zelfliefde. Maar waar onbewust houdingen en stromingen misvormd zijn, zal ook de gezonde zelfliefde misvormd zijn.”

Week 49: Lezing 103: “Zonder goede menselijke relaties kan er op geen enkele manier vervulling zijn. En goede menselijke relaties zijn onmogelijk zonder liefde en zonder alle verschillende aspecten die deel uitmaken van liefde.”

Week 50: Lezing 106:Waar stagnatie, moedeloosheid en depressie heersen ten aanzien van de waarde van je werk, ontvlucht je jezelf in een hoekje van je wezen. Allen die stap voor stap deze universele weerstand overwinnen, voelen hun eigen groei en voelen hun bevrijding uit de ketenen.”

Week 51: Lezing 239: “In de Nieuwe Tijd is de energie, de stuwkracht, de machtige kracht van de Christus opnieuw herrezen. Het is bepaald geen sentimentele kracht. Het is een reusachtige kracht. Zijn slagkracht bestrijkt jullie aardse sfeer en zij die er klaar voor zijn en de moed hebben, de innerlijke moed om ruimte voor vreugde, plezier en extase te maken, kunnen de innerlijke Christus ervaren.”

Week 52: Lezing 138: “Wat ik aan het leven geef, heb ik van het leven ontvangen en ik wil het laten terugkeren naar de grote kosmische bron om meer goeds te brengen. Dit moet dan onvermijdelijk mijn eigen leven verrijken in precies die mate dat ik bereid ben eraan te geven want in werkelijkheid zijn het leven en ik één.”