Werkelijk onthecht zijn

Aquarius workshop

Werkelijk onthecht zijn

De ware betekenis van onthechting is het los zijn van de gerichtheid op je eigen ego. Daardoor krijgt men een zekere objectiviteit. Deze objectiviteit is onthechting. Het betekent dat jij je eigen gekwetste ijdelheden,je voordelen, je doelen niet op een andere manier beschouwt als die van andere mensen.
Uit padwerk lezing 52: Je beeld van God

Het is een lange weg van vallen en opstaan om onthechting te bereiken. Werkelijk onthecht zijn betekent, dat we onafhankelijk zijn en geen voorwaarden meer aan onze omgeving stellen om gelukkig te zijn. Ontspannen bewegen we met de levensstroom mee en we verzetten ons er niet tegen. Het is een misvatting om te geloven dat onthechting betekent zonder verlangen zijn en passief in een toestand van onverschilligheid of berusting leven. Dat is een valse onthechting gebaseerd op angst, waarbij we onszelf als bescherming tegen pijn en afwijzing in afzondering terugtrekken en zo met onszelf bezig zijn dat we de werkelijkheid niet kunnen waarnemen. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van thema’s uit de padwerklezingen de weg naar werkelijk onthecht zijn onderzoeken.

Jezelf nederig waarnemen
Als we bereid zijn om onze onvolwassen aspecten in alle nederigheid te observeren, zullen we eerder voor ieder probleem in ons leven de verantwoordelijkheid nemen, er doorheen gaan, deze problemen dragen, ze accepteren en de oorzaak in onszelf zoeken. Door de pijn die met problemen gepaard gaat te aanvaarden en onszelf niet belangrijker te vinden dan de ander, kunnen we onthecht van ons ego raken en daardoor emotioneel onafhankelijk worden.
Maak eenvoudig een lijst op van jezelf en wen er voorlopig aan om jezelf te zien waar je werkelijk bent en niet waar je wilt zijn. Aanvaard deze tijdelijke werkelijkheid om twee redenen (1) je moet niet geëmotioneerd en niet verstoord zijn door wat je bent, pas dan kun je jezelf veranderen; en daarvoor is een nieuwe gewoonte nodig, namelijk zonder verkeerde motieven en voorwendsels en blindheid jezelf een tijdje duidelijk zien. (2) dit zal je ook de noodzakelijke nederigheid leren, wat een belangrijke vereiste voor geestelijke ontwikkeling en werkelijke onthechting is.(Uit padwerklezing 21)

Je dwingende stroom en subjectiviteit onder ogen zien
Door onze kinderlijke misvattingen over liefde (namelijk liefde is slaafse onderworpenheid) hebben we het natuurlijke verlangen naar liefde vervangen door anderen te dwingen van ons te houden met indruk maken of onszelf bewijzen. Deze dwingende stroom veroorzaakt subjectiviteit, want we zijn blij als we onze zin krijgen en boos bij tegenwerking. Deze dwingende houding is egoïstisch en kwetsend, omdat we meer willen krijgen dan we bereid zijn zelf te geven. Zonder deze dwingende stroom ontstaat de bereidheid anderen te respecteren en van ze te houden, ook al doen ze niet onze zin.
Om een objectieve en onthechte kijk te hebben, moet je vrij van de illusie zijn dat iedere kleinering, kwetsing of teleurstelling een tragedie is waarvoor jij je moet hoeden. De oplossing van dit probleem vraagt daarom van je dat je een aantal elementen herkent: 1) je vervangende emoties die door de subtiele, dwingende stroom waarmee je anderen dwingt om van je te houden worden bevredigd 2) je subjectieve kijk, verborgen in je emotionele reacties, waardoor je niet in staat bent om liefde te geven 3) je wereld van illusie waarin je panisch wordt door je angst om te worden afgewezen 4) de uitwerking die dit alles op jou als persoon en je omgeving heeft.(Uit padwerklezing 70)

De dualiteit van leven en dood aanvaarden
We leven in een dualistische wereld van genot en pijn, vreugde en verdriet, van leven en dood. Het is juist onze angst voor de dood die deze dualistische wereld creëert. We zien niet dat dood en leven met elkaar verbonden zijn, want in de mate waarin we angst voor lijden hebben zijn we bang voor geluk. Naarmate we onszelf beter leren kennen, zijn we in staat de dood als een organisch proces op een ontspannen manier te aanvaarden. Deze aanvaarding zal uiteindelijk tot overwinning van de grote dualiteit tussen leven en dood leiden.
Onthechting bereik je alleen nadat je alles wat het leven te bieden heeft, hebt geaccepteerd, dus ook de dood. Sommige mensen geloven dat ze tot grote hoogte gestegen zijn terwijl ze in werkelijkheid pijn en lijden eenvoudig afwijzen, en dus ook genot en vreugde. Zij zullen op een bepaald moment in hun ontwikkeling – of dat nu in dit leven is of later – merken, dat zij terug moeten naar dat punt waar ze hun zielservaringen ontvlucht zijn, zodat ze kunnen leren om die helemaal te doorleven. Alleen iemand die hier doorheen is gegaan, bereikt echte sereniteit.(Uit padwerklezing 82)

Meditatie werkelijk onthecht zijn 

Sluit je ogen en zet je voeten stevig op de grond

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de kracht en wijsheid van het ware zelf te verbinden

Kijk samen met je ware zelf met mededogen naar onvolwassen gehechtheden

Je zult weten wie je bent als je de bereidheid hebt om al je gehechtheden te offeren

Offer je gehechtheid om op de buitenwereld te projecteren en om dwingend goedkeuring, aandacht en bevestiging te willen krijgen

Offer je gehechtheid aan je gedachten, je emoties, je zelfhaat, je beelden, je masker, je verdedigingen, je schijnbehoeften

Offer je gehechtheid aan het verleden en de toekomst

Offer je gehechtheid aan je ego

Offer jezelf en sta helemaal naakt voor je schepper

Wees in overgave voor de innerlijke rijkdom van jezelf en open jezelf voor de boodschap van het goddelijke ware zelf

En kom nu in je eigen tempo terug