De illusoire angst om los te laten

Aquarius workshop

De illusoire angst om los te laten

 “Angsten die voortkomen uit afkeer van jezelf leiden tot angst voor het leven en voor de levensprocessen: angst voor het leven, angst voor de dood, angst om te genieten, angst om los te laten, angst voor jezelf, angst voor verandering, angst voor het onbekende, angst om onvolmaakt te zijn, angst voor wat dan ook. Het zijn allemaal illusies. Je kunt een angst niet overwinnen tenzij je er doorheen gaat.” 
Citaat uit Padwerk lezing 160: Heling van de innerlijke splitsing

Op een diep niveau van de menselijke psyche bestaat een conflict tussen het verlangen naar geluk – een onuitwisbaar verlangen van de ziel – en angst voor geluk, omdat we bang zijn de ego controle los te laten. Echt geluk kan niet bestaan als het ego met zijn angst, trots en eigenzinnigheid de alleenheerschappij heeft; als het ego òf buiten het levensproces wil blijven en een passieve ontvangende rol wil spelen òf de teugels juist teveel in handen wil houden. Als het ego van mis­vattingen en opzettelijke destructiviteit is bevrijd, dan laten we deze ­controle los en zijn we niet meer bang om onze individualiteit te verliezen. Al­leen een gezond, krachtig en even­wichtig ego kan zich aan het ware zelf overgeven en de eenheid met de innerlijke kern ervaren. Alle grote spirituele ervaringen zoals totale liefde, wijsheid, creativiteit en de verrukking van een­wording met een ander en met het leven zijn van dit innerlijke centrum afkomstig. Zij kunnen alleen bestaan als er eenheid tussen het uiterlijke zelf en het innerlijke zelf bestaat. Een te strakke ego controle, waardoor de mens het ego overbelast en het ware zelf saboteert, put de mens uit. Als verlichting vlucht de mens voor het ego door òf nog meer van zichzelf te ver­vreemden òf door mentale dissociatie òf de mens kiest voor sterkere vormen van verdoving zoals alcohol, drugs of andere verslavingen. De negatieve gevolgen van die vlucht is voor de mens een reden te geloven dat het gevaarlijk is om het ego los te laten en vervolgens kiest hij er voor om het ego weer strak in de hand te houden. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuws­gierig­heid aan de hand van citaten uit de Padwerk lezingen de illusoire angst om los te laten onderzoeken.

Het ego loslaten

Zolang er nog negatieve mag­netische energievelden bestaan, zijn we bang voor geluk en zijn we terecht bang om het ego los te laten, want dan zouden we dat negatieve veld de vrije hand geven. Alleen op de levensgebieden waar positieve magnetische velden zijn, hebben we vertrouwen, voelen we ons gelukkig en is het sterke gezonde ego niet bang om los te laten en zich aan het ware zelf over te geven. We dienen de negatieve velden onder ogen te zien, te aanvaarden en in positieve velden te transformeren.

“Zolang de mens zijn identiteit uitsluitend met het uiterlijke ego associeert, moet hij wel bang zijn het los te laten, want dat lijkt vernietiging in de zin dat hij zijn gevoel dat hij bestaat verliest. Dit is het menselijke afgescheiden zijn in de ware zin van het woord. Dit is de diepste wortel van de angst om los te laten. Daarom overheerst de angst voor geluk, want echt geluk kan niet bestaan als het uiterlijk ego de alleenheerschappij heeft.” (Citaat uit Padwerk lezing 142)

Het allerbeste van jezelf geven

Zodra we ervoor kiezen van het allerbeste van onszelf aan elk onderdeel van het leven, aan dagelijkse moeilijkheden en probleemgebieden te geven, dan raakt het ego in harmonie met het ware zelf. De angst om het ego los te laten vermindert in de mate dat we ons overgeven aan iets wat groter en betrouwbaarder is. Als we een beroep doen op de goddelijke wil, dan activeren we het ware zelf en ontdekken we de liefde, wijsheid en goedheid die ons gelukkig en veilig maakt.

Als jij je innerlijk labiel en onzeker, angstig en opgejaagd voelt, als je jezelf niet naar waarde weet te schatten, moet je er achter zien te komen of je nog een destructieve neiging, iets negatiefs in je hebt dat je nog niet wilt loslaten. Als jij je dus angstig of zorgelijk voelt, vraag jezelf dan: “Waar zit mijn destructiviteit? Waar denk ik negatief? Waar zit mijn weigering om de universele wet te aanvaarden, zodat ik mijzelf niet overgeef aan het goddelijke dat ik in me heb?” (Citaat uit Padwerk lezing 161)

Overgave aan het goddelijke ware zelf

Overgave is een gebaar van overvloed, van geven, loslaten en meebewegen met wat is zodat er volgens de spirituele wet verrijking moet volgen. Weerstand om ons aan het goddelijke ware zelf over te geven, veroorzaakt een sterk schuldgevoel dat ons verzwakt en waarbij we onszelf in zelfbestraffing verliezen waardoor we ons angstig en onveilig voelen. Deze zelfvernietigende hou­ding kan alleen getransformeerd worden door èn zelfverantwoordelijkheid te dragen èn alles van onszelf aan het goddelijke over te geven en los te laten.

“Het vermogen om jezelf over te geven en los te laten is een essentiële voorwaarde om gezond en heel te zijn. Het proces verloopt als volgt: eerst moet je het belang van overgave verstandelijk volledig begrijpen, zodat je gemotiveerd bent om de rest van het proces aan te gaan. Dan moet je je wil inschakelen om te kiezen. Het is niet zo moeilijk in te zien, hoe je deze beweging bewust en opzettelijk ontkent. Deze bewuste keuze om jezelf los te laten en over te geven lijkt eerst angstaanjagend, maar als je de moed verzameld hebt het telkens weer te doen, zul je ontdekken welke grote veiligheid en zekerheid er uit voortkomen.” (Citaat uit Padwerk lezing 254)

Meditatie de illusoire angst om los te laten

 Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Open je met behulp van het ware zelf voor het innerlijke kind dat bang is om los te laten

Voel met compassie de te strakke egocontrole van het innerlijke kind

Voel met mildheid hoe het innerlijke kind vlucht voor het ego door zelfvervreemding, dissociatie of verdoving

Voel met mededogen dat het innerlijke kind bang is voor geluk

Vraag hulp aan het ware zelf om negatieve energievelden onder ogen te zien

Vraag kracht aan het ware zelf om het beste van jezelf aan het leven te geven

Vraag moed aan het ware zelf om je aan het goddelijke over te geven

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over welke destructieve neiging je niet wilt loslaten

Visualiseer jezelf als iemand die de veiligheid van loslaten kent

En kom nu in je eigen tempo terug