Dualiteit

Aquarius workshop

De dualiteit onderzoeken

In deze workshop gaan we samen de betekenis en de lessen van de dualiteit onderzoeken.

De universele levenskracht, die we ook wel het ware zelf noemen, is werkelijk overal en deze sterke kracht is eeuwig en onveranderlijk. Door misvattingen vervormt deze levenskracht tijdelijk in een destructieve antilevenskracht. Daarom ervaren we twee basiskrachten in het universum: de constructieve levenskracht en de destructieve levenskracht. Deze krachten voeren een heftige strijd. Het is een strijd tussen goed en kwaad en wordt daarom de wereld van de dualiteit genoemd. Die strijd speelt zich af in onze innerlijke wereld en komt tot expressie in de buitenwereld. De buitenwereld is slechts een weerspiegeling van onze innerlijke wereld en een hulpmiddel om alles wat in ons nog onbewust is te leren herkennen en onder ogen te zien.

De Gids zegt in lezing 102 dat geluk nooit van buitenaf komt maar alleen van binnenuit. Alleen als we door de illusies van de dualiteit heengaan en liefde, waarheid en eenheid vinden, dan zullen we ons innerlijk vervuld, harmonisch en gelukkig voelen.

Destructieve   levenskracht

Constructieve   levenskracht

geloven in tekort/armoede denken besef van oneindige vrijheid en overvloed
angst/haat/wreedheid onvoorwaardelijk liefhebben
trots/superieur/minderwaardig/waardeloos nederig
eigenzinnig/onderdanig onbaatzuchtige dienstbaarheid
ontrouw aan jezelf/zelfverraad integer zijn
maskerzelf/ideaalbeeld authentiek zijn
zelfbestraffing/zelfvernietiging durven leven/je incarnatie liefhebben
bezig zijn met gisteren en morgen leven in het hier en nu
geloven in afgescheidenheid besef van één universeel   bewustzijn
vijandig/onverdraagzaam zuster- en broederschap/mild
wantrouwen/onveilig/in gevaar zijn vertrouwen/veiligheid/geborgenheid
indruk maken/in competitie zijn/bewijzen bescheidenheid
veroordelen/afwijzen/schaamte/schuld mededogen hebben/barmhartig zijn/vergeven
willen krijgen/dwingen ‘jij moet’/profiteren met hart en ziel geven
subjectiviteit objectiviteit
in verdediging zijn/projecteren ontwapenend zijn/verantwoordelijkheid nemen
perfectionistisch zijn onvolmaaktheid ontspannen   aanvaarden
minachten/vernederen/kleineren/idealiseren respecteren/objectief waarnemen
lafheid/risico’s vermijden moedig zijn/risico’s durven nemen
egoïsme/egocentriciteit het pad van zelfontwikkeling gaan
afzondering/eenzaamheid uitreiken/eerlijk en openhartig zijn
geloven in onrechtvaardigheid besef van rechtvaardigheid v/d spirituele wetten

Bijbehorende mediatie Innerlijk kind