De wiskundige ordening van de schepping

Aquarius workshop 

De wiskundige ordening van de schepping

“De harmonie en de creatieve pracht van de schepping zouden er nooit kunnen zijn
als orde niet het onderliggende principe zou zijn geweest.
Die nauwkeurigheid en wiskundige ordening ontgaat de visie van mensen. 

Soms kan slechts jouw vaagste gewaarwording je van een grotere orde bewust maken. 

Door je fragmentarische visie zie je alle dingen uit hun verband en kun je ècht chaos en wanorde zien.”

Citaat uit Padwerk lezing 205: Orde, een universeel principe

Het hele universum is van bewustzijn/energie door­drongen op een wiskundige ordelijke wijze, die ons menselijke bevattingsvermogen te boven gaat. Wis­kunde gaat over verbanden zien. Niets is meer pijnlijk en angstaanjagend dan geen verband te zien tussen een negatieve gebeurtenis en de innerlijke oorzaak. Zo’n nare gebeurtenis lijkt dan volstrekt onverklaarbaar en ongerijmd. Maar hoe meer we onszelf begrijpen – en daardoor het leven en het universum begrijpen – hoe meer we verbanden gaan zien en dat betekent opluchting, bevrijding en overvloed ervaren. We zien dan dat alles met alles verbonden is en een eenheid vormt. Het verband tussen oorzaak en gevolg zien – tussen innerlijke negatieve houdingen en uiterlijke negatieve ervaringen – betekent dat we van iedere tegen­slag begrijpen dat het òf door de expressie van een bepaalde onvolmaaktheid wordt veroorzaakt òf door onwetend­heid over een emotionele stroom die tegen de spirituele wet ingaat. In deze workshop zullen we met een liefde­volle nieuwsgierigheid aan de hand van drie thema’s uit de Padwerk lezingen ons voor de nieuwe wiskunde van de Aquariustijd openen.

1e thema: Innerlijk en uiterlijk is als een wiskundige vergelijking

We onderschatten ons vermogen tot scheppen en herscheppen, want de kracht van onze gedragingen, gevoelens en gedachten is enorm. Alle gebeurtenissen en omstandigheden van onze levenservaringen hebben we zelf gecreëerd. Ook beseffen we niet dat onbewuste negatieve gedachten en gevoelens krachtiger zijn en ervaringen creëren die we op bewust niveau niet wensen. Maar alle ervaringen zijn uitnodigingen om de innerlijke werkelijkheid te ontdekken.

“Het totaal van al je bewuste, half bewuste, onbewuste, expliciete en impliciete gedachten, overtuigingen, veronder­stellingen, intenties, gevoelens, emoties en wilsrichtingen, schept hoe tegenstrijdig ze ook mogen zijn een eind­resultaat. Dit resultaat is je huidige ervaring en de manier waarop je leven zich voor je ontvouwt. Je huidige leven laat heel exact zien als een perfecte wiskundige vergelijking wat je innerlijke toestand is. Het kan dus heel goed als een kaart voor je innerlijke gebieden gebruikt worden.”  (Citaat uit Padwerk lezing 208) 

2e thema: De wiskundige precisie van de wet van evenwicht

Evenwicht, wat gericht is op eenheid en heelheid, is de bindende kracht van het universum en dus ook van het menselijke lichaam. Op fysiek niveau betekent evenwicht orde. Op emotioneel niveau betekent het harmonie van gevoelens. Op mentaal niveau betekent evenwicht een gezonde stabiliteit. Onevenwichtigheid creëert de primaire dualiteit van hyperactiviteit en apathie en uit zich op die drie niveaus door wanorde, disharmonie, geeste­lijke labiliteit en een gebrek aan zelf­verantwoordelijkheid en zelfdiscipline.

“De wet van de zwaartekracht, alle natuurkundige, scheikundige, biologische wetten en van iedere denkbare wetenschap in jullie fysieke werkelijkheid, wordt door het principe van de grote wet van evenwicht gestuurd. Enkele van die wetten zijn voor jullie geleerden zonder meer duidelijk. Andere zijn ingewikkelder en nog in nevelen gehuld. In de hogere wiskunde ligt de sleutel tot deze wetten. Maar ook nu spreek ik weer over een wiskunde die buiten jullie werkelijkheidsniveau ligt. En slechts een paar verlichte mensen hebben de relatie tussen wiskunde en de sleutel tot het universum, de sleutel tot de schepping, gevoeld.” (Citaat uit Padwerk lezing 228) 

3e thema: De nieuwe wiskunde van de Aquariustijd

We kunnen onze groei afmeten aan de mate waarin we zelfverantwoordelijkheid aanvaarden en kinderlijke afhankelijkheid hebben losgelaten. Weerstand tegen deze groei betekent conflict. Wanneer we deze fase van onszelf voeden hebben bereikt, is de volgende stap het voeden van anderen in de Christusgeest van dienstbaarheid aan een universele taak. Deze laatste fase creëert meer overvloed dan de vorige fase van zelfvoeding. De onafhankelijke Aquariusmens die het beste van zichzelf aan het universum geeft, zal de nieuwe wiskunde ervaren, want alles wat deze mens vanuit innerlijke overvloed liefdevol aan anderen geeft, zal honderdvoudig terugkomen.

“Je moet open zijn voor een nieuwe zijnswijze en je angsten en misvattingen zonder omwegen onder ogen zien, liever dan ze weg te redeneren met rationalisaties waardoor je ze ontkent. Je zult dan een waarlijk geheel nieuwe wiskunde tegenkomen waarin het delen van jezelf en je verdiensten oneindig veel meer rijkdom zullen scheppen ook in aardse materiële zin dan het huidige systeem je geeft. Evenzo zal je individualiteit vergroten, zal je autonomie steviger in de realiteit verankerd en authentieker worden, naarmate je het deel worden van een groter organisme omarmt.” (Citaat uit Padwerk lezing 249A)

Meditatie de wiskundige ordening van de schepping

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de kracht en wijsheid van het ware zelf te verbinden

Open je met behulp van het ware zelf voor je kinderlijke deel dat geen verband ziet tussen oorzaak en gevolg

Voel met compassie de wanorde, de disharmonie en de geestelijke labiliteit die dit kinderlijke deel ervaart

Voel zachtmoedig hoe dit kinderlijke deel zelfdiscipline en zelfverantwoordelijkheid weigert

Voel met mildheid het verlangen kind te willen blijven en te vertrouwen op het angstige, trotse en eigenzinnige ego

Vraag hulp aan het ware zelf om de waarheid over je huidige situatie te zien

Vraag kracht aan het ware zelf om zelfverantwoordelijkheid te aanvaarden en kinderlijke afhankelijkheid los te laten

Vraag moed aan het ware zelf om de egocontrole los te laten

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over hoe jij jezelf en anderen kunt voeden

Visualiseer jezelf als iemand die in vrede en grote overvloed leeft

En kom nu in je eigen tempo terug