Wanorde in orde transformeren

Aquarius workshop

Wanorde in orde transformeren

English YouTube video Aquarius workshop Transform disorder into order: https://youtu.be/arfnxHQaaYg

“Omdat chaos en wanorde een gevolg van vervorming zijn, zijn ze vanzelfsprekend aanwezig in het menselijk leven. Wanneer mensen volkomen bewust zijn en er helemaal geen onbewust materiaal meer is, is er innerlijke orde. Omdat je dit van geen mens kunt zeggen, bestaat orde in het menselijk leven alleen in geringe mate, net zoals iedere andere goddelijke manifestatie ook alleen in geringe mate voorkomt.”

Citaat uit Padwerk lezing 205: Orde, een universeel principe

In het hele universum heerst orde als gevolg van goddelijke harmonie. Innerlijke en uiterlijke orde kan alleen bestaan als iemand volledig bewust is en zich door goddelijke waarheid en werkelijkheid laat leiden. Echter, de mensheid is nog niet zo ver in haar ontwikkeling want we zijn voor ongeveer 90% onbewust. Zolang we in onwaarheid leven en in verkeerde overtuigingen geloven, is wanorde, angst, chaos en verwarring in ons leven het resultaat. Verwarring en wanorde versterken elkaar en beide verspillen creatieve energie. Door die wanorde is het evenwicht zoek en zitten we gevangen in een kettingreactie van conflicten en verwarring. De waarheid is dat we geliefd en waardevol zijn en met alle leven één goddelijk bewustzijn vormen en onderhevig zijn aan een perfecte wiskundige ordening. Omdat deze informatie van het hogere zelf door het lagere zelf vervormd wordt en we onszelf met de antilevenskracht identificeren, leven we uit onwetendheid in onwaarheid en vinden we onszelf ten diepste niet waardevol, waardoor we innerlijke wanorde in ons leven creëren. Iedere onwaarheid, illusie of misvatting schept dualiteit, onverenigbare tegenstellingen, waaruit nog meer wanorde, conflicten, destructieve emoties, gedachten en daden uit voortkomen. De wanorde wordt groter in de mate dat we geen volwassen beslissingen nemen, egoïstische motieven onderdrukt houden en werkelijke behoeften vervangen of verplaatsen in onechte behoeften. Zodra we de waarheid achter deze illusies ontdekken, begint de splitsing in onze begrippen te helen. De onevenwichtige psychisch krachten komen weer in evenwicht. Vervolgens ontstaan orde en eenheid en transformeren de verwarring, wanorde en conflicten in productieve, werkelijke, constructieve gevoelens, gedachten en daden die hiermee overeenstemmen. In deze workshop zullen we met een liefde­volle nieuwsgierigheid aan de hand van drie thema’s uit de Padwerk lezingen onder­zoeken hoe wanorde in orde getransformeerd kan worden.

1e thema: Door dagelijkse terugblik orde scheppen

Tijdens de dagelijkse terugblik scheppen we orde door te bekijken of er momenten van wanorde, disharmonie of negatieve emo­ties zijn geweest. We onderzoeken wat we op dat moment werkelijk hebben gevoeld en waar­om. Elke gebeurtenis, klein of groot, is belangrijk en is een expressie van onze innerlijke wereld. Iede­re disharmonische situatie en negatieve emotie is een teken van onwaarheid en liefde­loosheid. Na­tuurlijk is het ook belangrijk om te onderzoeken op welke momenten we in harmonie zijn ge­weest en waarom. Zo krijgen we dagelijks een overzicht van de orde en wanorde in ons leven en van wat we al geleerd hebben en wat we nog moeten leren.

“Onbewuste neigingen richten veel schade aan; ze creëren conflicten en zorgen voor innerlijke wanorde. Zo zien wij de onheldere of ‘onhygiënische’ ziel. Er zit zoveel in dat er niet in hoort, dat er uit moet, weggespoeld moet worden. Je zou dus iedere dag je ziel moeten reinigen, net zo als je dat met je lichaam doet. Je zou bij een dagelijkse terugblik moeten kijken naar je reacties op de verschillende gebeurtenissen die door de dag heen hebben plaats gevonden. Dat is de enige manier om je geest en je ziel te reinigen.” (Citaat uit Padwerk lezing 16)

2e thema: Met zelfdiscipline innerlijke en uiterlijke wanorde aanpakken

Zelfdiscipline is nodig voor spirituele en aardse vervulling, want het zorgt voor een gezond en krachtig ego die gegrond is in de werkelijkheid. Er kan geen orde bestaan zonder de inspanning van vrijwillige zelfdiscipline. Alleen met zelfdiscipline is het veilig om ons over te geven aan de diepe vrede en geluk van de onwillekeurige processen, aan zelfontwikkeling, aan seksualiteit, aan diepe gevoelens en processen. We dienen onszelf discipline te leren om op alle niveaus wanorde in orde te transformeren en om leiding te bidden deze volwassen houding vol te houden.

“Kijk eens hoezeer je wanorde je écht stoort. De kant in je die verzet pleegt, weet dat als je jezelf bevrijdt van de last van wanorde, je innerlijk werk zoveel gemakkelijker zal worden. En die weerstrevende kant wil dat juist vermijden. De wanordelijke mens is nooit in staat zich te concentreren. Hetzelfde slaat trouwens ook op de dwangmatig ordelijke persoon, die orde louter gebruikt als compensatie voor zijn innerlijke wanorde. Wanorde maakt concentratie en gerichte aandacht onmogelijk. Je moet dan wel afdwalen met je gedachten, omdat je gepreoccupeerd bent met de dingen die nog gedaan moeten worden, met je chaos.” (Citaat uit Padwerk lezing 205)

3e thema: Innerlijke orde scheppen = overvloed ervaren

Wat we geloven, dat ervaren we. Daarom is het belangrijk bewust te worden van wat we bewust en onbewust denken, voelen en geloven. We kunnen ervoor kiezen om in de armoede te geloven van een beperkend en vijandig leven of we kunnen geloven dat het leven een en al gulheid en overvloed is. Als we orde in ons leven scheppen door bereid te zijn om te veranderen en het beste van onszelf aan het leven te geven, dan voelt het als ons geboorterecht om de overvloed van het universum te ontvangen.

“Dit pad is bedoeld om een innerlijke orde te creëren, hoe pijnlijk dit aanvankelijk ook mag zijn zodat je op echte fundamenten kunt gaan bouwen. Je zult je innerlijke ‘boekhouding’ nooit frauduleus en ongezond laten worden. De voorbijgaande pijn van het blootleggen van je schuldenlast en je tekorten stamt van het verkeerde wereldbeeld dat je daardoor gedoemd bent om te accepteren dat de werkelijkheid echt armoedig is. Je hebt er geen vertrouwen in dat je onverstandig beheerde huishouding anders kan worden, dat je echte rijkdom kunt creëren, gebaseerd op een gezond beleid.” (Citaat uit Padwerk lezing 250)