Van wantrouwen naar vertrouwen

Aquarius workshop

Van wantrouwen naar vertrouwen

Oefen je in vertrouwen, door jezelf steeds weer te openen voor de mogelijkheid
dat het universum je alles zal verschaffen wat je nodig hebt.

Experimenteer eens met de gedachte: “Hoe zou het zijn als ik het universum zou vertrouwen,

als ik in deze speciale situatie de angst opgaf die een gevolg is van mijn wantrouwen

(en daarmee van mijn trots en eigenzinnigheid)?”

Uit padwerk lezing 203: Het doordringen van de goddelijke vonk in de buitengebieden

Als we in waarheid zijn, vertrouwen we de levenskracht, die nu in de natuur zo duidelijk zichtbaar is. We weten dat er alleen liefde is en we door een liefdevol en zorgzaam universum worden gedragen. Met deze houding zijn we in overgave aan de levensstroom en bewegen we ontspannen, moeiteloos en zorgeloos. Bewustzijnsaspecten die door onwetendheid in illusies geloven en dus niet in waarheid zijn, wantrouwen de levenskracht en menen dat ze in een chaotisch en onrechtvaardig universum leven. Deze aspecten vechten angstig en krampachtig tegen de levensstroom en dus tegen zichzelf, waardoor de levenskracht destructief wordt en fragmenteert. Zo ontstaat een vicieuze cirkel van wantrouwen, vechten, destructiviteit, onverenigbare tegenstrijdigheden, lijden, angst, nog meer wantrouwen etc. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van thema’s uit de padlezingen onderzoeken hoe we deze vicieuze cirkel kunnen doorbreken.

Zelfacceptatie als basis
Wanneer we wantrouwen voelen tegenover de levenskracht, het universum, de spirituele wetten en andere mensen, betekent dit dat we onszelf en onze scheppingskrachten wantrouwen. We houden vast aan geïdealiseerde zelfbeelden, verkeerde conclusies en afweermechanismen en we wantrouwen verandering. Alleen als we de bereidheid hebben om onze menselijke onvolmaaktheid onder ogen te zien en te accepteren, ontstaat er zelfvertrouwen en ruimte om voor een positieve levenshouding te kiezen.
Alle twijfel en wantrouwen die je tegenover anderen voelt, is in feite niets anders dan het wantrouwen tegenover jezelf. Blijf dat voor ogen houden! Kijk waarom je jezelf wantrouwt. De wortel is altijd dat je niet naar je eigen normen leeft en dit niet kunt accepteren. De eerste stap hoeft dus alleen maar te zijn dat je jezelf accepteert zoals je toevallig op dit moment bent.(Uit padwerk lezing 41)
 

Je seksuele instincten vertrouwen
Angst voor onze eigen sekse en onze seksuele instincten veroorzaakt angst voor de andere sekse. We wantrouwen onze natuurlijke impulsen naar verbinding, naar vereniging, zodat we onze instincten onderdrukken en als compensatie misbruiken. Het is onmogelijk het leven te vertrouwen wanneer we onze diepste innerlijke instincten wantrouwen. Als we vrede sluiten met onze instincten en vrede scheppen tussen lichaam en ziel, leven we in waarheid. Waarheid roept eros op en eros brengt vereniging waardoor veiligheid, vertrouwen en zekerheid toenemen.
Als mensen seksualiteit als iets slechts beschouwen (hoe onbewust dit ook mag zijn), moeten zij hun eigen sekse wel vrezen, zichzelf als man of vrouw vrezen. Zij moeten zichzelf dan in dit opzicht wel wantrouwen. Omdat zij zich alsmaar in bedwang houden, kunnen zij zichzelf nooit toestaan vrij en spontaan te zijn. Hoe kan er van werkelijke volledige groei sprake zijn bij zo’n houding van innerlijke schuchterheid en gebrek aan vrijheid? Hoe kan de geest bruisen in harmonie met de kosmische stroom? Hoe kan een entiteit de allesomvattende liefde, die geen belemmeringen kent, aanleren?(Uit padwerk lezing 122)
 

Verantwoordelijkheid nemen
Spiritueel en emotioneel onvolwassen zijn, betekent dat we bang zijn voor verantwoordelijkheid en weigeren te groeien. Dat gebeurt vanaf het zorgen voor de dagelijkse levensbehoeften tot en met de meest subtiele en verborgen niveaus van morele verantwoordelijkheid. Onbewust is er een woede en razernij dat er geen vervangende ouder is, die ons de liefde en zorg geeft die we denken nodig te hebben om te kunnen overleven. Door onze eisen los te laten en verantwoordelijkheid voor ons leven te nemen, ontwikkelen we vertrouwen in onszelf en daardoor in andere mensen.
Je wantrouwen belet je jezelf over te geven en te zijn wie je bent. Je moet jezelf wel wantrouwen als je weigert een sterk ego te worden dat zijn zaken bekwaam aanpakt.(Uit padwerk lezing 132)
 

Je ware zelf activeren
Wanneer we het ware zelf wantrouwen, dan identificeren we ons met een geïsoleerd ego dat zichzelf haat en daardoor emotioneel afhankelijk is. Hierdoor blokkeert de levensstroom en nemen gevoelens van angst, leegte, wanhoop, hulpeloosheid en isolement toe. We denken onszelf te beschermen met onechtheid, gereserveerdheid en geheimen, maar met deze houding lokken we juist het lijden uit dat we proberen te vermijden. Alleen door ons aan het ware zelf over te geven, ontwikkelen we de innerlijke wil om te onthullen, gelukkig te zijn en lief te hebben.
Als je het ware zelf niet activeert, is liefde niet mogelijk en zul je voor altijd en eeuwig geïsoleerd en wantrouwig zijn, terwijl ook je geweten je nooit met rust zal laten.(Uit padwerk lezing 146)