Anderen als spiegel gebruiken

Aquarius workshop

Anderen als spiegel gebruiken

 Een van de meest constructieve hulpmiddelen op dit pad, die door niemand veronachtzaamd mag worden, 
is iemand anders als spiegel te gebruiken en jezelf met anderen in te laten 

om zo je leven en je innerlijke situaties in zulke relaties geprojecteerd te kunnen zien. 

Uit padwerklezing 127: De vier fasen in je ontwikkeling

Het leven komt tot ons als een weerspiegeling van onze ziel in een nooit eindigende reeks van ervaringen en relaties met anderen. Al onze ervaringen worden door onszelf veroorzaakt. Het zijn spiegels van onze innerlijke bewustzijnsstaat. Gebeurtenissen kunnen alleen maar van buitenaf op ons pad komen, als ze niet al eerst in ons bewustzijn aanwezig waren. Zowel uiterlijke levens­omstandig­heden als onze interactie met andere mensen zijn spiegelingen van onze innerlijke wereld. Als een magneet trekken we mensen en situaties naar ons toe die met onze onbewuste beelden, verlangens, emoties, intenties en houdingen overeen­komen. We dienen te leren voor die spiegeling open te staan en onze pretenties en verdedigingen op te geven vanuit het besef dat onze innerlijke conflicten al onze uiterlijke problemen veroor­zaken. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuws­gierig­heid onder­staande drie fundamentele stappen bespreken om anderen en het leven als spiegel te gebruiken.

Anderen houden je een spiegel voor

Relaties en menselijk contact vertegenwoordigen een geweldig belangrijk aspect van menselijke groei. Relaties met anderen weerspiegelen onze innerlijke staat en zijn dus een directe hulp bij het zuiveren van onszelf. Vaak zijn we te blind voor de rol die we spelen in onze interactie met anderen om in staat te zijn vervormde waarnemingen recht te zetten. Andere mensen zijn de spiegels die laten zien waar we zijn vastgeraakt. We hebben voor ons ontwikkelingsproces een diepe behoefte aan dit spiegelen, deze bewustheid van ons effect op anderen.
Gebruik de ander als spiegel, want ongeacht hoezeer anderen in hun blinde reflexen verstrikt zijn, ze zijn vaak een goede spiegel voor jou. Het kan niet genoeg benadrukt worden hoe effectief het werken met anderen is. Niemand van jullie heeft dit middel volledig onderzocht. Er kan nog zoveel waardevol materiaal uit geput worden. Schrik niet terug voor zo’n vorm van interactie. (Uit padwerk lezing 127)
 

Je huidige situatie weerspiegelt je innerlijke toestand

Wanneer we van onszelf ver­vreemd zijn, dan zien we de eenheid met het leven niet. We be­grijpen het verband niet tussen onze misvattingen en de weerspiegelde gebeurte­nissen in dit leven. Hierdoor zijn we ontevreden en gespannen omdat we in ons hart voelen dat we ons minder ontplooien dan we zouden kun­nen. Om deze situatie te veranderen, is het noodzakelijk te durven voelen en ons van emoties be­wust te worden. Wanneer we alle emoties volledig in lichaam en ziel ervaren en eerlijk tot uiting brengen, veranderen die kwellende emoties in warmte en genot.
Als je uiteindelijk ontdekt en het feit begrijpt dat je uiterlijke situatie, ongeacht hoe ongewenst die ook is, exact het resultaat is van wat je bent en wat je denkt en wat je voelt en wat je wil, en als je bijgevolg begrijpt dat je uiterlijke situatie niet anders kan zijn dan wat je denkt, voelt, wilt en hoe jij je gedraagt, reageert en wat je houding is, als je ten diepste weet dat het niet anders kan zijn, dan heb je jouw huidige nu, je algehele situatie volledig verkend, erkend en begrepen. (Uit padwerk lezing 139)
 

Je innerlijke ruimte is de echte wereld

De aardse wereld is een weerspiegeling van de dualistische ontwikkelingsfase waarin de mensheid zich bevindt. Jezus Christus heeft ons geleerd dat God in de innerlijke ruimte, het ware thuis, leeft en daar gevonden moet worden. Dat ook is de reden waarom meditatie op de innerlijke ruimte gericht is. We hebben ervaren hoe de stem van de innerlijk God, van het hogere zelf, ons met ingevingen inspireert op het moment dat onze geest ontspannen en vrij van eigenzinnigheid is zodat de innerlijke wereld ons met haar overvloed aan waarheid, liefde, wijsheid, creativiteit, gelukzaligheid, vrede en levenskracht kan doordringen.
Innerlijke ruimte is een onmetelijke werkelijkheid, een echte wereld. Het is in feite het echte universum, terwijl de kosmische ruimte louter een weerspiegeling, een reflectie is. Daarom kan het nooit helemaal bevat worden. Het leven kan nooit echt begrepen, nooit proefondervindelijk ondergaan worden als het alleen maar van buitenaf wordt bezien. Daarom is het voor zoveel mensen vaak zo frustrerend en zo beangstigend. (Uit padwerk lezing 256)

Meditatie anderen als spiegel gebruiken

Sluit je ogen en zet je voeten stevig op de grond

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Kijk samen met het ware zelf naar het innerlijke kind dat de weerspiegeling van de ziel in het leven en andere mensen niet ziet

Voel met mildheid hoe ontevreden en gespannen het innerlijke kind vecht tegen gebeurtenissen en andere mensen

Voel met compassie hoe het innerlijke kind weigert zich van bepaalde emoties bewust te worden en door deze emoties heen te gaan

Voel met mededogen hoe vervreemdt het innerlijke kind van het ware zelf is en de eenheid met het leven en andere mensen niet begrijpt

Vraag hulp aan het ware zelf om andere mensen en het leven als spiegel te gebruiken

Vraag moed en kracht aan het ware zelf om het verband tussen misvattingen en gebeurtenissen te begrijpen

Vraag advies aan het ware zelf om inzicht te krijgen in de rol die je speelt in je interactie met anderen

Open jezelf voor het advies wat je nu van het ware zelf zult ontvangen

Visualiseer jezelf als iemand die de weerspiegeling van de ziel in het leven en andere mensen begrijpt

En kom nu in je eigen tempo terug