De dualiteit dagdromen-pessimisme begrijpen

Aquarius workshop

De dualiteit dagdromen-pessimisme begrijpen

English Aquarius workshop Understanding the duality between daydreaming and pessimism: https://youtu.be/QyD3NjXRK58

“Je slingert heen en weer tussen het bijgelovige pessimisme en verlangende dagdromen. Hoe meer je toegeeft aan de verlangde dagdromen om te ontsnappen aan de negativiteit die je creëert door je bijgelovige pessimisme, hoe minder je in staat bent echt schoonheid, vervulling, overvloed, plezier, vrede en opwinding te beleven.”

Citaat uit Padwerk lezing 236: Pessimisme, een vorm van bijgeloof

Door onze dualistische bewustzijnstoestand verlangen we ernaar om het leven te ontvluchten en zijn we gevangen in de dualiteit dagdromen-pessimisme als vervanging voor het eeuwige Nu. We geven ons erg gemakkelijk over aan dagdromen om dan vervolgens op een bijgelovig pessimisme over te stappen om zogenaamd weer reëel te worden, omdat we al eerder teleurgesteld zijn door de resultaten van het wensdenken. Bij dagdromen/wensdenken dromen we van vervulling zonder het beste van onszelf te geven, zonder iets te veranderen in onze houding, denken, voelen, daden en manier van zijn. We houden onze rijkdom achter en willen toch resultaat door middel van bijgelovig pessimisme en wensdenken. Het is een verslavend passief gedroom waarin we tegen beter weten in hopen dat er iets wense­lijks gebeurt zonder de barrière te verwijderen die nu juist het gewenste tegen­houdt. Het schadelijke effect van dagdromen-pessimisme is, dat we pro­blemen ont­vluchten, ze niet onder ogen zien en dus ook niet naar oplossingen zoeken. We onderschatten de scheppingskracht van de woorden die we denken, want alle gedachten creëren ener­getische vormen en vervolgens gebeurtenissen. Als gevolg van de dualiteit dagdromen-pessimisme gaan we echt geloven dat het negatieve de werkelijkheid is en vervolgens scheppen we een negatieve werkelijk­heid volgens dit geloof. Dagdromen en pessimisme ver­dwijnen als we emotioneel volwassen worden en in het eeuwige Nu leven. Dan beseffen we dat er overvloed is, maar alleen zoveel als we aan het leven willen geven en durven te vertrouwen op het beste wat het leven te bieden heeft. In deze workshop zullen we met een liefde­volle nieuwsgierigheid aan de hand van drie thema’s uit de Padwerk lezingen de dualiteit dagdromen-pessimisme onder­zoeken.

1e thema: Pessimisme als veiligheidsmaatregel

We denken dat het veiliger is om het ergste te verwachten, zodat we dan niet teleurgesteld kunnen worden. We geloven dat we alleen door pessimistisch en negatief te zijn de tegenslagen van het leven kunnen aanvaarden. Er zit een soort wrok in die pessimistische levensverwachting, een verlangen om het leven van laaghartigheid en onbetrouwbaarheid te beschuldigen en daarom is die visie zo fascinerend en aantrekkelijk. We komen los uit deze spiraal van doemdenken door afstand te doen van de ‘voldoening’ van deze negatieve levensvisie.

“Pessimisme en negativiteit wil zeggen: ‘Ik kan enkel ongeluk verwachten; voor mij zal de zon nooit meer schijnen.’ Je kunt dat met je gevoelens zeggen zelfs als je intellect dat niet doet. Maar test deze gevoelens. Vaak denken mensen dat ze door pessimistisch en negatief te zijn bewijzen, dat ze de noodzakelijke lessen van het leven aanvaarden. In werkelijkheid echter is dit niet alleen totaal onjuist, maar bovendien is zo’n negatieve houding welbeschouwd eigenlijk precies hetzelfde als het verzet, het geworstel en het afwijzen van de levenslessen.”  (Citaat uit Padwerk lezing 37)

2e thema: Wat je gelooft, ervaar je

Het bedrog door de dualiteit dagdromen-pessimisme is heel gevaarlijk omdat we ervaren wat we geloven. We moeten stoppen met dit zelfbedrog en moedig in het positieve geloven vanuit het vertrouwen in de eeuwige goedheid en onbegrensde mogelijkheden van het universum. We hebben moed nodig om in het beste wat we innerlijk te bieden hebben te geloven en om toegewijd aan het leven en aan onszelf te zijn door het beste van onszelf te geven.

“Dagdromen is één kant van de medaille, bijgelovig pessimisme de andere. Jullie zien dus, vrienden, dat de bijgelovige negativiteit en pessimisme en dagdromen ten nauwste met elkaar samenhangen en niet los van elkaar staan. Je kunt in een dag of zelfs binnen een uur aan dagdromen toegeven en dan misschien zelfs in enkele minuten aan de bijgelovige negativiteit toegeven.”  (Citaat uit Padwerk lezing 236)

3e thema: In het eeuwige Nu leven versmelt de dualiteit

Als gevolg van zelf­vervreemding scheppen we, vanuit het streven naar de vervulling van het eeuwige Nu, een dualistische onechte werkelijkheid van dagdromen/wensdenken en pessimisme. Deze twee tegen­strijdige zielsbewegingen, die het Nu ontvluchten en de groei en ontplooi­ing van onze ziel stagne­ren, vinden vaak gelijk­tijdig plaats. Wanneer we in het Nu leven, dan leven we in de werkelijkheid van de waarheid wie we Nú zijn, wat we Nú voelen, denken, willen en ervaren.

“Alleen wanneer je in het ‘eeuwige nu’ bent, verkeer je in ware gelukzaligheid, ben je echt veilig, beschermd, angstvrij en absoluut zeker – niet als wensdenken, maar als absolute, realistische, gerechtvaardigde innerlijke zekerheid, als een feit – van de prachtige betekenis van het leven dat één continuïteit is en dat niet zomaar ophoudt omdat bepaalde tijdelijke manifestaties schijnen op te houden. Dat besef van eeuwigheid is de ware gelukzaligheid.” (Citaat uit Padwerk lezing 215)

Meditatie de dualiteit dagdromen-pessimisme begrijpen

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Open jezelf met behulp van het ware zelf voor het kinderlijke deel dat gevangen is in de dualiteit dagdromen-pessimisme

Voel met mededogen hoe het innerlijke kind denkt veilig te zijn door het ergste te verwachten

Voel met mildheid dat het innerlijke kind van vervulling droomt zonder het beste van zichzelf te geven

Voel zachtmoedig dat het innerlijke kind de problemen ontvlucht zonder naar oplossingen te zoeken

Vraag hulp aan het ware zelf om op de goedheid en grenzeloze mogelijkheden van het universum te vertrouwen

Vraag kracht aan het ware zelf om in het beste wat je te bieden hebt te geloven en het beste te willen geven

Vraag moed aan het ware zelf om in het eeuwige Nu te leven

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over een belangrijk aspect van jezelf waar je het Nu ontvlucht

Visualiseer jezelf als iemand die de dualiteit dagdromen-pessimisme tot eenheid heeft versmolten en in het eeuwige Nu leeft

En kom dan nu in je eigen tempo terug