N2015

Nederlandse padwerk citaten 2015

Week 1: Lezing 181: Ongeacht wat het bewustzijn van andere mensen in je omgeving voortbrengt, jouw levenservaring wordt uitsluitend bepaald door wat jij teweeg brengt.

Week 2: Lezing 153: Juist in de gebieden waar je ongelukkig bent, is ook de wil in je aanwezig om negatief en destructief te zijn, te bedriegen, uit te dagen, te doen alsof, niet te geven maar te nemen, vijandigheid en zelfmedelijden te koesteren. Deze ontdekking zal je verdere vooruitgang veel gemakkelijker maken. Dan zul je zien dat hier sprake is van een wetmatigheid waardoor je geen onschuldig slachtoffer bent en niet machteloos bent om een goed leven op te bouwen.

Week 3: Lezing 53: Als je eenmaal door innerlijke groei en begrip besloten hebt dat je niet meer verlangt en verwacht het leven naar jouw hand te kunnen zetten – omdat je alleen maar in de problemen komt door naar een onwerkelijkheid te verlangen en die te verwachten – vind je op dit breekpunt een goed gegrond zelfrespect. Vanaf dat moment houd je op de juiste en gezonde manier van jezelf. De verkeerde soort zelfliefde, die uiteindelijk alleen maar je zelfverachting vergroot, heb je dan niet meer nodig.

Week 4: Lezing 57: Er worden altijd aan valse concepten vastgehouden vanuit de verkeerde veronderstelling dat ze nut hebben of bescherming bieden. Zodra jij je eenmaal realiseert dat dit niet waar is, zul je er ook niet langer aan vasthouden. Dan ben je in staat tegen jezelf te zeggen: “Ik ben niet meer zo wanhopig van goedkeuring afhankelijk waardoor ik mezelf soms geweld aan doe en ontrouw aan mezelf word of afhankelijkheid minacht door ertegen te rebelleren. Ik kan nu op eigen benen staan. Mijn innerlijke leven en mijn waarde is niet afhankelijk van anderen. Het is van mijn eigen zelfrespect afhankelijk wat ik alleen kan versterken en ernaar leven door  volledig bewust van mezelf te zijn”.

Week 5: Lezing 220: Gods stem heeft altijd tegen je gesproken en zal dat altijd blijven doen, altijd op een nieuwe manier, altijd op een manier die past bij wat je op dat moment in je leven het meeste nodig hebt. Zijn stem klinkt altijd, maar jullie zijn eraan voorbijgegaan en hebben een andere kant op gekeken zodat jullie in de illusie geloven dat het stil is.

Week 6: Lezing 142: Wanneer je weet dat volmaaktheid niet bestaat en dat niemand in welk stadium dan ook meer dan zijn best kan doen, dan zul je meer ontspannen zijn. Het belangrijkste is dat jij je huidige beperkingen met al hun gevolgen aanvaardt.

Week 7: Lezing 193: De waarheid leidt ertoe dat de mens in alle mogelijke opzichten de verantwoordelijkheid voor zichzelf aanvaardt. De meeste mensen willen dit niet aanvaarden. Ze zien zichzelf liever als hulpeloze, onschuldige slachtoffers – met al het lijden en uitzichtloosheid die dat met zich meebrengt – dan dat ze de hoop, het licht en de vrijheid van de eigen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dit weerspiegelt de emotionele onvolwassenheid van de gehele mensheid.

Week 8: Lezing 127: De overgang van automatische reflexen naar bewustzijn is voor de mens het moeilijkst. Het is zo moeilijk om toe te geven dat hij gedreven wordt door onredelijke angsten, bijgeloof, generalisaties en verouderde situaties die niets met het heden te maken hebben. Dit gaat in tegen zijn trots, want hij ziet zichzelf graag als meer ontwikkeld en bevrijd dan hij is. Hoe meer hij ontkent wat er is, hoe meer hij lijdt. Vaak kom hij door dit nodeloze leed tot eerlijkheid tegenover zichzelf. Het had vermeden kunnen worden als zijn hoogmoed niet zo groot geweest was.

Week 9: Lezing 113: Als je tijdstroom, de weldadige kwaliteit van de beweging en de groei van de tijd zou vertrouwen, zou je jezelf kunnen toestaan dit voorbeeld te volgen en zodoende je innerlijke vermogens in harmonie met deze stroom van de tijd kunnen brengen. Je zou dan de tijd niet hoeven te manipuleren door hem tegen te houden of vooruit te duwen. Je zou dan niet bang voor de toekomst hoeven te zijn, noch je verlangens naar vervulling naar de toekomst hoeven te verschuiven, noch naar het verleden terug hoeven te grijpen voor een vervulling in het verleden.

Week 10: Lezing 174: Je denken is een voortdurende beweging. Het enige probleem is dat je jezelf geconditioneerd hebt om in een reflex te blijven piekeren over steeds dezelfde negativiteit, zelfverwerping en nodeloze beperking. Maar wanneer je eenmaal besluit je denken op een nieuwe manier te benutten, zul je de waarheid over de hoopgevende veranderlijkheid van het leven en haar eindeloze mogelijkheden om nieuwe richtingen in te slaan ervaren.

Week 11: Lezing 164: Natuurlijk is het waar dat de mens niet ziek, neurotisch of ongelukkig zou zijn als hij helemaal in harmonie was met de universele krachten. Maar het is net zo waar dat zijn ziekte, zijn ontevredenheid en disharmonie een teken zijn van gezondheid. Want het is juist het ware zelf van de mens, zijn spirituele wezen, dat via die ontevredenheid spreekt en zo het bewuste ego laat weten dat er iets moet veranderen. Het ware zelf zegt tegen de uiterlijke persoonlijkheid dat het op een verkeerde manier bezig is. Deze boodschap komt uit een gezond stuk voort en is gericht op herstel van gezondheid, welbevinden en geluk.

Week 12: Lezing 145: Alleen wanneer de mens diep in zichzelf zijn kern vindt en die activeert en verwezenlijkt, vervult hij zijn bestemming en de reden voor zijn bestaan. Wat hij daarnaast bereikt, dient alleen om, als hij dat wenst, zich bewuster van zijn ware zelf en daarmee van de realiteit van het bestaan te maken. Dan en alleen dan vindt hij echte zekerheid en vrede die van binnenuit komen.

Week 13: Lezing 120: Egocentriciteit en afhankelijkheid zijn onderling verbonden. Je kunt het ene niet hebben zonder het andere. Er woeden heel wat innerlijke conflicten juist vanwege deze onderlinge verbondenheid. De mens vecht tegen de afhankelijkheid waar hij tegelijkertijd als gevolg van zijn kinderlijke, op zichzelf gerichte houding en zijn subjectiviteit aan blijft vasthouden.

Week 14: Lezing 82:  Het lichaam maakt deel uit van de geest en de geest van het lichaam. Zij vormen één geheel. Daarom verscheen Jezus Christus in een menselijk lichaam om aan te tonen dat het lichaam niet verworpen of genegeerd mag worden. Als je de dood accepteert, zul je opstaan in het leven, in het lichaam, door de stromende levenskracht die je waarlijk genot en vreugde op alle niveaus van je wezen, ook op fysiek niveau, laat ervaren.

Week 15: Lezing 82: Jezus wederkomst bij zijn leerlingen laat duidelijk zien: “Na mijn beproeving, nadat ik mijn beproeving ten volle ondergaan heb, zonder pretenties en zonder iets voor te  wenden, en na er tot het einde toe doorheen gegaan te zijn, leef ik nu ten volle in de ware zin van het woord. Ook jullie kunnen dit. Jullie hoeven niet op de fysieke dood te wachten, want elke dag sterf je heel wat keren, in al je kleine beproevingen en worstelingen. De manier waarop je deze tegemoet treedt, is bepalend voor het leven dat erop volgt en voor de volledige vreugde die de jouwe kan zijn. Als je deze beproevingen en worstelingen in net zo’n geest van oprechtheid tegemoet treedt, zul je ook in die mate leven en vreugde ervaren terwijl je nog in je lichaam verkeert.”

Week 16: Lezing 2: Wanneer de mens een nieuw geestelijk leven schept en zich hoger ontwikkelt, kan dit niet zonder pijn gebeuren. Er is zelfoverwinning en zelfkennis voor nodig en dit alleen al is geestelijk pijnlijk zoals ieder genezingsproces via pijn tot stand komt. En zo is het ook in de natuur. De hele aardse schepping gaat door barensweeën heen die niet alleen in de vroege lentestormen maar ook in geestelijke stromingen tot uitdrukking komen.

Week 17: Lezing 216: Je bewustzijn van en je verbinding met je innerlijke, ware zelf zal het leven fantastisch maken en dus zal de dood als iets fantastisch worden ervaren. Die bewustzijnstoestand zal het leven vrij van angst maken omdat er van het sterven niets te vrezen valt. De ontwikkeling van elke menselijke ziel leidt uiteindelijk tot zulke onbevreesdheid. Dat is het doel dat je probeert te bereiken.

Week 18: Lezing 49: De lente is het seizoen waarin de natuur opnieuw tot leven komt. De levenskracht doordringt alles wat groeit: planten, bomen, gras, bloemen, vruchten, groenten, de dierenwereld, zelfs de minerale wereld. En in de mensen zou het net zo moeten zijn. Als de mens in harmonie met het universum zou zijn, als de ziel in een staat van gezonde groei zou zijn en op geen enkele manier stagneerde en stil bleef staan, dan zou de lente hem ook nieuw leven en kracht geven.

Week 19: 184: Steeds wanneer je in een onplezierige stemming, in een bedreigende situatie of in verwarring en duisternis verkeert, kun je er zeker van zijn dat – wat de uiterlijke omstandigheden ook mogen zijn – de essentie van het probleem de ontkenning is van en angst voor je eigen destructieve houding en het niet weten hoe je hiermee om moet gaan. Dit alleen al toegeven, brengt direct opluchting en ontkracht deze negativiteit bijna onmiddellijk.

Week 20: Lezing 57: Hoe schuldiger jij je voelt, des te meer je behoefte aan goedkeuring hebt in de veronderstelling dat dit je gevoelens van schuld en van minderwaardigheid zal verlichten. En hoe meer je om goedkeuring schreeuwt, des te schuldiger jij je voelt.

Week 21: Lezing 220: Als het ego uitdrukkelijk de wijsheid van het goddelijke deel in je vraagt om de ongezuiverde aspecten grondiger te herkennen en op de beste wijze aan te pakken, zal de goddelijke stem worden gehoord en kun je die waar hij het meest nodig is gebruiken.

Week 22: Lezing 251A: De ‘tongen van vuur die op hun hoofden rustten’ is niet alleen maar de symbolische uitdrukking van het vuur van liefde, de kracht van de geest die sterker is dan al het andere. Het is in feite een manifestatie op energieniveau van deze kracht.

Week 23: Lezing 222: “Waarom weiger ik me aan God over te geven en geef ik geluk, overvloed en vreugde op? Waarom neem ik genoegen met de schamele voldoening van mijn wrok, mijn destructiviteit, mijn egoïsme (of wat het ook is)? Wat is het in me dat mij zo destructief maakt? Wat is de prijs die ik in feite betaal door dit gewoon te laten gebeuren? Bestaat er geen manier om deze innerlijke koers te veranderen? Waarom, terwijl ik de schoonheid van het leven ken, verloochen ik die nog steeds? Waarom kan ik geen ja tegen het leven en God en de creatieve stroom zeggen?”

Week 24: Lezing 158: Als een mens zijn zelfgevoel alleen ontleent aan de vermogens van zijn ego, moet het opgeven van het ego wel ontzettend beangstigend zijn. En precies op dit punt zit je gevangen in een onoplosbaar conflict zolang je erin blijft steken: ontplooiing en genieten, vreugde en creatief leven, vervulling en geluk kunnen alleen bestaan als het ware zelf geactiveerd wordt, als jij je niet uitsluitend met je ego identificeert, maar verbonden en geïdentificeerd bent met je ware zelf, met de eeuwige, scheppende substantie van je wezen.

Week 25: 181: Gebrek aan energie, vermoeidheid, angst, depressie, hopeloosheid, ziekte, frustratie, mislukkingen, gebrek aan succes, gevoelens van onvermogen, vreugdeloosheid en lusteloosheid zijn allemaal onmiskenbaar tekenen dat er een destructieve kracht in je zit die je nog niet volledig hebt erkend, herkend, begrepen en geaccepteerd en waar je nog aan vasthoudt omdat je het als een verdediging beschouwt die je niet van plan bent op te geven.

Week 26: Lezing 165: Zeg met nadruk in je meditaties: “Ik wil graag weten, ervaren en voelen wat ik echt voel” – over wat het onderwerp ook is, over wat de stemming van de dag of het moment ook is. Kijk uit dat je jezelf niet beïnvloedt door iets irrationeels te veronderstellen of door de zaak op te blazen. In beide gevallen ben je te actief in je denken. Laat je gedachten rusten en laat zachtjes, heel zachtjes het gevoel naar boven komen – wat het ook is. Hoe kalmer je bent en hoe meer ontspannen en aandachtig je naar de aard van je gevoel ‘luistert’, hoe meer het je oorspronkelijke gevoel zal zijn.

Week 27: Lezing 53: De procedure dient altijd te zijn dat je er eerst achterkomt op wat voor manier je de verkeerde soort zelfliefde hebt. En pas als je al die subtiele, verborgen emoties hebt gevonden, kun je verder. Echter nadat jij je van ze bewust bent, kun je naar diepere gebieden graven en uitvinden wat de oorzaak ervan is. Meestal vind je dat een gebrek aan gezonde, echte zelfliefde de oorzaak van je verkeerde, misvormde zelfliefde is.

Week 28: Lezing 245: Overgave aan God brengt evenwicht en harmonie in je hele organisme. Het mentale organisme wordt door waarheidsgetrouwe waarnemingen, helderheid van visie en een realistisch begrip geregeerd. Dus bestaat er grote harmonie en vrede van geest. Tegengestelde gezichtspunten, verwarring en daardoor frustratie worden vernietigd. Helderheid over en inzicht in ogenschijnlijke conflicten zorgen ervoor dat alle stukjes van de grote levenspuzzel op hun plaats vallen. Op het emotionele niveau creëert deze mentale zuivering van tegenstellingen een heel nieuwe manier van zijn, van reageren, van voelen.

Week 29: Lezing 101: Observeer alleen maar de verkeerde, kinderlijke, onware, misvormde reacties en denkbeelden. Hoe meer je ze observeert, hoe beter je erachter zult komen waarom ze niet in overeenstemming met de werkelijkheid en de waarheid zijn. Verwerf jezelf een helder inzicht in welk opzicht ze verkeerd, onjuist, destructief, nadelig en onwerkelijk zijn. Vergelijk deze reacties met dat wat je nog slechts in theorie weet van realistische, waarachtige, productieve reacties, zonder jezelf te dwingen deze ook te voelen. Vergelijk ze alleen maar en besef waarom de ene manier van reageren onproductief en onrealistisch is, terwijl de andere productief en realistisch is. Erken volledig dat je nu nog niet in staat bent op de gewenste manier te voelen en te reageren en accepteer jezelf zoals je bent, zonder schuldgevoelens, zonder enige dwang, maar bewust van je onrijpheid. Als je dat doet, zonder ongeduld en boos op jezelf te zijn, dan zullen je emoties uiteindelijk de kennis van je verstand in zich opnemen, kennis die er tevoren nog niet in kon doordringen. Alleen al het feit dat je de kinderlijke emoties aan het werk ziet en steeds beter begrijpt waarom en in welk opzicht het onproductief is, alleen dat al brengt je vrede.

Week 30: Lezing 116: Houd in gedachten dat het doel van dit pad is om je innerlijke centrum te vinden, wat de Werkelijkheid is, dat wat God is, waardoor je niet geïsoleerd maar in éénheid volkomen vervulling vindt. Als je naar buiten kijkt om verlichting van je isolement te vinden, dan zul je nog meer geïsoleerd raken. Als je naar binnen kijkt om je isolement te verlichten, lijkt het er misschien op dat je door dit proces waarin je schijnbaar zo met jezelf bezig bent je van anderen isoleert. Maar je zult dan juist je isolement en afgescheidenheid, die vaak zoveel lijden en eenzaamheid veroorzaken, verminderen.

Week 31: Lezing 197: Iedere crisis is een integraal deel van de schepping. Daarom zouden crises door  wijze mensen verwelkomd en geaccepteerd moeten worden. Het zou gebruikt moeten worden om steeds meer weerstand op te ruimen. “Weersta het kwaad in je niet.” Dat betekent: geef de schijn, de pretentie op. Geef je over en ga mee met de beweging van het leven.

Week 32: Lezing 210: Velen van jullie bevinden zich in een overgangstoestand, waarin je nieuwe vreugde en genietingen ervaart, waarvan je het bestaan niet kende. Het leven opent zich voor je als nooit tevoren. Maar je bevindt je ook in de positie waarin je er nog niet zoveel van kunt verdragen. Dat komt doordat jij je nog niet volledig aan het God-bewustzijn hebt overgegeven. Of doordat je de negatieve kanten van jezelf nog niet voldoende onder ogen hebt gezien en je daar nog aan vastklampt. Daarom ben je bang voor het genot, dat bedreigender wordt dan de grauwheid die je wenst en schept, een grauwheid zonder pijn, maar ook zonder plezier. Vaak wil je deze grijze toestand angstvallig in stand houden, zonder te weten dat je dat doet. Het is een grauwheid die wel gemakkelijk is, maar die je op de duur leeg achter laat.

Week 33: Lezing 103: Laat de ander vrij, laat hem anders reageren dan jij wilt. Om tal van redenen wordt je leven op die manier rijker. Niet alleen omdat je relaties aan betekenis zullen winnen, maar ook omdat je minder afhankelijk van je eigen wil wordt.

Week 34: Lezing 243: Vraag Jezus Christus of hij je helpt. Hij is er, hij is altijd bij je, hij heeft je altijd lief. Maar je kunt het niet altijd gewaarworden, je afgescheidenheid belemmert je nog steeds.

Week 35: Lezing 123: Als je naar je wensen en je angsten, je behoeften, je bezorgdheid en je (goede of slechte) reacties van dit moment, van ieder moment kijkt, dan bevind jij je in het Eeuwige Nu. Daarin kun je zonder angst leven met een terecht vertrouwen in het onbekende. Je hoeft niet volmaakt te worden. In zekere zin ben je al volmaakt als je rustig je huidige onvolmaaktheid onder ogen ziet, erkent en met volledig begrip aanvaardt.

Week 36: Lezing 155: Als je volwassen bent, is het niet meer je verleden dat je belemmert. Je doet het dan zelf omdat je doorgaat de constructieve krachten tegen te houden, die oorspronkelijk door anderen verboden werden. Ook hier zie je weer een van die bekende vicieuze cirkels die het gevolg zijn van elke fout, van iedere dwaalweg die zich in het menselijk leven heeft vastgezet. Omdat de positieve krachten worden beknot, groeien de negatieve krachten. Nauwkeuriger gezegd: de positieve kracht wordt verwrongen, verstoord, omgezet, vervormd en daardoor negatief.

Week 37: Lezing 146: Een positief beeld van het universum als een heilzame kracht en heilzame menselijke bestemming; de vrijheid en onbevreesdheid om lief te hebben; een gezond evenwicht tussen activiteit en passiviteit: dit alles vormt een samenhangend geheel waardoor een individu in harmonie met zichzelf en met het leven is en zichzelf zo op alle mogelijke manieren vervult. Deze drie aspecten zijn afhankelijk van het ontwaken en de activatie van het innerlijke centrum van de mens, de kern die wij het ware zelf noemen.

Week 38: Lezing 147: Vrienden, als je op dit pad werkt is het van essentieel belang dat je zorg en aandacht besteedt aan de onechte emoties die je op gang brengt; dat je beter leert zien hoe je dit steeds weer doet, hoe je jezelf niet de kans geeft het los te laten, je te ontspannen en je af te vragen: “Voel ik dit echt zo? Ben ik misschien aan het forceren?”

Week 39: Lezing 150: Het is van wezenlijk belang dat de mens telkens weer tegen zichzelf zegt: “Ik wil naar alles kijken. Ik wil zelfs dat zien waar ik me het meest tegen verzet.” Alleen dan kan hij vervulling vinden. Alleen dan kunnen alle moeilijkheden en alle schijnbaar onoverkomelijke blokkades verdwijnen en kan alles natuurlijk en moeiteloos op de juiste plaats vallen, zodat een zinvol leven zonder verspilling ontstaat.

Week 40: Lezing 176: Zelfverwerkelijking of zelfverwezenlijking of met je innerlijke centrum in contact komen – of welke naam je ook maar wilt geven om het doel van alle leven te beschrijven – kan niet gebeuren tenzij jij je verborgen negativiteit en hypocrisie onder ogen ziet: je opzettelijke bedoeling om negatief en destructief, wrokkig en wraakzuchtig te zijn, veelal je eigen geluk opgeeft enkel om iemand uit je verleden te straffen.

Week 41: Lezing 183: Elke kleinste schaduw is een crisis, want die hoeft er niet te zijn. Die is er alleen omdat jij je afwendt van de kwestie waardoor de crisis in het leven werd geroepen. Bekijk dus die kleinste schaduwen in je dagelijks leven en vraag jezelf naar de betekenis daarvan. Wat wil je niet zien en niet veranderen? Als je dat onder ogen ziet en echt, echt de werkelijke kwestie wilt zien en veranderen waar dat nodig is, dan heeft de crisis haar rol vervuld. Je zult met betrekking tot die kwestie nieuwe dimensies ontdekken die de zon doen opgaan, en de donkere nacht zal haar ware aard tonen: de opvoeder, de therapeut die het leven voortdurend is, als jij het zo wilt begrijpen.

Week 42: Lezing 115: Negatieve emoties ontstaan doordat je de deur voor de werkelijkheid en voor liefde sluit. Dat ze met elkaar samenhangen is duidelijk want eigenlijk zijn ze een en hetzelfde. Verkeerd waarnemen betekent dat je de werkelijkheid niet ervaart of niet ziet. Warme en hartelijke gevoelens van genegenheid, betrokkenheid en begrip komen voort uit een juiste waarneming van de werkelijkheid en gelijktijdig leiden deze naar het beter waarnemen van de werkelijkheid.

Week 43: Lezing 126: Afgestemd zijn op de levenskracht is hetzelfde als in contact met God zijn, hetgeen hetzelfde is als leven in het Nu. Dit kan alleen het geval zijn als je in contact met jezelf bent. Want jouw zelf en het onmiddellijke Nu zijn één – jijzelf op dit moment, wat anders kan zijn dan jijzelf in het volgende moment. Want je bent geen vlak, ééndimensionaal schepsel, je bent dynamisch en je hebt vele dimensies. Je hebt vele mogelijkheden en je verandert onophoudelijk in je visie, houding, gevoelens en gedachten die het gevolg zijn van verschillende combinaties van al jouw aspecten. Daarom is je Nu nooit hetzelfde.

Week 44: Lezing 127: Jullie hebben alle hulp en leiding die je nodig hebt. De spirituele krachten die dit geven, zijn veel echter en machtiger dan jullie beseffen. Maar deze helpende krachten kunnen en mogen niets anders doen dan jullie inspanningen ondersteunen. Het initiatief tot groei moet altijd in elke fase van je weg omhoog van jou uitgaan.

Week 45: Lezing 215: Het streven naar geluk is de motorkracht, de motiverende kracht die de innerlijke strijd tussen beweging en stagnatie, tussen werkelijkheid en illusie, tussen vervulling en wanhoop naar de kant van beweging, werkelijkheid en vervulling doet doorslaan. Dit moet in een of andere fase gebeuren. De mensen zoeken echter ook een kortere weg. Ze willen soms vervulling van een verlangen verkrijgen zonder de prijs te betalen. De prijs is het speurwerk, van het zoeken en vinden, van leren, van groeien, van veranderen, van zelfzuivering, van het doorvoelen van alle zelfgecreëerde pijn en kwaadaardigheid.

Week 46: Lezing 58: Willen heersen is onafscheidelijk met elke ziel verbonden en het is nodig dit onder ogen te zien voordat je echt je ketenen kunt gaan afwerpen. Als je dit niet herkent kun jij je verlangen naar ongelukkig zijn en het uitlokken daarvan ook niet herkennen. En het is heel belangrijk dat je al die dingen onder ogen ziet en voor wat ze in werkelijkheid zijn. Als je jezelf echt kunt accepteren – in je meest diep gevoelde emoties, niet slechts als theorie en met je intellect – als een van de vele mensen op aarde net zo onvolmaakt als ieder ander, door sommigen geliefd en geaccepteerd en door anderen niet, dan ben je een echte rijpe persoonlijkheid geworden en vind je het niet langer nodig jezelf schade te berokkenen door ellende uit te lokken.

Week 47: Lezing 257: Het Christusbewustzijn doordringt deze wereld en probeert het bewustzijn van iedereen in steeds grotere mate te vullen. Kennelijk moet zo’n krachtige impuls in zijn ontwaken manifestaties meebrengen die niet altijd prettig, welkom, aangenaam of constructief zijn. Veel gebeurtenissen op jullie aarde zijn ronduit ongewenst maar desondanks rechtstreekse gevolgen van deze impuls, zonder welke de groei en verruiming van het bewustzijn in deze nieuwe tijd niet plaats zou kunnen vinden. Jouw verstand is nog steeds erg op het direct waarneembare gericht. Jouw idee is dat wat op dit moment goed en juist is ook uiteindelijk goed en juist zal blijven en dat dit voor het negatieve eveneens geldt, terwijl dat zelden het geval is. Een ronduit negatieve gebeurtenis kan werkelijk noodzakelijk zijn om een volledige evolutie mogelijk te maken. Dit geldt zowel voor het individu als voor de gehele mensheid of, anders gezegd, voor de entiteit aarde.

Week 48: Lezing 67: Een ongeluk of een tragedie moet je niet als een soort straf of een welverdiend noodlot opvatten, maar als de zelfvernietigende manier waarop de innerlijke wil functioneert. Als je ontdekt waarom je onbewust destructieve neigingen en verlangens koestert, zul je vanuit het besef dat ze geen oplossing bieden willen veranderen en het gevolg is dat jij je veilig gaat voelen. Steeds wanneer jij je onveilig voelt, is dit door jezelf, nooit door anderen. Dat laatste is een van de grootste illusies van de mensheid.

Week 49: Lezing 235: Als jij je positieve wil oefent om niet langer de moed te ontkennen om in het beste van jezelf en van het leven te geloven, zul je door de grotere kracht van dat wat je uiteindelijk bent gedragen worden. Dat gaat verder dan je kleine verstand waarmee je zo gewend bent om je kostbare veiligheid in de hand te houden. Er is een veel grotere veiligheid en die komt als je de moed hebt om in het beste te geloven; niet als wensdenken, niet uit angst voor het kwade, maar vanuit de kracht dat er niets in je is wat je niet onder ogen kunt zien en doorheen kunt, en dat er alleen maar licht is aan het eind van iedere tunnel.

Week 50: Lezing 42: Vraag je telkens af als je anderen in gedachten beoordeelt of als je hen hun tekortkomingen kwalijk neemt: “Heb ik misschien een soortgelijke tekortkoming al uit ik die op een andere manier? En heeft degene die ik zo hardvochtig beoordeel misschien kwaliteiten die ik niet heb?” En overdenk dan de kwaliteiten die de ander heeft en die jij niet bezit. Vergeet ook niet jezelf af te vragen of jij tekortkomingen hebt die degene die jij veroordeelt niet heeft. Deze overwegingen zullen je helpen om objectiever naar je boosheid over andermans tekortkomingen te kijken. Stel dat het resultaat van dit onderzoek zou zijn dat jouw fouten echt zoveel minder en je kwaliteiten zo veel meer zijn dan van die ander, dan is dat des te meer reden om verdraagzaamheid en begrip te ontwikkelen. Want in dat geval zou je een hogere graad van ontwikkeling hebben, die je boven alles de verplichting geeft om te begrijpen en te vergeven.

Week 51: Lezing 254: Je gelooft dat je alleen veilig bent als je jezelf afgezonderd, stug en wantrouwend houdt. De waarheid is dat je door je totaal aan God over te geven niet alleen echte veiligheid en zekerheid vindt, maar je ook aan anderen durft toe te vertrouwen als en wanneer dat passend en bevorderend voor je leven is. Alleen als jij je totaal aan God overgeeft is je kanaal schoon genoeg om waarheid van leugen te kunnen onderscheiden en te zien wie je wel en wie je niet kunt vertrouwen en volgen. Je kunt jezelf rustig loslaten als je ziel dat vraagt zonder gevaar  jezelf te verliezen.

Week 52: Lezing 219: Misschien kunnen jullie de verlichte kerstboom zien als een symbool dat uitdrukking geeft aan de vele, vele kaarsjes binnen in jezelf die ontstoken moeten worden en moeten branden om op het uiterlijke niveau van je manifeste bestaan je totale bewustzijn tot zijn eeuwigdurende glans te brengen. Iedere erkenning, ieder inzicht, ieder eerlijk toegeven, iedere keer dat je een stukje masker afschudt, iedere keer dat je een verdediging doorbreekt, iedere keer dat je een moedige en eerlijke stap zet waarin je verantwoordelijkheid voor je negativiteit neemt, ontsteek je weer een kaarsje. Je brengt licht in je ziel door waarheid in je duisternis te brengen.

Week 53: Lezing 167: Je hoeft niet ziekelijk in een negatieve emotie blijven hangen, maar je hoeft er ook niet angstig voor terug te schrikken. Je zou moeten zeggen: “Ja, hier is het. Ik laat het er zijn. Ik vecht er niet tegen vanuit een of andere innerlijke afwijzing. Ik wil het echt laten oplossen door het er te laten zijn. Ik zie wat er gebeurt en laat het zichzelf oplossen.”