Thuis zijn bij je ware zelf

Aquarius workshop 

Thuis zijn bij je ware zelf

English Aquarius workshop Be at home with your true self: https://youtu.be/WDvXZb-qzbo

“Thuis betekent je werkelijke diepste ware zelf. Wie echt zichzelf is, is thuis.
Thuis in de wereld, 
thuis in het leven, veilig en zeker met vaste grond onder de voeten.
Thuis betekent de innerlijke plek 
waar alle problemen tot een oplossing komen en waar geen angst en haat bestaan. Als er angst is moet er ook haat zijn en omgekeerd. Ze zijn werkelijk een en hetzelfde. Thuis is de innerlijke plek waar eeuwig welzijn en eeuwig leven werkelijkheid zijn en als zodanig ervaren worden.”
Citaat uit Padwerk lezing 154: Het pulseren van bewustzijn

De mensheid is van huis verdwaald. Zolang we niet thuis zijn bij het ware zelf en de levenskracht blokkeren, beseffen we niet dat we een unieke goddelijke manifestatie met een waardevolle taak zijn en zijn we van onszelf vervreemd. Wanneer we van onszelf vervreemd zijn, dan hebben we het ware zelf in de steek gelaten en dat veroorzaakt pijn en lijden. Bij zelfvervreemding is onze aandacht òf hyperactief op de buiten­wereld òf apathisch op onszelf gericht. We dagdromen in plaats van ont­spannen in het Nu aanwezig te zijn. We leven in de illusie dat we emotioneel van anderen af­hankelijk zijn en dat zij van ons moeten houden en voor ons moeten zorgen. We laten ons door het egoïstische, angstige, trotse en eigenzinnige lagere zelf leiden in plaats van zelfverantwoorde­lijk­heid te nemen en aan het lagere zelf leiding te geven. Wanneer we thuis zijn bij onszelf en vanuit het ware zelf handelen, dan zijn we authentiek, autonoom en in eenheid met onszelf, dan zijn we een Aquariusmens. We twijfelen niet en er is geen verwarring, onrust of spanning. We hebben de moed om onafhankelijk van de regels en de goedkeuring van de buiten­wereld te handelen en de tijdelijke onvolmaaktheid van ons gedrag te aanvaarden en te vergeven. Wat een ander ervan vindt, is voor ons geen reden om uit evenwicht te raken. We vinden het wèl belangrijk ver­antwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van onze handelingen, zowel voor de gevolgen die anderen ondervinden als voor de gevolgen die we zelf ervaren. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van drie thema’s uit de Padwerk lezingen de weg naar huis, naar de vrede van het ware zelf, onderzoeken.

1e thema: Het ideaalbeeld loslaten

Het geïdealiseerde zelf is een vervalsing en vervreemdt ons van het ware zelf, waardoor we onze zelfontwikkeling blokkeren. Als we minder aan de tirannie van het ideaalbeeld kunnen voldoen, worden we nog meer onzeker en hoe meer onzeker we zijn, hoe geringer ons zelfvertrouwen en hoe groter onze egocentriciteit. Pas als we de waarheid inzien dat het ideaalbeeld ons geen geluk, genot en veiligheid geeft maar ons uit­sluitend schade, innerlijke spanning, zelfhaat en zelfafwijzing oplevert, kunnen we de last van dit ideaalbeeld loslaten en thuiskomen bij het ware zelf.

“Als jij je ware zelf niet hebt gevonden, kun je niet thuiskomen. Je raakt verloren en dat blijf je totdat je de weg naar de kern van je wezen vindt. Maar je kunt de weg naar huis hier en nu vinden terwijl je nog in je lichaam bent. Als je de moed vindt om je ware zelf te worden, ook al lijkt dat heel wat minder dan je ideaalbeeld, zul je ontdekken dat het veel meer is. En dan zul je de vrede van thuis zijn bij jezelf vinden. Dan zul je veiligheid vinden. Dan zul je als een heel mens functioneren. Dan zul je de ijzeren zweep van een slavendrijver, aan wie je onmogelijk kunt gehoorzamen, wegwerpen.” (Citaat uit Padwerk lezing 83)

2e thema: Door de angst heengaan

Angst, trots en eigenzinnigheid zijn de basisaspecten die weerstand aan waarheid en liefde bieden, waardoor het contact met het ware zelf en de levenskracht wordt geblokkeerd. We zien angst als een vijand, terwijl de werkelijke vijand onze op misvattingen gebaseerde destructieve ge­dachten en emoties zijn. Angst erkennen, toe­laten, aan­vaarden en er doorheengaan, verdrijft de angst. Zonder angst voor gezichtsverlies of controle­verlies zou er geen trots en eigen­zinnig­heid zijn en weten we dat angst vol­strekt over­bodig is en we onder alle omstandigheden volkomen veilig zijn.

“Alles wat het menselijk hart verlangt is rechtstreeks toegankelijk wanneer het de angst overwonnen heeft. Niets staat in de weg wanneer de angst voor het tegenovergestelde verdwenen is. Deze waarheid is de bevrijding waar je ziel op gewacht heeft. Het is alsof je thuiskomt. Alsof je ziel zegt: “Oh, zit dat zo! Waarom heb ik die wonderlijke eenvoud niet eerder gezien? Waarom heb ik mezelf gekweld met al die zinloze ontbering?” En je stapt uit je begrenzingen: de wereld wordt je eigendom!” (Citaat uit Padwerk lezing 130)

3e thema: Je innerlijke ruimte vinden

De Gids nodigt ons telkens uit ons d.m.v. gebed of meditatie op de innerlijke ruimte – de echte, onmetelijke wereld van het ware thuis – te richten door ons leeg te maken. Het is een moeilijke oefening omdat we vol gedachten zitten. We kunnen de innerlijke ruimte vinden door onszelf helemaal te leren kennen, te begrijpen en te aanvaarden en door dwars door de innerlijke en uiterlijke onvolmaaktheden heen te gaan zodat ze hun dreiging verliezen, waardoor we de splitsing tussen de uiterlijke en innerlijke ruimte helen en thuiskomen.

“Alles hangt af van de fundamentele noodzaak om autonomie te bereiken; je vermogen jezelf te respecteren en je kwaliteiten te ontdekken; je vermogen om lief te hebben en de vervulling te vinden waar je naar hunkert; je vervulling van je spirituele taak waarvoor je op deze aarde bent gekomen; je ervaring van de levende God in en om je; je vermogen om zowel een ware leider als een volgeling te zijn en ten slotte je vermogen om het denken los te laten en de innerlijke ruimte te vinden die je ware thuis is en die jou alleen van het eeuwige leven kan overtuigen en zo alle angsten voor altijd van je wegneemt.” (Citaat uit padwerklezing 256)

Meditatie thuis zijn bij je ware zelf

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de kracht en wijsheid van het ware zelf te verbinden

Open je voor de onvolwassen aspecten die van zichzelf vervreemd zijn

Voel met mededogen hoe het innerlijke kind zich aan een geïdealiseerd zelfbeeld vastklampt

Voel zachtmoedig hoe het innerlijke kind angstig, trots en eigenzinnig misvattingen in stand houdt

Voel met mildheid hoe wanhopig het innerlijke kind op de buitenwereld is gericht

Vraag hulp aan het ware zelf om het ideaalbeeld los te laten

Vraag kracht aan het ware zelf om door de angst heen te gaan en durf die angst nu te voelen

Vraag moed aan het ware zelf om je spirituele taak te vervullen

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over hoe jij thuis kunt komen bij het ware zelf

Visualiseer jezelf als iemand die thuis is bij zichzelf

En kom nu in je eigen tempo terug