N2020

Nederlandse Padwerk citaten 2020

Week 1: Lezing 126: De meeste van jullie hebben voldoende vooruitgang gemaakt om te weten dat hetgeen je achter je hebt gelaten onnodige moeilijkheden waren en dat de groei waar jij je naartoe beweegt, de nieuwe levenswijze die je hebt aangenomen, werkelijk veel gemakkelijker is dan die waar je zo krampachtig aan vasthield.

Nieuwjaar: Lezing 130: Gezegend zij dit nieuwe jaar dat jullie starten en dat jullie inzet om spiritueel te groeien met succes mag worden bekroond.

Week 2: Lezing 137: Je innerlijke centrum is het goddelijke bewustzijn. Het doordringt het gehele universum, het omvat alles. Vandaar dat het innerlijke centrum van een menselijk wezen één is met het innerlijke centrum van ieder ander menselijk wezen.

Week 3: Lezing 77: Als je in harmonie bent met de stroom van het leven en je eraan overgeeft, dan zal alles wat je tegenkomt je kalm verder voeren.

Week 4: Lezing 33: Wat jou van je vrede en innerlijke harmonie berooft is nooit dat wat anderen doen, maar altijd en uitsluitend je eigen verkeerde houdingen en je innerlijke strijd tegen omstandigheden die je niet kunt veranderen. Sterker nog: die je niet verondersteld wordt te veranderen. Je wordt verondersteld jezelf te veranderen.

Week 5: Lezing 138: Als je wezen gericht is op ‘ik en de ander’ is er geen conflict meer tussen geven en ontvangen. Dan is er geen weigering meer om aan het leven bij te dragen en als gevolg daarvan zullen verdriet en lijden, isolatie en conflict, schuld en frustratie verdwijnen.

Week 6: Lezing 141: Het verlangen om mèt anderen te zijn in plaats van tégen ze moet verwoord worden. Deze hele nieuwe houding en wijze van leven moet actief verlangd, omarmd en ontwikkeld worden. Anders komt het niet tot stand, het gebeurt niet vanzelf tenzij het ego ernaar verlangt. Pas dan kunnen al je angsten en je gevoel van waardeloosheid verdwijnen.

Week 7: Lezing 245: Waar je angst, onzekerheid, onrust, twijfel aan jezelf, conflicten met anderen, ruzie met je omgeving, onvervuldheid of frustratie voelt, moet de weigering om de roep van je ziel te volgen de onderliggende oorzaak zijn.

Week 8: Lezing 57: Een universeel massabeeld is het volgende: “Als ik aandacht of goedkeuring of bewondering krijg, ben ik niet alleen in de ogen van de wereld maar ook in mijn eigen ogen waardevol. Als ik dit niet kan krijgen ben ik minder waard.”

Week 9: Lezing 107: De wet van oorzaak en gevolg is tot in het kleinste detail een organisch, oneindig rechtvaardig en evenwichtig proces, een harmoniserende factor in het gehele universum, die zo precies werkt dat fouten of onrecht absoluut onmogelijk zijn.

Week 10: Lezing 35: De volheid van het leven betekent steeds weer een vast vertrouwen hebben, steeds weer proberen om een hart vol begrip te hebben en proberen om te voelen waarom de ander niet anders kon doen dan hij heeft gedaan.

Week 11: Lezing 121A: De meeste ziekten en elke ernstige disharmonie zijn een samengaan van drie factoren. 1. De angst voor positieve gevoelens, angst voor de gezonde uiting van de instinctieve aard. 2. Totale zelfverwerping in de verkeerde veronderstelling dat je waardeloos bent 3. Het opzettelijk dwarsbomen en bewust vertrappen van je behoefte aan gezond en krachtig streven waardoor de gezonde volwassen ego-functie is uitgeschakeld.

Week 12: Lezing 145: Laat je de angst, de trots, de eigenzinnigheid van je ego varen en span jij je in om naar de stem van het goddelijke in je te luisteren? Deze weg ligt altijd open en wanneer je die kiest, moet dat tot bevrijding van de ego strijd met zijn onoplosbare pijn en angst leiden.

Week 13: Lezing 133: Waar liefde is moet ook fysieke gezondheid zijn, een van de meest begeerlijke omstandigheden in het menselijke leven. Liefde is een zuiverende kracht. In de mate dat er gebrek aan liefde is en dit gebrek lang genoeg onopgemerkt blijft, in die mate zullen allerlei soorten negatieve emoties een slechte gezondheid veroorzaken.

Week 13 extra: Lezing 63: Het is niet waar dat je het slachtoffer van ongrijpbare en ongecontroleerde krachten binnen en buiten jezelf bent. Integendeel, je kunt altijd dat deel in jezelf vinden waarin je naar ziekte als oplossing verlangde, alhoewel je de problemen niet wilde die de ziekte met zich meebracht en die het kind in je niet kon voorspellen.

Week 14: Lezing 96: Als je de wereld meer zou aanvaarden, zou je ook jezelf meer aanvaarden. En als je jezelf meer zou aanvaarden, zou je meer vertrouwen in het leven hebben, in de levenskracht, in God en in de wijsheid en liefde van de schepping. Maar je gebrek aan aanvaarding maakt je blind, egocentrisch en bang. Alleen door te leren aanvaarden, kun je de toestand van innerlijke ontspanning bereiken die je zo heel erg mist.

Week 14 extra: Lezing 216: Jullie zweven allemaal in een veilige wolk van goddelijk bewustzijn en jullie worden door goddelijke liefde gekoesterd, of je dat nu weet, voelt en ervaart of niet. Je volledige bewustzijn weet het, maar je gefragmenteerde bewustzijn niet. Probeer contact met je innerlijke wezen te maken zodat je zult weten dat het waar is.

Week 15: Lezing 81: De oplossing ligt in het onder ogen zien van het onbekende, in de angst ervoor aan te pakken en je kracht om te sterven te ontwikkelen. Hij die weet hoe te sterven, weet hoe te leven. Natuurlijk hoef je niet op de fysieke dood te wachten om dit te leren.

Week 15 extra: Lezing 230: Wie het leven volkomen aanvaardt en omarmt, kan de dood en het leven niet vrezen. Het is een en hetzelfde verschijnsel; daarom moet ook een en dezelfde houding ten aanzien van leven, dood, verandering en beweging heersen.

Week 16: Lezing 54: De spirituele betekenis van Goede Vrijdag is dat je het kruis dat je zelf hebt gemaakt op je eigen schouders neemt. Door het kruis op je te nemen, zeg je ‘ja’ tegen het verantwoordelijkheid nemen voor je lot; en alleen al door dit ‘ja’ zeggen ben je klaar om je van dit kruis te verlossen, om in een zo positief en gezond mogelijke geest door de moeilijkheden, door de ‘kruisiging’ heen te gaan.

Week 16 extra: Lezing 130: Voor iets wat je werkelijk kent, zelfs de grootste moeilijkheden, ben je nooit bang. Om het onbekende te leren kennen, moet je het gevreesde onbekende binnengaan – zoals de ervaring van het sterven. Hiermee wordt echter zeker niet bedoeld dat je negatieve, pijnlijke ervaringen zou moeten zoeken. Wanneer jij je met je hele psyche opent voor positieve ervaringen, zonder een spoor van angst voor het negatieve, dan zal het onbekende steeds bekender worden; het leven wordt op alle niveaus een steeds grotere vervulling.

Week 17: Lezing 209: Alleen als je besluit dat het universum het risico waard is om te geven, pas dan kom je erachter dat jij en het universum één zijn. Als je aan het universum geeft, geef je aan jezelf. En als jij jezelf inhoudt, kun je ook onmogelijk van het leven ontvangen. Want het leven kan zich alleen maar openbaren in de mate waarin jij jezelf eraan geeft.

Week 17 extra: Lezing 12: Ten eerste zal een individu, zelfs bij humanitaire rampen, nooit iets moeten doorstaan dat niet in zijn lot past. Ten tweede is ieder mens, met uitzondering van de enkelen die al een hoge graad van zuivering hebben bereikt, mede verantwoordelijk voor oorlogen of andere humanitaire rampen.

Week 18: Lezing 181: Ik ben bereid om moeilijkheden onderweg te accepteren, want ik weet dat ik door ze te overwinnen in staat zal zijn het goede van het leven te ontvangen.

Week 18 extra: Lezing 70: Innerlijke misvattingen veroorzaken angst voor het leven en daardoor vaak onbewust en in diverse vormen het verlangen om te sterven. Het onbewuste verlangen naar ziekte is een vorm van sterven. De zwakheid die het gevolg van spanning en angst is, creëert direct een onbewust verlangen naar ziekte en dood en indirect een verzwakking van het fysieke lichaam.

Week 19: Lezing 25: Ik kan je beloven dat je, als je een bepaalde tijd op pad bent, van het leven zult genieten zoals je er nooit eerder van hebt kunnen genieten, ondanks je moeilijkheden en voordat ze werkelijk beginnen te verdwijnen.

Week 19 extra: Lezing 68: De aanwezigheid van destructieve neigingen, gebaseerd op onbewuste onjuiste conclusies, veroorzaakt het verbod op het constructieve en creatieve in jou.

Week 20: Lezing 70: Onware illusies scheppen uiteindelijk altijd angst en terugtrekking uit het leven. Wanneer de illusies zijn verdwenen, wordt de wil om te leven, om gezond te zijn steeds krachtiger aangezien deze niet door tegengestelde onbewuste verlangens wordt ondermijnd.

Week 20 extra: Lezing 115: Als jij je onveilig voelt, kun je jezelf niet vertrouwen. Als je jezelf niet vertrouwt, hoe kun je dan van jezelf houden? Zo zie je dat gezonde zelfliefde en innerlijke veiligheid met elkaar verbonden zijn.

Week 21: Lezing 240: Houd van je prachtige eigenschappen, houd van je incarnatie. Houd van alles om je heen zelfs dat wat op de een of andere manier een inbreuk op je lijkt te maken. Herken de les die erin besloten ligt en ga ervan houden.

Week 21 extra: Lezing 156: Zeg als het kan elke dag: “Ik wil de waarheid onder ogen zien, ik wil naar boven laten komen wat er in me leeft.”

Week 22: Lezing 105: Het beste gebed is voortdurend blijven proberen jezelf zonder enige reserve onder ogen te zien; alle pretenties tussen je bewuste geest en je innerlijk uit de weg ruimen; en daarna de pretentie tussen je innerlijk en anderen verwijderen.

Week 22 extra: Lezing 189: Ieder mens vervult een reusachtige taak in wereldwijde evolutie. Dit geeft je een grote waardigheid. Deze waardigheid is veel belangrijker dan het tijdelijke lijden dat voortkomt uit het niet weten wie je bent. Vergeet nooit dat je niet je donkere eigenschappen bént.

Week 23: Lezing 256: Aandachtige leegte is de ideale zijnstoestand om door de Heilige Geest vervuld te worden. De Heilige Geest is de hele wereld van God in al zijn pracht, in zijn onbeschrijflijke grootsheid.

Week 24: Lezing 173: Als je door toenemend zelfbewustzijn merkt dat je innerlijke blokkades van spanning en verkramping alleen een andere toestand ‘bedekken’ waarin je vrij en gelukkig meestroomt, begin je te zien dat achter elk ziek deel van jou de oorspronkelijke gezonde toestand bestaat.

Week 25: Lezing 145: Zoek precies dat punt waar je positieve wensen worden geblokkeerd, waar je voelt dat je niet vooruit komt. Vraag jezelf dan af door welk specifiek karaktergebrek je niet in staat bent een zelfver­nietigende, zelf­verloochenende houding op te geven? Breng duidelijk onder woorden dat je die wilt vinden.

Week 26: Lezing 89: Als jij je emoties ervaart zoals ze nu in je aanwezig zijn, zal een organisch proces van emotionele groei tot stand komen waarbij gevoelens natuurlijkerwijs van richting, intensiteit en aard zullen veranderen.

Week 27: Lezing 33: Als de dingen relatief goed lopen is het makkelijker om je tot God te wenden, je eigen houding te evalueren dan wanneer je in pijn en verwarring verkeert. Daarom adviseer ik jou je op deze tijden van beproeving voor te bereiden wanneer het niet zo moeilijk is.

Week 28: Lezing 229B: Je ziet de slechte opinie over jezelf niet onder ogen. En dat is werkelijk de kern van de zaak. Steeds weer zeg ik jullie die lage dunk van jezelf is onjuist, wat je lagere zelf ook van plan is. Je bent een schepsel van God. Je bent een manifestatie van God.

Week 29: Lezing 94: Wanneer je vanuit je ware zelf handelt, ben je volledig in eenheid met jezelf. Er is geen twijfel, geen verwarring, geen onrust, geen spanning. Je maakt je niet druk over wat anderen ervan zullen vinden. Je maakt je ook niet druk over principes of regels.

Week 30: Interne publicatie H: Wanneer jullie je Padwerk verdiepen, zullen jullie je steeds meer realiseren dat er een uiterst eenvoudige levensformule bestaat. Deze formule is: In de mate waarop je aan het leven, anderen en jezelf geeft in dezelfde mate zul je in staat zijn intens plezier en vervulling te ervaren.

Week 31: Lezing 186: De eerste stap is het actief deelnemen aan dit pad, dat naar je meest innerlijke wezen leidt. De tweede stap, het verwoorden en verduidelijken van je conflict, zal meer van de grote universele kracht opwekken die, buiten en binnen in je, eindeloos voorradig is.

Week 32: Lezing 164: Alleen iemand die op de juiste, gezonde manier egoïstisch kan zijn, is in staat tot oprechte zorg voor de rechten van anderen. Egoïsme heeft een bijzonder gezonde oorsprong, die zegt: “Ik ben een manifestatie van God.”

Week 33: Lezing 156: Niets schijnt zoveel moed te vragen dan aan het grootste geluk van de Schepping deel te nemen. Je dient telkens moed te verzamelen door doelbewust je nog steeds onwillige en aarzelende onbewuste te instrueren: “Ik laat los, ik open mijzelf voor geluk.”

Week 34: Lezing 58: Willen heersen is onafscheidelijk met elke ziel verbonden. In de mate waarin je het verlangen naar alleenheerschappij ontdekt en het vrijwillig leert opgeven, in die mate stop je met het uitlokken van ellende en ongeluk.

Week 35: Lezing 130: Leven en dood zijn hetzelfde, het zijn twee facetten van één en hetzelfde proces. Je moet het vermogen om te sterven leren en dat doe je door acceptatie. Door acceptatie zul je leren dat er niets te vrezen is, dat er in feite geen dood is.

Week 36: Lezing 217: Kosmisch bewustzijn vervult je met onbeschrijfelijke vreugde, vrede, zekerheid en dankbaarheid voor alles wat bestaat. Dit bewustzijn moet je verdienen, vrienden. Kosmisch bewustzijn kan niet het eerste doel zijn. Het is het laatste stadium van verruimd zelfbewustzijn dat je op een pad als dit ontwikkelt.

Week 37: Lezing 182: Bij een effectieve meditatie activeert het bewuste ego zowel het onbewuste destructieve zelf als het hogere universele zelf. Er moet een voortdurende wisselwerking tussen deze drie lagen plaatsvinden. Het vraagt een grote alertheid en waakzaamheid van je bewuste ego zelf om deze voortdurende wisselwerking mogelijk te maken.

Week 38: Lezing 67: Wanneer je volledig bent gaan begrijpen wat zelfverantwoordelijkheid inhoudt, lost je angst op omdat je zonder twijfel weet dat je nooit afhankelijk van de grillen van anderen bent, dat je nooit het slachtoffer van absurde toevalligheden bent.

Week 39: Lezing 199A: Steeds weer zijn we getuige van de bedroefdheid van een entiteit die zijn lichaam heeft verlaten en zegt: “Als ik maar geluisterd zou hebben en open had gestaan voor de mogelijkheden die ik heb gekregen”, want iedereen krijgt talloze mogelijkheden en die worden zo vaak afgewezen.

Week 40: Lezing 216: Het is de taak van elk afgesplitst en ogenschijnlijk losstaand bewustzijnsaspect om zijn ware identiteit en zijn verbinding met het ware zelf te verwezenlijken. Dit gebeurt door veelvuldig moeizaam tasten en zoeken en inspanningen van de geest om de eigen nauwe grenzen uit te breiden.

Week 41: Lezing 230: Als je groeit en je wantrouwen jegens verandering overwint, zul je die verandering, ontwikkeling en ontplooiing in jezelf niet langer tegenwerken. Dan ga je het universum en het hele leven als zeer betrouwbaar, aantrekkelijk, mooi en veilig ervaren.

Week 42: Lezing 233: Jullie zijn allen één en je hoeft niet te vechten voor wat je toekomt. Claim gewoon je geboorterecht. Maar dit staat je diepste zelf je alleen maar toe wanneer je jezelf zuivert.

Week 43: Lezing 99: Controleer waar je weerstand vergezeld gaat van het verlangen om niet naar je innerlijke weerstand te kijken. Eens moet je over die bepaalde drempel om vrij te worden, om je liefdeskanaal te openen en om een productief leven te leiden, waarin jij je nuttig voelt en een zinvolle taak vervult.

Week 44: Lezing 13: Je leert jezelf te nemen zoals je bent. Zo leer je nederigheid. Je leert je ware innerlijke aard kennen met zijn vele gezichten, en niet alleen de gezichten die je graag ziet.

Week 45: Lezing 15: Zoals jullie weten, heeft iedere gedachte een bepaalde substantie en vorm. Ook dagdromen creëren vormen. En deze vormen staan iedere vervulling die je tot stand zou kunnen brengen in de weg. Het is heel verleidelijk om op deze ogenschijnlijk onschadelijke manier weg te vluchten maar mijn raad is: laat je hiertoe niet verleiden, deze gedachtevormen belemmeren vervulling.

Week 46: Lezing 133A: Het is uiterst belangrijk dat je in je dagelijkse meditaties besluit om jezelf  toe te staan vrijuit te voelen wat je voelt, zonder enige belemmering, want waar je dit belemmert, gebruik jij je ego op de verkeerde manier, op een manier die schadelijk voor je is.

Week 47: Lezing 31: Als je verdrietig of depressief bent en als je ontevreden bent over je leven is dit altijd omdat je geest uitgehongerd is. En alleen door de spirituele voeding van zelfontwikkeling kun je waarlijk gelukkig en vervuld zijn.

Week 48: Lezing 33: Werk eerst aan het doel van nu en dat is: het leren kennen en accepteren van jezelf zoals je bent; geen illusies over jezelf hebben; een gezonde houding tegenover je tekortkomingen vinden; leren leven volgens de regels van het leven; niet weglopen van de soms noodzakelijke problemen.

Week 49: Lezing 37: Als je iets leert van moeilijke perioden en in het donkerste uur aan God vraagt: “Wat wilt U mij leren? Wat is het in mij dat dit veroorzaakt heeft?”, dan heb je de juiste houding.

Week 50: Lezing 63: Je kunt altijd dat deel in jezelf vinden waarin je naar ziekte als oplossing verlangde, hoewel je de problemen niet wilde die de ziekte met zich meebracht en die het kind in je niet kon voorzien.

Week 51: Lezing 72: Als je verder komt op deze speciale tocht op je pad, zul je als mens totaal anders gaan functioneren. De manier waarop je het leven ervaart, zal veel completer worden. Je zult ieder moment zo vol leven zijn! Je zult je bewust zijn van jezelf en anderen zoals je nooit voor mogelijk had gehouden. Er zullen zich onvoorstelbare krachten in je ontwikkelen, creatieve krachten, nieuwe inzichten, een groeiende en zich ontvouwende intuïtie, die je steun en veiligheid zullen geven zoals jij je zelfs nu, na al je vooruitgang, nog niet kunt bevatten.

Week 52: Lezing 219: In deze tijd van het jaar vieren jullie in jullie rijk van bewustzijn, een bepaalde symbolische gebeurtenis, namelijk de viering van het Christusbewustzijn of het goddelijk bewustzijn diep in je eigen wezen.

Week 53: Lezing 42: Alle sferen worden in deze tijd van het jaar geraakt door sterke liefdeskrachten afkomstig van de koning van het universum. Deze kracht, die een zegen is voor je lichaam, je ziel en je geest kan worden ontvangen door iedereen die open is en in stille harmonie.