Je levensritme leren kennen

Aquarius workshop

Je levensritme leren kennen 

English Aquarius workshop Get to know your rhythm of life: https://youtu.be/J3jQE4ctFDw

“Wanneer de mens zijn levensritme leert kennen, als hij niet langer ertegen vecht, zich erin stort of het forceert, zodat het natuurlijke ritme verstoord wordt, dan zal hij een deel van de grote kosmische krachten worden, waarmee hij kan spelen en bouwen en zo werkelijk meester van het universum worden.” 
Citaat uit Padwerk lezing 130: Overvloed tegenover aanvaarding 

In deze dimensie zijn we onderhevig aan bepaalde ritmen. De tijd stroomt met een bepaald ritme zoals we kunnen waarnemen aan de seizoenen, dag en nacht en de veranderende stand van de aarde ten opzicht van de planeten. Het hele universum is onderhevig aan het ritme van expansie, contractie en rust. Contractie is even noodzakelijk als expansie. Het hoort bij de ritmisch kloppende beweging die alle leven doordringt. Zonder dat kan geen schepping bestaan. In harmonie zijn met ons eigen innerlijke levensritme betekent meegaan op deze stroom van het leven, aanvaarden waar we nu zijn en wat het leven op dit moment voor ons is. We dienen een soort fijngevoeligheid te ontwikkelen zodat we het organische levensritme kunnen waarnemen wanneer we ons op de innerlijke misvormingen van het lagere zelf, op de listen van het masker zelf moeten richten en wanneer we ons op het hogere zelf moeten concentreren. Daarbij dienen we te beseffen dat de ontwikkeling van de ene eigenschap een ander ritme en tijdsverloop heeft dan de ontwikkeling van een andere eigenschap. Door open en onbevangen oude waarheden opnieuw te onderzoeken, zullen we met het prachtige ritme van onze eigen innerlijke reis in harmonie mee stromen met de grotere en wijdere cycli die het universum doordringen. Wanneer we alle innerlijke bewegingen zich volgens hun eigen spontane ritme laten voltrekken, dan kan liefde tot bloei komen. Dan gaat elke gezonde activiteit ons ontspannen en moeiteloos af en heeft een vredig ritme. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van drie thema’s uit de Padwerk lezingen onderzoeken hoe we ons levensritme kunnen leren kennen.

1e Thema: Naar het levensritme van je zielsbewegingen luisteren

Zielsbe­wegingen zijn energiestromen van positieve of negatieve gevoelens, gedachten of hou­dingen. Negatieve zielsbewegingen zullen als gevolg van misvattingen òf stagneren òf juist overspannen bewegen. Deze dishar­monieuze zielsbewegingen blokkeren de levens­stroom. Ware concepten scheppen positieve gevoelens en harmonieuze, ritmische, organische zielsbewegingen waardoor de levenskracht onbelemmerd kan stromen. We kunnen ons levensritme leren kennen door in onszelf te zoeken en te luisteren naar onze diepste zielsbewegingen.

“De zielsbewegingen met hun aangeboren, ingebouwde ritme en wetmatigheid bepalen je hele leven. Zij bepalen je zijnstoestand, je staat van bewustzijn, je vrijheid of je afhankelijkheid van beelden en misvattingen. Zij bepalen de diepte, de reikwijdte en de aard van je levenservaringen, de mate van levendigheid en vreugde, je lichamelijke conditie en je vervulling en overvloed op alle niveaus van je bestaan. De zielsbewegingen zijn de hartenklop van de geest.” (Citaat uit Padwerk lezing 154)

2e Thema: Afstemmen op het ritme van actieve en passieve krachten

Op dit dualistische niveau leiden we een onbewust aritmisch bestaan. We vervormen de eenheid van de actieve en passieve krachten met de primaire dualiteit van hyperactiviteit en apathie. Om afgestemd te zijn op het kosmische ritme in onszelf is vooral innerlijke stilte nodig. Dan is er plaats voor een harmonieuze beweging van innerlijke activiteit en verrukkelijk ritmisch bewegen met een innerlijke rust en ontvankelijke bewegingloosheid. Deze pulserende, ritmische beweging van spanning en ontspanning is de vruchtbare bodem voor leven, groei, vrede en genot.

“Het pulserend ritme van spanning en ontspanning is een uiting van de juiste integratie van deze twee krachten: het mannelijke en het vrouwelijke, het actieve en het passieve, het initiërende en het ontvankelijke. Ieder verschijnsel in het leven is een uitdrukking van dit ritme, van dit principe. Hoe harmonieuzer het verschijnsel is, hoe vloeiender de constante wisseling van initiatief en ontvankelijkheid – openen en sluiten verloopt.” (Citaat uit Padwerk lezing 163)

3e Thema: Je persoonlijke ritmepatroon aanvoelen

We zijn ongevoelig voor ons unieke ritmepatroon. We kunnen de Christus in ons om hulp vragen om ons ritme aan te voelen. We kunnen visualiseren hoe het is om een dag in ritme te leven in plaats van ons aritmische bestaan. Opstandigheid, boosheid en wantrouwen wanneer het verband tussen een pijnlijke gebeurtenis en innerlijke oorzaak niet gevonden wordt, zijn destructieve reacties op het ritmepatroon. Een constructieve reactie door de pijnlijke gebeurtenis als leerproces te zien, helpt het ritme zijn harmonische koers te volgen waardoor nieuwe verbanden zichtbaar zullen worden zodat alle verdriet verdwijnt en het leed achteraf een zegen blijkt te zijn.

“Voel je ritme in alle dingen aan. Voel je dagelijks leven in overeenstemming met je persoonlijke, universele ritmepatroon. Het bestaat echt, net zozeer als dat jij je levenspatroon in je zielssubstantie meedraagt. Als je werkt, rust, speelt, leeft, beweegt en je wezen in harmonie houdt met je unieke ritmepatroon, leef je een zoveel meer vervullend, creatiever, vreugdevoller en vrediger leven.” (Citaat uit Padwerk lezing 258)

Meditatie je levensritme leren kennen

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Open jezelf voor het innerlijke kind dat een onbewust aritmisch bestaan leidt

Voel met mededogen hoe de zielsbewegingen van het innerlijke kind of stagneren of overspannen bewegen

Voel met mildheid dat de disharmonische zielsbewegingen van het innerlijke kind de levensstroom blokkeren

Voel zachtmoedig hoe opstandig, boos en wantrouwend het innerlijke kind op het ritmepatroon reageert

Vraag hulp aan het ware zelf om naar je diepste zielsbewegingen te luisteren

Vraag moed aan het ware zelf om niet langer tegen je levensritme te vechten

Vraag kracht aan het ware zelf om gevoelig te worden voor je unieke ritmepatroon

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over je innerlijke barrières die een onbewust aritmisch bestaan creëren

Visualiseer jezelf als iemand die in harmonie is met het persoonlijke ritmepatroon

En kom nu in je eigen tempo terug