De symboliek van brood en wijn

Aquarius workshop 

De symboliek van brood en wijn

De uitspraak van Jezus toen Hij zei: ‘Wie niet eet van dit brood – Mijn lichaam – 
en niet drinkt uit deze beker – Mijn bloed – zal niet het eeuwige leven verwerven’ is  geheel symbolisch. 
Uit padwerklezing 76: Vragen en antwoorden

Deze ontwikkelingsweg is geen gemakkelijk pad. Het vraagt van iedereen die dit pad bewandelt eerlijke waarneming van zichzelf, discipline, doorzettingsvermogen en wilskracht. Het pad is niet alleen lang maar aan de periode van beproevingen en terugslag komt ook niet zo snel een einde als we zouden willen. Dit pad staat volgens de gids onder de persoonlijke leiding van Jezus Christus.  De gids legt uit dat Jezus Christus met bovenstaande uitspraak bedoelt dat we het aardse leven met alle moeilijkheden dienen te aanvaarden en dat we door de pijnlijke gevolgen van onze creaties heen dienen te gaan om weer tot leven te komen. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid onze houding ten opzichte van deze uitspraak van Jezus onderzoeken en onze ervaringen delen. 

De symboliek van brood
Het brood staat symbool voor het lichaam van Jezus Christus, voor het aardse dat we dienen te aan­vaarden. We hebben de neiging om te vechten tegen de moeilijkheden en de beproevingen van het leven vanwege onze onwetendheid over het feit dat het eigen creaties zijn. We proberen er onderuit te komen in plaats van onze verantwoordelijkheid te nemen. We verwerpen niet alleen de nare ervaringen, maar zelfs de goede dingen van het leven uit angst dat we ongelukkig worden.
Het indrinken van het stoffelijke dat door het van de mens afkomstige lichaam van Jezus wordt gesymboliseerd, betekent ‘Ja’ zeggen tegen dit aardse leven en tegen alles waar dat voor staat, het goede en het kwade. Alles ligt daarin besloten. Het is misschien een goede meditatieoefening om te bedenken wat het aardse leven allemaal inhoudt en wat je moet accepteren. (Uit padwerklezing 76)

De symboliek van wijn
De wijn staat symbool voor het bloed van Jezus Christus, voor de zelfgecreëerde pijn die we op de juiste manier moedig tegemoet dienen te treden en te aanvaarden. We beseffen niet dat de beperkte wereld van de dualiteit pijn inhoudt en nog minder hoeveel pijn. Maar al te vaak willen we aan een persoonlijke pijn of aan een echte of ingebeelde onrechtvaardigheid vasthouden door te dramatiseren. De pijn kan alleen ophouden te bestaan als we er moedig doorheen gaan.
De symbolische betekenis van het bloed van Jezus is pijn. Bloed wordt geassocieerd met pijn en jullie moeten ook pijn drinken, vrienden. Nogmaals, aanvaard het en probeer er niet onderuit te komen. Aanvaard het op een gezonde manier en vlucht er niet voor weg. Aanvaard het als een noodzakelijk nevenproduct van het leven en je eigen tijdelijke onvolmaaktheid. Accepteer het als gevolg van wat je met je eigen innerlijke beweegredenen op gang hebt gebracht.
(Uit padwerklezing 76) 

Weerstand loslaten
Hoe groter onze weerstand – die uit angst, trots en eigenzinnigheid bestaat – is, hoe groter het wantrouwen en de egocontrole en hoe moeilijker het voor ons is om het brood te eten en de wijn te drinken, om het leven te aanvaarden en de pijn te drinken. Het vraagt van ons een nederige houding om deze weerstand los te laten, het leven met alle zelfgecreëerde situaties te aanvaarden en door onze pijnlijke emoties heen te gaan.
Als je de pijn drinkt in plaats van je er van af te wenden, zul je weer tot leven komen en uit de pijn komen
zoals Jezus dat liet zien door Zijn dood en geestelijke opstanding. (Uit padwerklezing 76) 

De workshop wordt afgesloten met een ritueel van brood en wijn. Iedere deelnemer, die dat wenst, krijgt de gelegenheid een bepaalde weerstand tegen het leven en een bepaalde pijn met de groep te delen. Tijdens het nuttigen van brood en wijn ontvangt die persoon de steun van de hele groep in het aanvaarden van de uitgesproken weerstand en pijn.