Aquarius volle maan meditaties

Aquarius volle maan meditaties

Met volle maan is de maanenergie zeer krachtig. Volle maan meditaties nodigen ons uit om ons voor de passieve, vrouwelijke kracht (voelen, ontspannen, overgave en genieten) te openen. Op aarde overheerst de actieve, mannelijke kracht en wordt de passieve, vrouwelijke kracht onder­drukt. Deze onderdrukking veroorzaakt vaak een gespannen en gestreste houding. Om te leren op een ontspannen wijze met het leven mee te stromen, is het nodig dat we extra tijd en aandacht besteden aan de versterking van de passieve, vrouwelijke krachten zodat de vrouwelijke en mannelijke krachten in balans komen. Want de balans tussen de actieve mannelijke en passieve vrouwelijke krachten creëert geluk en tevredenheid èn een positieve invloed op andere mensen.

Vooraf­gaand aan de volle maan meditatie wordt er een korte uitleg over het onderwerp gegeven en daarna is er een geleide meditatie met klankschalen. Na afloop is er de mogelijkheid om ervaringen te delen.

Data volle maan meditaties 2023-2024

Woensdag 22 mei, maan in Boogschutter

Maan in Boogschutter opent de vrouwelijke kracht van zuiverheid. Het astrologische symbool van de Boogschutter is de centaur met pijl en boog in de hand. Dit is een combinatie van het intellect en de wil van de menselijke geest met de dierlijke passie die gericht is op het doel en de precisie van de schutter. Maan in Boogschutter heeft dus een sterke wil, kent innerlijke passie en haar doel is op het zuiveringsproces gericht. Maan in Boogschutter is op zoek naar de waarheid, de liefde, de diepste eerlijkheid, de wijsheid en de hoogste zuiverheid van de ontplooiing van haar vrije, onbelemmerde innerlijke zelf.

Maandag 24 juni, maan in Steenbok

Maan in Steenbok opent de vrouwelijke kracht van geduld. Maan in Steenbok is erg geduldig vooral als het doel duidelijk is. Maan in Steenbok weet dat je niet altijd precies kunt hebben wat je wilt en wanneer je het wilt, maar weet ook wanneer je moet wachten en wanneer actie op zijn plaats is. Zolang er vooruitgang wordt geboekt, beïnvloeden hindernissen niet het geduld. Maan in Steenbok ziet iedere hindernis als een kans en geduldig wordt alles ingezet om het doel te bereiken. Geduld wordt niet belemmerd door pressie, spanning en angstige bezorgdheid.

Maandag 22 juli, maan in Steenbok

Maan in Steenbok opent de vrouwelijke kracht van geduld. Maan in Steenbok is erg geduldig vooral als het doel duidelijk is. Maan in Steenbok weet dat je niet altijd precies kunt hebben wat je wilt en wanneer je het wilt, maar weet ook wanneer je moet wachten en wanneer actie op zijn plaats is. Zolang er vooruitgang wordt geboekt, beïnvloeden hindernissen niet het geduld. Maan in Steenbok ziet iedere hindernis als een kans en geduldig wordt alles ingezet om het doel te bereiken. Geduld wordt niet belemmerd door pressie, spanning en angstige bezorgdheid.

Maandag 19 augustus, maan in Waterman

Maan in Waterman opent de vrouwelijke kracht van wijsheid. Maan in Waterman is een spirituele avonturier die altijd op zoek is naar de innerlijke stem van wijsheid die ons vanuit het goddelijke geweten naar licht, liefde en spirituele kracht leidt. Op aarde is wijsheid vervormd in blindheid en onwetendheid waardoor we, gevangen in illusies en misvat­tingen, alles omgekeerd zien. Maan in Waterman wil zich niet langer door illusies laten verblinden en zijn natuurlijke toestand van wijsheid, die voortkomt uit het zijn in en het waarnemen van de waarheid en werkelijkheid, ervaren. Afgestemd op wijsheid is er geen behoefte meer om te haten en anderen of zichzelf af te wijzen want liefde, spirituele kracht en wijsheid zijn één.

Donderdag 19 september, maan in Vissen

Maan in Vissen opent de vrouwelijke kracht van intuïtie. Maan in Vissen weet dat je intuïtieve vermogens alleen tot je bewustzijn kunnen doordringen als je ontvankelijkheid de boventoon voert nadat de activerende krachten in werking zijn gezet. Omdat maan in Vissen de werkelijkheid accepteert en ziet wat er is, is zij niet bang voor haar gevoelens en is haar emotionele leven sterk, gezond en volwassen. Daarom kan zij haar eigen intuïtie vertrouwen, omdat die niet verduisterd wordt door haar wantrouwen, door haar vrees voor de zogenaamde ‘ongrijpbare’ aard van intuïtie.

Donderdag 17 oktober, maan in Ram

Maan in Ram opent de vrouwelijke kracht van spontaniteit, die vanuit het ware zelf komt. Het ware zelf kan zich niet anders dan spontaan manifesteren en reageert ongeremd op andere mensen en op situaties. Spontaniteit vereist een onbevangenheid die de eigen natuur vertrouwt. Wanneer we bang zijn voor de spontaniteit van onze gevoelens en onszelf verbieden om spontaan en natuurlijk te zijn, dan zijn we enerzijds iemand die zichzelf strak in de hand houdt en op haar hoede is of anderzijds iemand die voor zichzelf vlucht door alle discipline te laten varen. Alleen als we spontaan durven zijn, zijn we één met de kosmische levensstroom.

Donderdag 14 november, maan in Stier

Maan in Stier opent de vrouwelijke kracht van genieten. Zowel in de westerse als in de oosterse astrologie wordt de Stier beschouwd als het meest gunstige teken waarin de maan het best tot haar recht kan komen. Maan in Stier geniet op een evenwichtige manier van alle aspecten die het materiële en spirituele leven haar te bieden hebben. Maan in Stier weet dat genieten alleen mogelijk is met een innerlijk ontspannen houding die positief, aanvaardend is en ja zegt tegen zichzelf en het leven.

Maandag 16 december, maan in Tweelingen

Maan in Tweelingen opent de vrouwelijke kracht van communicatie. Maan in Tweelingen is heel sterk in het luisteren naar haar intuïtie. Echte communicatie veronderstelt communicatie met jezelf, met de innerlijke niveaus die daarvóór ontoegankelijk waren. Zelfinzicht is de grondslag, het fundament. Iets dat je niet kent kun je niet overbrengen, uitleggen en communiceren. Het vereist van ons dat we bewust van onze wensen zijn. Hoe meer we onszelf van destructieve automatische reflexen hebben bevrijd, hoe beter we met die innerlijke stem kunnen communiceren. In de mate waarin er spirituele ontwikkeling is, is er ook het vermogen tot communicatie, tot luisteren en het vermogen zich juist uit te drukken. En naarmate onze innerlijke communicatie zich heeft verbeterd, in diezelfde mate zijn we in staat om goed met anderen te kunnen communiceren. Communicatie is een wezenlijk onderdeel van echt leven.

Maandag 13 januari, maan in Kreeft

Maan in Kreeft opent de vrouwelijke kracht van voelen. De Kreeft is de koningin van de maantekens. Astrologisch gezien staat de maan sterk in Kreeft waardoor haar kwaliteit om te voelen benadrukt en zelfs versterkt wordt. De Kreeft is het eerste waterteken in de dierenriem. Maan in Kreeft is daarom uiterst gevoelig en in staat zich voor de gevoelens van het innerlijke centrum te openen. Deze innerlijke kern is het centrum van alle gevoelens en zit diep in ieder individu. In een kind manifesteert het zich als een tere, zachte en kwetsbare kern.

Donderdag 13 februari, maan in Leeuw

Maan in Leeuw opent de vrouwelijke kracht van creativiteit. Maan in Leeuw heeft er behoefte aan om de meest creatieve en constructieve aspecten van zichzelf te kunnen uitdrukken. Maan in Leeuw staat voor originaliteit, expressie en creatief vertrouwen. De Leeuw is het vijfde huis van de dierenriem, wat wijst op het meest creatieve dat je als individu kunt zijn, zodat je alles uit jezelf haalt wat erin zit, wat nog ligt toegedekt en sluimert, maar wacht om te worden vrijgelaten. Hoe gezonder een ziel is en in staat is om lief te hebben, hoe meer verborgen creativiteit er naar de oppervlakte kan komen. Maan in Leeuw stimuleert om je onbegrensde mogelijkheden tot creativiteit, tot het aanboren van nog verborgen talenten, te ontplooien.

Vrijdag 14 maart, maan in Maagd

Maan in Maagd opent de vrouwelijke kracht van zorgzaamheid en dienstbaarheid. Maan in Maagd voelt zich goed als ze haar verzorgende eigenschappen kan gebruiken om de noden en belangen van anderen op de eerste plaats te zetten. De voornaamste behoefte van maan in Maagd is om te genezen en te helpen. Maan in Maagd stimuleert de overgang van de mensheid van uiterste egocentriciteit naar zorg voor anderen. Om deze overgang te bereiken, dienen we eerst naar binnen te kijken en een diepe zorg voor het innerlijke kind met al haar onvolwassen, neurotische aspecten te hebben. Hoe verder we komen op onze ontwikkelingsweg en onszelf beter leren kennen en aanvaarden, hoe meer we egoïsme ontgroeien en de liefde en zorg voor anderen sterker wordt. 

Maandag 14 april, maan in Weegschaal

Maan in Weegschaal opent de vrouwelijke kracht van evenwichtigheid. Maan in Weegschaal staat bekend om haar intuïtieve vermogen om evenwicht en harmonie te brengen en dat maakt haar begripvol, trouw en vrijgevig. De wet van evenwicht is de bindende kracht van het universum en is altijd op eenheid, integratie, orde, harmonie, wijsheid, liefde en gezondheid gericht. Maan in Weegschaal weet dat evenwicht een goddelijke, spontaan optredende toestand is die alleen door de moeizame weg van zelfzuivering te bereiken is. Maan in Weegschaal realiseert zich dat zij uitsluitend in overgave aan de levenskracht, intelligentie en wijsheid van haar wezenlijke kern ervaart hoe zij door een evenwichtssysteem van ongelooflijke schoonheid en doelgerichtheid wordt gedragen.

Maandag 12 mei, maan in Schorpioen

Maan in Schorpioen opent de vrouwelijke kracht van transformatie. De Schorpioen is het achtste huis van de dierenriem en wordt door de planeet Pluto beheerst. De essentie van dit teken is transformatie en staat symbool voor de collectieve behoefte om onze innerlijke blokkades te overwinnen en het ego te transcenderen. Maan in Schor­pioen stimuleert de beweging naar de liefde en waarheid van het ware zelf en het loskomen van de aardse beelden en illusies. Het is de deur die we doorgaan voor een lang en vaak moeilijk proces van persoonlijke trans­formatie van negatieve in positieve energie en van negatief naar positief bewustzijn.

De volle maan meditaties vinden plaats tussen 15.00 en 16.00 uur afhankelijk van de wensen van de deelnemers via WhatsApp of in het Aquarius centrum, Vissenberg 19, 4714 AX Sprundel.

De bijdrage in de kosten per meditatie zijn naar draagkracht tussen de 10 en 20 euro. Laat je even weten of je komt? Reserveren graag per email. Ga naar contact en stuur een email met de tekst Aquarius volle maan meditatie, je naam, emailadres en telefoonnummer.