De illusoire angst voor geluk

Aquarius workshop 

De illusoire angst voor geluk

English Aquarius workshop The illusory fear of happiness: https://youtu.be/KftnOxTAX2Y

“In de mate waarin jij je ongelukkig, onvervuld en leeg voelt, ben je bang voor geluk, vervulling en genot, hoezeer jij er op bewust niveau ook naar streeft en hunkert.” 
Citaat uit Padwerk lezing 158: Het ego en het ware zelf: samenwerking of tegenwerking

Onbewust is ieder mens in meer of mindere mate bang voor geluk. Deze illusoire angst voor geluk wordt het sterkst van alle negatieve emoties onderdrukt zodat het een van de meest moeilijke emoties is om te ontdekken. Bewust worden van het innerlijke deel dat nee tegen geluk zegt, is dan ook een cruciaal keerpunt op de weg naar zelfrealisatie. De illusoire angst voor geluk creëert allerlei ongezonde reacties, symptomen en spanningen, welke leiden tot patronen die altijd schijnen te vernietigen wat het allerliefst wordt gewenst. Op bewust niveau is er een sterk, dwingend verlangen naar geluk, maar de angst voor geluk verbiedt en weigert geluk zodat er innerlijk een conflict is en een diep schuldgevoel. We vinden dat we geen geluk verdienen omdat we onszelf verwerpen en negativiteit scheppen; omdat we haat­gevoelens koesteren voor de mensen waar we van houden; omdat we de ego-controle niet los durven laten; omdat we bang zijn voor pijn, lijden en voor de dood; omdat we geluk als bedreigend ervaren; omdat we wrokkig meer willen krijgen dan we bereid zijn te geven en omdat we in de hardnekkige misvatting geloven dat we hier op aarde niet gelukkig kùnnen zijn. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van drie thema’s uit de padwerklezingen de gevolgen van de illusoire angst voor geluk in ons leven onderzoeken.

1e thema: Angst voor geluk = angst voor lijden

Om voluit te kunnen leven en genieten, is het noodzakelijk dat we het bestaan van lijden en de dood op aarde volledig aanvaarden en dat we op ieder moment innerlijk de bereidheid hebben om te sterven, om ons aan de dood over te geven. Angst voor de dood is namelijk evenredig aan angst voor geluk. Vanuit die angst kiezen we op een onbewust en diep verborgen niveau ervoor om geen liefde te willen of niet te willen leven en dit is een ongezonde zelfdestructieve houding omdat we op dat onbewuste niveau oneerlijk zijn tegenover onszelf.

“Moed en eerlijkheid zijn misschien de belangrijkste eigenschappen in iemands ontwikkeling. Als jij je lijden en je vreugde onder ogen ziet moet je wel groeien, terwijl de mens die voor lijden wegkruipt – het ontkent, er zelfs nooit naar wil kijken omdat hij er buitengewoon bang voor is – onvermijdelijk even bang is voor geluk en vervulling.” (Citaat uit Padwerk lezing 82)

2e thema: Angst voor geluk = angst om de ego-controle los te laten

Echt geluk kan niet bestaan als het ego met zijn angst, trots en eigenzinnigheid de alleen­heerschappij heeft; als het ego òf buiten het levensproces wil blijven en een passieve ontvangende rol wil spelen òf de teugels juist teveel in handen wil houden. Als het ego van mis­vattingen en opzettelijke destructiviteit is bevrijd, dan laten we deze ­controle los en zijn we niet meer bang om onze individualiteit te verliezen. Al­leen een gezond, krachtig en even­wichtig ego kan zich aan het ware zelf overgeven en de eenheid met de innerlijke kern ervaren.

“Angst voor geluk bevindt zich op een heel diep niveau van de menselijke psyche, ver beneden de gewone, neurotische, vervormde misvat­tingen en angsten die de mens in zijn onbewuste koestert. Angst voor geluk houdt rechtstreeks verband met angst om de uiterlijke vermogens van het ego los te laten. Aldus redenerend moet het verlangen naar geluk ook het verlangen zijn om van deze vermogens van het ego te worden verlost.” (Citaat uit Padwerk lezing 142)

3e thema: Alleen het ware zelf is gelukkig

Op bewust niveau streven we en hunkeren we naar geluk, maar de bewustzijnsniveaus die vervreemd zijn van het ware zelf – zoals het lagere zelf en het geïdealiseerde zelfbeeld – zijn ongelukkig en deinzen terug voor gelukzaligheid. Geluk kan alleen bestaan als we onszelf aanvaarden en zo het ware zelf activeren; als we ons niet met het ego maar met het ware zelf identificeren en de dualiteit overstijgen; als we de waarheid en werkelijkheid van het ware zelf zien en het ego loslaten.

“Je kunt je echte zelf niet zijn zonder gelukkig te zijn, en je kunt niet gelukkig zijn tenzij je geïntegreerd met en bezield bent door je echte zelf. Dit is het soort geluk waarin je geen angst kent voor beëindiging of verlies ervan, noch voel je vrees voor onwelkome neveneffecten. Het is het soort geluk dat tegelijkertijd dynamisch, stimulerend, opwindend, tintelend van leven en toch vredig is.” (Citaat uit Padwerk lezing 158)

Meditatie de illusoire angst voor geluk 

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil en luister naar je innerlijke God

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Open je met behulp van het ware zelf voor het innerlijke kind dat bang is voor geluk

Voel met compassie hoe het innerlijke kind nee zegt tegen geluk uit schuldgevoel en uit zelfverwerping

Voel met mildheid hoe het innerlijke kind angstig weigert om de ego-controle los te laten

Voel met mededogen hoe het innerlijke kind wegkruipt voor lijden en voor de dood

Vraag hulp aan het ware zelf om moedig en eerlijk je negativiteit onder ogen te zien

Vraag kracht aan het ware zelf om angst, trots en eigenzinnigheid los te laten

Vraag moed aan het ware zelf om je voor geluk en overvloed te openen

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over het gebied waar jij jezelf saboteert met jouw illusoire angst voor geluk

Visualiseer jezelf als iemand die geluk verdient

En kom nu in je eigen tempo terug