Aquarius workshop

Aquarius workshop

De dualiteit tussen dominantie en onderdanigheid begrijpen 

“Degene die ogenschijnlijk dominant is, zal het moeilijk vinden om met de innerlijke hopeloosheid om te gaan. Degene die ogenschijnlijk negatief, afhankelijk, zwak en onderdanig is, zal het moeilijk vinden om met zijn verborgen dominante, manipulatieve eigenschappen om te gaan. Ze zijn uiteraard twee kanten van dezelfde medaille.”

Citaat uit Padwerk lezing 213: De spirituele en praktische betekenis van ‘Laat los, laat God’

Vanaf het begin van de mensheid hebben we collectief hardnekkige misvattingen waar­aan man­nen en vrouwen dienen te voldoen om een echte man of vrouw te zijn.

  • Mannelijkheid: sterk, intellectueel, creatief, actief, dominant, zwakke intuïtie en gevoelens.

  • Vrouwelijkheid: zwak, weinig intelligentie, passief, onderdanig, intuïtief en emotioneel.

Alle mensen hebben zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen. Wanneer we mentaal en emotioneel volwassen zijn dan wer­ken deze eigenschappen harmonisch samen en maken mannen mannelijker en vrouwen vrouwe­lijker en dan zijn we vrij van angst om lief te hebben. Maar waar we mentaal en emotioneel onvolwassen zijn, zijn we bang voor liefde, omdat we in onbeperkte mate liefde eisen en over anderen willen heersen. Het verlangen naar liefde geven en ontvangen èn het verlangen naar alleen­heerschappij zijn onvermijdelijk met elkaar in conflict.

Iedereen die ver­ondersteld wordt van ons te houden, moet zich als een onderworpen slaaf zonder vrije wil ge­dragen en alle wensen ogen­blikkelijk vervullen. We willen de ander volledig bezitten en con­troleren. Vandaar onze angst dat het liefhebben van anderen onderdanigheid en marte­laarschap betekent. Vervullen anderen onze wensen niet, dan hebben we de neiging ons dominant, vijandig en wrokkig te gedragen en weigeren we die ander lief te hebben. In deze workshop zullen we met een liefde­volle nieuws­gierigheid aan de hand van 3 thema’s uit de Padwerk lezingen de dualiteit tussen dominantie en onderdanigheid onder­zoeken.

1e thema: Je kinderlijke misvattingen over liefde

Als de liefde en aanvaarding van iemand erg belangrijk voor ons is, dan ge­dragen we ons als een onderworpen slaaf en verkopen we onze ziel. Het innerlijke kind is bang voor afwijzing en gelooft dat onderdanigheid de enige manier is om zijn zin te krijgen. Tege­lijkertijd maken we onszelf wijs dat onderdanigheid èchte liefde is. We geloven in de illusie dat we onzelfzuchtig zijn wanneer we ons onderwerpen. We zien niet dat we met deze onderdanige houding de ander manipuleren ons liefde en aandacht te geven. We zijn blind voor deze ongezonde motieven en voor de dwingende eis om liefde, die onder onze onderdanige houding ligt. 

“Omdat jij gelooft (onbewust en daardoor des te sterker) dat liefde staat voor slaafse onderworpenheid, wens je niet lief te hebben. Je wenst niet de wil van een ander op te volgen. Je wenst niet de zeggenschap over jezelf op te geven en jezelf door je onderwerping aan de heerschappij van een ander kwijt te raken. Alleen wanneer jij je eigen onbewuste kinderlijke misvatting over liefde erkent, zul je in staat zijn om de kinder­lijke eisen van de ander gewaar te worden of te herkennen. Jij zult je er dan niet meer door laten beïn­vloeden. Je zult je niet meer verplicht voelen hieraan toe te geven. Je zult je ook niet meer schuldig voelen als je dat niet doet. Je zult duidelijk zien dat je in dit geval een andere, meer onthechte vorm van liefde kunt geven.” (Citaat uit Padwerk lezing 72)

2e thema: De dwingende stroom ontdekken

Wat is dominantie? Deze houding eist ‘jij moet doen wat ik wil’. We gebruiken alle macht, egoïsme en mee­dogenloze agressiviteit om anderen – die we als vijand beschouwen zo­lang zij weigeren aan onze eisen te voldoen – te verslaan. Trots maken we onszelf wijs dat we onafhankelijk zijn omdat we nooit voor de wil van iemand zullen buigen. Ook zullen we nooit toe­geven dat we ons kwetsbaar en afhankelijk voelen. We leven in de illusie dat dominantie de enige uitweg is om onze zin te krijgen. We beseffen niet dat deze vijandige begerigheid slechts het tegendeel bereikt. Deze houding lokt juist vijandigheid uit en creëert een vicieuze cirkel, waarbij we de macht over onszelf kwijt raken.

“Er is maar één manier om dit ware zelf van jou, waar je in dit werk zo naarstig naar op zoek bent, te vinden. Eerst moet je die dwingende onderstroom ontdekken en bewust maken, die stroom die enerzijds zegt: “ik wil” en anderzijds “ik ben zo bang dat ik niet krijg wat ik wil”. Als jij je eenmaal scherp be­wust bent van die stroom in je, niet in zijn algemeenheid, maar hoe en op welke specifieke manier die zich in jou voordoet, zul je hem los kunnen laten. Dan en alleen dan kun je het opgeven. Als je dat doet, tel­kens weer opnieuw, dan zul jij je ongetwijfeld al gauw bewust worden van de gevoelens van je ware zelf. Deze komen dan na al die tijd, dat jij ze door je angst had verbannen, langzaam weer naar de opper­vlakte. Je vertrouwde ze niet en daardoor was het niet mogelijk jezelf te vertrouwen. Dat proces kun je alleen omkeren door het je bewust te worden en vervolgens het element, dat je in plaats daarvan gebruikte, te verwijderen.” (Citaat uit Padwerk lezing 77) 

3e thema: Loslaten in vertrouwen versmelt de dualiteit

Alleen een ge­zond ego heeft de schijnbehoefte om te domineren of onderdanig te zijn losgelaten. Een gezond ego heeft de moed om zich in ver­trou­wen aan het ware zelf over te geven en ermee te integreren. Het is niet meer bang voor liefde, vrede, ge­luk­zaligheid, overvloed en vervulling. Het heeft zichzelf bevrijd van zijn misvattin­gen en beweegt ontspannen met het leven mee. Het laat zich de hele dag in kleine en grote zaken door de god­delijke in­telligentie, waarheid en kracht van het innerlijke zelf leiden. We kunnen het ego ver­sterken door gedurende de dag de volgende vraag aan het innerlijke wezen te stel­len: “Door­dring mij met waarheid en liefde, wat moet ik weten in deze specifieke situatie om con­structief te zijn?”

“De sleutel die je moet leren is in vertrouwen loslaten. En om te vertrouwen moet je eerst een paar tussenschakels creëren. Dat kun je niet overslaan. Deze schakels zijn de brug naar een echte positieve levensverwachting. In die staat van zijn is geen druk, geen angst, geen twijfel. Er is het diepe vertrouwen dat het universum goedaardig is en dat je het allerbeste op alle bestaansniveaus kunt krijgen. Dit is de sleutel waar we hier mee bezig zijn. Het open energiesysteem waarmee jij zeker vervulling en rijkdom kunt creëren, vraagt van je dat jij je innerlijke rijkdom ontdekt. Je moet eerst rijk worden.” (Citaat uit Padwerk lezing 213)

De workshop vindt plaats op zaterdag 27 juli tussen 15.00 en 17.00 uur. De bijdrage in de kosten voor deze workshop is naar draag­kracht tussen 20 en 40 euro. Laat je even weten of je komt? Reserveren graag per email. Ga naar contact en stuur een email met de tekst workshop, je naam, emailadres en telefoonnummer.