N2011

Nederlandse padwerk citaten 2011

 

Januari: Lezing 89: Leven en voelen zijn één.

Week 1: Lezing 20: Wie het pad echt actief en met open ogen gaat, zal alles opmerken en onderzoeken wat er in de loop van de dag met hem gebeurt zodat hij zijn zelfkennis verder kan vergroten.

Week 2: Lezing 228: Iemand kan alleen werkelijk actief zijn als bij al die activiteit zijn geest toch ook ontvankelijk blijft, in rust, in een harmonieuze staat van zijn. Dan wordt de actieve impuls tot wat ik wel noem: ‘moeiteloze moeite’.

Week 3: Lezing 245: Waar je angst voelt, onzekerheid, onrust, twijfel aan jezelf, in conflict bent met anderen, ruzie hebt met je omgeving of je op de een of andere manier onvervuld of gefrustreerd voelt, moet de weigering om de roep van je ziel te volgen de onderliggende oorzaak zijn.

Week 4: Lezing 189: Het is noodzakelijk de lelijke aspecten als een deel van je te erkennen en er verantwoordelijkheid voor te nemen voordat je echt kunt begrijpen dat je die aspecten niet bent. Het is mogelijk verantwoordelijk voor ze te zijn zonder te geloven dat ze je enige werkelijkheid vormen.

Februari: Lezing 143: Illusie creëert dualiteit.

Week 5: Lezing 240: Wanneer je liefhebt, blijf je gezond. Niet gezond zijn hoeft geen directe afspiegeling van je haat te zijn. Toch kan het een noodzakelijk bijproduct zijn van je worsteling om haat en angst achter te laten en liefde en vertrouwen binnen te gaan. Want om die innerlijke worsteling gaat het altijd of je dat nu weet of niet.

Week 6: Lezing 29: Elke keer dat je je niet prettig voelt, je boos, bang, wrokkig of wat dan ook bent – en je dagen zijn daar vaak vol van – houd er dan mee op dit te rationaliseren door te denken aan wat andere betrokkenen wel allemaal fout gedaan hebben. Vraag jezelf af wat je echt wilt want op het moment dat je een emotie voelt, is er iets dat je wenst. Anders zou je je niet zo voelen.

Week 7: Lezing 212: Alleen als je waarlijk en belangeloos je unieke bijdrage kunt geven aan de schepping, voel je ook dat je recht hebt om te ontvangen, om vervuld te zijn, recht hebt op overvloed. Als jij je geremd voelt en onwillig om aanspraak te maken op deze volledige zelfexpressie, is het goed voor je om naar je egocentrische gevoel te kijken, naar je gebrek aan belangstelling om aan het universum bij te dragen. Misschien verberg je dit onder een pseudo-belangeloosheid, die nog egoïstischer kan zijn dan openlijk egoïsme. Het kan een onderdeel van je masker zijn, van je behoefte om goed te lijken in de ogen van anderen.

Week 8: Lezing 251A: Om te beginnen dien je elk probleem waarvoor je komt te staan te benaderen in een geest van: ‘wat kan ik ervan leren?’ en niet zozeer in de geest van ‘wordt me dit aangedaan om me te straffen of omdat ik iets verkeerds heb gedaan?’ Die laatste houding is bij veel mensen nogal uitgesproken aanwezig. Er is altijd een schuldgevoel dat direct naar boven komt wanneer iets niet precies zo gaat als iemand graag wil. Pas wanneer die houding niet langer meer zo stevig is verankerd, kun je de keten van oorzaak en gevolg zien.

Maart: Lezing 240: De liefde van het universum doordringt al wat is.

Week 9: Lezing 143: Wat voor de mens het aller moeilijkste lijkt maar wat in werkelijkheid het gemakkelijkst en het meest ontspannen blijkt, is om bij elk voorkomend geval uitdrukkelijk te vragen ‘Wat is de waarheid in deze kwestie?’ Op het moment dat een individu meer belang hecht aan de waarheid dan aan het bewijzen van zijn gelijk, komt hij in contact met het Goddelijk principe van de alles overstijgende verenigende waarheid.

Week 10: Lezing 213: Het vermogen om het in het leven te kunnen stellen zonder wat je wilt hebben, verhoogt je zelfrespect en je integriteit en dit zal je gaan verrijken vanuit je eigen bronnen. De vervulling van buitenaf wordt dan een natuurlijk bijproduct van je innerlijke staat.

Week 11: Lezing 134: De beperktheid van de egovermogens bestaat slechts zolang genegeerd wordt dat deze egovermogens gebruikt moeten worden om rechtstreeks contact te maken met de innerlijke mens, die dan op zijn beurt het werk overneemt en uitvoert met alle innerlijke vermogens van lichaam, gevoelens, het schijnbare lot. Het uiterlijke bewustzijn moet gebruikt worden om het innerlijke bewustzijn te activeren. Ondanks de enorme kracht van de laatste reageert het alleen op directe, welbewuste inspanningen van de uiterlijke geest.

Week 12: Lezing 135: De vervorming van beweeglijkheid en ontspanning is de primaire dualiteit die aan alle misvattingen ten grondslag ligt en die een situatie tot gevolg heeft waarin je alleen maar twee even onbevredigende alternatieven ziet. Deze primaire misvatting verstoort het harmonische ritme van de kosmische beweging.

April: Lezing 99: Je pad zal je altijd precies brengen waar je het meeste weerstand biedt.

Week 13: Lezing 41: Alle twijfel en wantrouwen die je tegenover anderen voelt, is in feite niets anders dan het wantrouwen tegenover jezelf. Blijf dat voor ogen houden! Kijk waarom je jezelf wantrouwt. De wortel is altijd dat je niet naar je eigen normen leeft en dit niet kunt accepteren. De eerste stap hoeft dus alleen maar te zijn dat je jezelf accepteert zoals je toevallig op dit moment bent.

Week 14: Lezing 63: Alleen nadat je de innerlijke oorzaken, misvattingen en afwijkingen met al hun vertakkingen en kettingreacties helemaal bewust bent gaan begrijpen, zullen echt geloof, echte liefde, echte waarheid, echte wijsheid en wat alle andere goddelijke eigenschappen ook mogen zijn, deel van je wezen worden.

Week 15: Lezing 159: Het ervaren van genot of van iets onaangenaams kan je nooit kwaad doen, tenzij je dat zelf gelooft. En de schade wordt alleen maar veroorzaakt doordat jij je wapent tegen die ervaring en je ervoor afsluit. En dat doet je kwaad.

Week 16: Lezing 100: Het basisgevoel van niet goed genoeg zijn veroorzaakt het weglopen voor je eigen verantwoordelijkheid en het schijnbare risico om te leven en te voelen, waardoor het gevoel van niet goed genoeg zijn steeds groter wordt. Alleen wanneer je dit patroon verandert zul je jouw gevoel van goed genoeg zijn en zelfvertrouwen terugvinden.

Mei: Lezing 102: Geluk komt van binnenuit en nooit van buitenaf.

Week 17: Lezing 145: Wat is je doel in het leven? Wat is je doel op dit pad? Hoe ver wens je te gaan? Wil je alleen maar een paar symptomen verwijderen? Of wens je algehele zelfverwezenlijking, de activering van een innerlijk centrum waarin al het goede en de verlossing van angst, onveiligheid en verwarring bestaan? Als dat zo is, ben je dan bereid de prijs in de vorm van volharding en je helemaal verbinden te betalen?

Week 18: Lezing 5: Ieder van jullie heeft geliefden in de geestelijke wereld die nauw met jullie zijn

verbonden. Sommige van hen staan op een hogere trede dan jullie zelf en willen jullie licht en liefde brengen om jullie omhoog te trekken; anderen staan op een lagere of even hoge trede als jullie zelf en kijken naar jullie op en leren van jullie. Daarom moeten jullie altijd in de gaten houden en beseffen dat jullie niet alleen zijn, niemand van jullie.

Week 19: Lezing 201: Sta jezelf toe de pijn te voelen dat je pijn hebt veroorzaakt, zonder eronder te bezwijken, zonder te overdrijven, zonder je goddelijke afkomst in twijfel te trekken. Als je dat kunt heb je die heel belangrijke sleutel ontdekt die je welwillend maakt om jezelf te openen voor je goddelijkheid, met al zijn vreugde en de eeuwige werkelijkheid van de liefde. Als je de pijn van je schuld niet kunt verdragen en er je ogen voor sluit, kun je ook niet voelen dat je iets goeds verdient en moet je wel het contact met God in je blokkeren. Dus dit is een van de belangrijkste sleutels die je nodig hebt.

Week 21: Lezing 201: Als je de pijn van de schuld en de pijn van wat je is aangedaan voelt, wordt het één en dezelfde pijn. Dan zul je jezelf vergeven zoals je anderen hun schuld vergeeft, zoals in een van de grootste gebeden wordt gezegd. Dan zul je vrij zijn, vrij om los te laten en God in je toe te laten!

Juni: Lezing 108: Volwassen verantwoordelijkheid betekent liefde en onbaatzuchtigheid.

Week 22: Lezing 99: Kijk waar je weerstanden vergezeld gaan van het verlangen om er niet naar te kijken. Dat is het juiste punt, de juiste drempel waar je ooit overheen moet om vrij te worden en het liefdeskanaal te zuiveren en een productief leven te leiden, waarin jij je nuttig voelt en een zinvolle taak vervult. Alleen door onder ogen te zien waarvoor je het liefst zou willen wegkruipen, zul je de deur vinden waarachter het antwoord ligt.

Week 23: Lezing 141: Het verlangen om mét anderen te zijn in plaats van tégen ze dient duidelijk te worden. Deze heel nieuwe houding en wijze van leven dient actief verlangd, omarmd en ontwikkeld te worden, anders komt het niet tot stand. Het gebeurt niet vanzelf behalve als het ego ernaar verlangt. Pas dan kunnen al je angsten en je gevoel van waardeloosheid verdwijnen.

Week 25: Lezing 256: Stel jezelf een paar diepgaande vragen. Ben je echt bereid volledige verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen, met alles wat dat inhoudt? En heb jij je echt verzoend met het feit dat je nog steeds niet volmaakt bent, dat je niet in staat bent géén fouten te maken? Ben je echt bereid de prijs daarvoor te betalen? Hoe meer je daartoe bereid bent, des te lager zal die prijs zijn. Die prijs zal een stap naar een nieuw niveau, een drempel, een noodzakelijke les blijken te zijn.

Juli: Lezing 157: Je wordt vrij naarmate je vrijlaat.

Week 26: Lezing 219: In ieder gezond leven moet een harmonische balans bestaan tussen enerzijds vertrouwelijk met anderen delen in een dynamische uitwisseling en anderzijds helemaal bij jezelf zijn zodat jij je van binnenuit kunt opladen.

Week 27: Lezing 98: In de mate dat iemand zich ontwikkelt, in die mate zal zelfs de meest onprettige waarheid een bevrijdend effect hebben en dus niet langer tegengesteld zijn aan liefde. Hoe minder iemand ontwikkeld is des te meer zal hij een onprettige waarheid als hardvochtig en liefdeloos ervaren.

Week 28: Lezing 240: Als je jezelf werkelijk oprecht liefhebt, zonder aan je lager zelf en de kinderlijke eisen daarvan toe te geven, merk je dat streng zijn voor jezelf evenzeer een uiting van liefde is als zachtheid. Als je jezelf stevig kunt aanpakken, wat het tegendeel is van jezelf vernietigen en liefdeloos afkraken, kun je ook zacht zijn voor jezelf.

Week 29: Lezing 148: Het geheim van iemands conflicten en ook de sleutel tot de oplossing daarvan liggen in iemands meest verborgen seksuele fantasieën. Wanneer je de overeenkomst ontdekt tussen het uiterlijke probleem en het genot in je seksualiteit, kun je de bevroren energie weer laten stromen.

Week 30: Lezing 151: De universele kracht moet in alle niveaus van de persoonlijkheid doordringen, wil deze goed functioneren. Als je op het gebied van je denken te intens bent door het te sterk vasthouden aan bepaalde gezichtspunten, wordt de frisse toevloed van levenskracht verhinderd. Als je op emotioneel gebied een te grote, onechte emotionele intensiteit bezit, kan de levenskracht niet in je doordringen. Als op fysiek gebied je spieren te gespannen en verkrampt zijn, kan de levenskracht niet in je gestel doordringen en dat heeft geleidelijk aan ziekte, verval en fysieke dood tot gevolg.

Augustus: Lezing 31: Verstandelijk weet je dat je onvolmaakt bent, maar emotioneel niet.

Week 31: Lezing 187: Als je in een geest van volledige acceptatie bij het pijnlijke gevoel blijft, verandert het langzaam in een plezierig gevoel en vaak zelfs tamelijk snel; haat- en angstgevoelens transformeren zich tot liefde; het gevoel van wantrouwen transformeert zich tot vertrouwen en zelfs in het weten dat het leven zo goed is als jij het verkiest te maken.

Week 32: Lezing 222: Als negatieve intenties geheim zijn, zelfs voor je bewuste geest, geloof je in het diepste geheim dat je slecht bent. Dit uit zich in zelfdestructieve patronen die je niet begrijpt en waarvan je de oorsprong niet kunt achterhalen totdat je de moed en oprechtheid hebt om eerst die negatieve intenties duidelijk bloot te leggen. Dan gaat er – let maar eens op – iets onverwachts gebeuren. Je accepteert en respecteert jezelf meer en weet dat dit maar een gering deel van je totale zelf is. Je kunt aspecten van het lagere zelf onderkennen zonder je er totaal mee te vereenzelvigen.

Week 33: Lezing 113: Wie zijn sterfelijkheid niet als een realiteit ervaart is ook ziekelijk bang voor de dood. Als duidelijk kenmerk van deze essentiële kwestie zul je een onvermogen vinden om jezelf als werkelijk te ervaren. Want als je jouw sterfelijkheid niet als werkelijk ervaart, kun je ook onmogelijk voelen dat je werkelijk leeft.

Week 34: Lezing 158: Het bestaan van het ego, vreugdeloosheid en dood staan rechtstreeks met elkaar in verband net zoals het ware zelf, opperste vreugde en leven rechtstreeks met elkaar in verband staan. Daarom lokt iemand die zijn ego niet durft los te laten, die bang is voor genieten en door die angst genot ontkent, dood uit. Dit is de werkelijke betekenis van dood. Het is een ontkenning van de ware, oorspronkelijke levenskern.

September: Lezing 157: Alles wat jij je kunt voorstellen, kun je verwezenlijken.

Week 35: Lezing 222A: Ik zeg ja tegen de schoonheid, de overvloed, de liefde en vervulling op alle niveaus van het universum. Ik verdien het; ik kan het realiseren; ik wil alles van mezelf en het beste van mezelf aan het leven geven en in dit streven wil ik door mijn innerlijke God geleid worden. Ontvankelijk reik ik uit naar alles wat in en rondom mij is. Alleen als een gelukkig en vervuld mens kan ik een instrument van God zijn en anderen helpen door te geven. Ik heb mijn problemen niet nodig; ik heb mijn schuldgevoel niet nodig; ik heb mijn nee niet nodig. Ik zeg ja.

Week 36: Lezing 63: Alle mensen bezitten een innerlijke voorraadkamer met geloof, liefde, waarheid, wijsheid, maar deze worden daarin door de hindernissen en afwijkingen opgesloten. In de mate waarin de innerlijke afwijkingen door het werk op het pad worden opgeruimd, zullen ook al deze goddelijke eigenschappen automatisch vrij komen.

Week 37: Lezing 155: De mensheid slingert tussen twee uitersten heen en weer: om ofwel het hebberige, zelfzuchtige kind te blijven, dat uitsluitend wil ontvangen en allerminst geneigd is te geven, ofwel zich tot onechte liefde te forceren. Aangezien elk van beide alternatieven ongewenst blijkt, pendelt de mens gewoonlijk van het een naar het ander, hoewel één kant sterker kan zijn. Alleen wanneer je heel eerlijk en nauwlettend naar jezelf kijkt, zul je beide misvormingen in jezelf aantreffen.

Week 38: Lezing 175: De wil om gelukkig te zijn moet zo sterk worden dat er geen andere mogelijkheid voor je overblijft dan de oorzaken van je ongeluk te zien en uit te bannen (waartoe je natuurlijk ook bereid moet zijn). Dan zal de scheppingskracht groeien, dan zal het goddelijke zelf je inspireren en je de weg wijzen. Dan zul je leren om die te herkennen en in je bewuste denken te ontvangen.

Oktober: Lezing 245: Je moet jezelf verliezen (in God) om jezelf te vinden.

Week 39: Lezing 254: Als je eenmaal je ogen opent voor je innerlijke vermogens om te scheppen, te veranderen en om je zielssubstantie, andere mensen en je omgeving positief te beïnvloeden, zul je weten wie je werkelijk bent.

Week 41: Lezing 108: Volwassen verantwoordelijkheid betekent liefde en onbaatzuchtigheid. Vind uit waar, waarom, hoe en in welk opzicht deze ontbreken, waar je toegeeft aan je weerstand tegen het nemen van verantwoordelijkheid in je leven (of het alleen maar neemt omdat het moet), dan zul je uiteindelijk je innerlijke houding veranderen en met het leven meestromen in plaats van ertegen in te gaan.

Week 43: Lezing 227: De planeet aarde heeft een ontwikkelingsstadium bereikt waarin de oude structuur niet langer gehandhaafd kan worden. Zij kan de spanningen en beperkingen van het oude begrensde bewustzijn niet verdragen. Men moet tot een nieuwe visie komen waarin alles één is, waarin het zelf en anderen als één gezien worden. Jullie moeten deze nieuwe manier van kijken zoeken achter het beperkte blikveld waaraan het directe bewustzijn zo gewend is. Deze nieuwe kijk brengt een enorme vrede, veiligheid, vreugde en zelfexpressie.

November: Lezing 166: De sleutel tot veiligheid, geborgenheid en alle andere dierbare zaken in het leven is liefde.

Week 44: Lezing 67: De werkelijk gezonde ziel zal geen tegenslagen oproepen, omdat hij de innerlijke wil heeft om gelukkig te zijn en op geen enkele manier voor het leven op de loop wil gaan. Tegenspoed, in welke vorm ook, is in feite een antwoord, een reactie op je eigen destructieve impulsen, al zijn die nog zo verborgen of onbewust.

Week 48: Lezing 90: Door jullie sterke behoefte om vrij te zijn van iedere onvolmaaktheid, van iedere immorele neiging, verberg je hun bestaan. Je gevoel is: ‘ik zou dit niet mogen hebben’ en steeds wanneer iets ervan in je bewustzijn doorsijpelt, vergeef je het jezelf niet. Je haat en straft jezelf. Dit alles kan in aanzienlijke mate onbewust zijn, maar dat betekent niet dat het niet waar is.

December: Lezing 215: Bij afwezigheid van angst is er volledige ontspanning.

Week 49: Lezing 100: Voor je eigen verantwoordelijkheid weglopen en niet durven leven en voelen, wordt oorspronkelijk veroorzaakt door een minderwaardigheidsgevoel en maakt dat gevoel steeds groter. Alleen wanneer je dit patroon verandert, zul je jouw zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde terugvinden.

Week 50: Lezing 41: Vanaf het moment dat je begrijpt hoe jij je leven gestuurd hebt, hoe jij gebeurtenissen veroorzaakt hebt waar je tot nog toe het slachtoffer van dacht te zijn, krijg je de zekerheid dat je geen stuurloos bootje bent op een grote stormachtige oceaan. Je beseft dan, dat er geen onrechtvaardigheid is en dat maakt je sterk en veilig.

Week 51: Lezing 42: Alle sferen, afkomstig van de Koning van het universum, worden in deze tijd van het jaar geraakt door sterke liefdeskrachten. Deze kracht, die een zegen is voor je lichaam, je ziel en je geest kan worden ontvangen door iedereen die open is en in stille harmonie.

Week 52: Lezing 168: Wanneer iemand weet dat al het goede voor hem klaarligt en dat daar nooit een einde aan hoeft te komen zolang hij daarvoor kiest, zal een leven zonder angst het gevolg zijn.