Je spirituele dementie genezen

Aquarius workshop

Je spirituele dementie genezen

Er is een goddelijke kern in ieder van jullie. 
Het doel van het leven is die te verwerkelijken, te weten wie je werkelijk bent en het niet meer te vergeten. 

Wanneer je eenmaal je ware identiteit kent, je werkelijke zelf, welke een rechtstreekse goddelijke erfenis is, 

dan is er geen enkele angst en geen enkel lijden meer. 

Uit lezing 200: Het kosmische gevoel

Om in het Nu te leven, hebben we een scherp zicht nodig op wie we werkelijk zijn en op de verbinding met onze goddelijke, vreugdevolle, eeuwige kern. Wanneer we van het ware zelf vervreemd zijn en ons bewustzijn die verbinding is vergeten, dan zijn we in zeker opzicht spiritueel dement. Op zo’n moment zijn we uit het oog verloren wie we werkelijk zijn en identificeert het ego-bewustzijn zich met de afgescheiden bewustzijnsaspecten die zichzelf haten. We hebben weerstand deze zelfhaat te erkennen en de pijn ervan te voelen, omdat we eigenlijk geloven dat deze zelfhaat terecht is en we geen liefde verdienen. De waarheid is dat we een belangrijke taak in de evolutie vervullen door deze afgescheiden bewustzijnsaspecten onder ogen te zien, te erkennen en te zuiveren, zodat ze met het ware zelf versmelten en we onze spirituele dementie genezen. De wetenschap dat het ware zelf – voordat het incarneert – deze immense taak op zich heeft genomen, zal ons zelfrespect geven en ons uit onze verdoving doen ontwaken. Als we door het vullen van deze taak onze ogen openen voor onze innerlijke vermogens om te scheppen, te veranderen en om onze zielssubstantie, andere mensen en onze omgeving positief te beïnvloeden, dan zullen we weten wie we werkelijk zijn. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van thema’s uit de padwerk lezingen onszelf van onze spirituele dementie genezen.

Jezelf identificeren met je bewuste zelf

Zolang we niet beseffen wat er aan de hand is, laten we ons blindelings beheersen door onze onjuiste identificatie en raken we verloren in de vernietigende strijd van de verschillende onvolwassen bewustzijnsaspecten. In deze staat van zijn kan het ware zelf zich nog niet manifesteren. Wel kunnen we ons identificeren met het bewuste zelf, het ‘ik’, dat orde kan scheppen en dit conflict onder ogen kan zien zodat het bewustzijn zich kan verruimen. Als het bewuste zelf de onvolwassen aspecten erkent, stoppen we met ons ermee te identificeren.
Op het moment dat jij de destructieve aspecten onderkent, ze waarneemt, benoemt en observeert, is datgene wat dit doet het zelf waarmee jij je terecht en reëel kunt vereenzelvigen. Dit zelf is in staat om een keus te maken uit vele mogelijkheden
allereerst dat wat je nu doet: waarnemen, benoemen, enzovoort. Als je ervoor kiest om dit te doen, hoef je jezelf niet meer zo genadeloos met je zelfhaat te achtervolgen. Maar zolang je dit belangrijke proces van identificeren met datgene in je wat kan waarnemen, benoemen en kiezen niet aangaat, schijnt er geen andere mogelijkheid te zijn dan jezelf te haten en te veroordelen. (Uit padwerk lezing 189) 

Je lagere zelf onder ogen zien

Het is onze taak om onze goddelijke potentie te manifesteren door liefdevol en barmhartig naar onszelf te zijn èn het lagere zelf eerlijk onder ogen te zien. Het waarnemen van onze dagelijkse gedachtepatronen helpt ons de angst, zelfhaat, wantrouwen en hopeloosheid van het lagere zelf op te merken. Als we begrijpen dat alles wat we nu zijn – hoe onvolmaakt ook in sommige opzichten – het bestaande eeuwige leven is, dan weten we dat we nooit ophouden te bestaan. Dit vertrouwen geeft ons de moed en kracht tot zelfconfrontatie, zelfrespect, gezonde zelfliefde en zelfvergeving, zodat de verbinding met de schoonheid van de innerlijke werkelijkheid herstelt.
Denk niet dat de gedachten die je nu denkt geen creaties zijn met een eigen celstructuur en materie, ook al is de dichtheid van die materie voor jou onzichtbaar. Als je in de verscheuring der dualiteit leeft, waarin je jezelf moet haten om de waarheid van het lagere zelf onder ogen te zien, of waarin je de waarheid van het lagere zelf moet ontkennen om de zelfhaat en de angst voor de dood, voor het niet-leven niet te hoeven voelen en ervaren, dan leef je in een bepaald specifiek kanaal en creëer je gedachten en onzichtbare vormen die je in een zich altijd herhalend patroon van verwarring en lijden brengen. (Uit padwerk lezing 226)
 

Van jezelf houden

Als we van onszelf houden, dan houden we van anderen en omgekeerd als we onszelf haten, dan haten we anderen. Bij kwellende zelfhaat kiezen we voor de schijnoplossing van onszelf ‘liefhebben’ door toegeeflijk naar onszelf te zijn, anderen de schuld te geven en lagere zelf eigenschappen te vergoelijken, waardoor we verder van onszelf vervreemden. Oprechte en gezonde zelfliefde uit zich door 1. gezond streng voor onszelf te zijn d.m.v. zelfdiscipline en strikte eerlijkheid en 2. zacht voor onszelf te zijn in mildheid en liefdevolle zelfaanvaarding, waardoor we ontvankelijk voor onze goddelijkheid worden en onze spirituele dementie genezen.
Waar en hoe houd je van je ziel, je mentaliteit, je lichaam? Ga diep in de meditatie waarin je jezelf laat weten dat je goddelijk bent, dat je jezelf ten volle onder ogen moet zien in alle aspecten en dat je alleen daardoor het gevoel van goddelijkheid vergroot. Laat jullie bewustzijn zich voegen naar de goddelijke wil om jezelf lief te hebben; jezelf lief te hebben zonder aan al je neigingen toe te geven, zonder je lagere zelf te vergoelijken maar het te zien zoals het is, en je prachtige eigenschappen lief te hebben, je incarnatie lief te hebben, alles om je heen lief te hebben.
(Uit padwerk lezing 240)

Meditatie je spirituele dementie genezen

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil en luister naar je innerlijke God

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Open jezelf met behulp van het ware zelf voor het kinderlijke deel dat niet weet wie het werkelijk is

Voel met mededogen hoe het innerlijke kind zichzelf haat en veroordeelt

Voel met mildheid hoe het innerlijke kind vecht met de verschillende negatieve bewustzijnsaspecten

Voel zachtmoedig hoe angstig het innerlijke kind is en lijdt onder de blindheid en onwetendheid

Vraag hulp aan het ware zelf om eerlijk destructieve aspecten te erkennen, te observeren en te benoemen

Vraag kracht aan het ware zelf om gedisciplineerd de afgescheiden bewustzijnsaspecten te zuiveren

Vraag moed aan het ware zelf om met liefdevolle zelfaanvaarding deze belangrijke taak in de evolutie te vervullen

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over waar je zelfrespect, zelfconfrontatie en zelfliefde weigert

Visualiseer jezelf als iemand die de ware identiteit kent en niet meer vergeet

En kom dan nu in je eigen tempo terug