Zuster- en broederschap

Aquarius workshop

Zuster- en broederschap

Zelfs vandaag zijn mensen over het algemeen nog niet in staat of bereid om samen te leven met alle menselijke broeders en zusters die de aarde bewonen. Het oude bewustzijn zorgt nog steeds voor scheiding. Maar de mensheid is nu klaar voor een nieuwe impuls, zodat diegenen die de beweging tegenhouden een pijnlijke crisis zullen ervaren maar degenen die erin meegaan zullen rijkdom en zegen ervaren als nooit tevoren.
Uit padwerk lezing 225: Ontwikkeling van het individuele en het groepsbewustzijn

Zoals ons menselijk lichaam uit vele cellen is opgebouwd, zo is iedere mens een cel van de entiteit mensheid en zijn alle mensen in werkelijkheid onverbrekelijk met elkaar verbonden. De mensheid is één organisme, dat in volmaakte harmonie kan functioneren als we volgens de spirituele wetten van broederschap, rechtvaardigheid en liefde leven. Zolang we van het ware zelf vervreemd zijn, zijn we blind voor de werkelijkheid. We ervaren onszelf als losstaande cellen en schenden we deze spirituele wetten. We geloven in de misvatting: ‘ik tegenover de ander’. Deze misvatting bestaat uit angst voor een­wording met de ander, angst voor vernieti­ging, angst voor het verlies van onze individualiteit en angst om de controle te verliezen.

In werkelijkheid is er één bewustzijn, want ieder mens is een cel van de entiteit mensheid. Juist door overgave aan en versmelting met een ander (en daardoor met de levenskracht) worden we meer zelfstandig, volwassen, onafhankelijk en krachtig. We dienen te begrijpen, dat als we constructief gericht zijn op de waarheid ‘ik en de ander zijn één’ er geen con­flict meer is tus­sen geven en ont­vangen. Dan geven we gul het beste van onszelf aan het leven waar­door ver­driet, pijn, isolatie, strijd, schuld en frustratie verdwijnen en we de wel­dadig­heid en over­vloed van het leven zullen ervaren. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van thema’s uit de padwerk lezingen de betekenis van echte zuster- en broederschap, het nieuwe groepsbewustzijn van de Aquariustijd, onderzoeken. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van thema’s uit de padwerk lezingen de betekenis van echte zuster- en broederschap, het nieuwe groepsbewustzijn van de Aquariustijd, onderzoeken.

Jezelf laten zien zoals je werkelijk bent

Wanneer we ons achter een muur van onechtheid verbergen, dan ervaren we eenzaamheid en schenden we de wet van broederschap. Deze wet vraagt van ons zowel onze weerstand om onszelf in alle nederigheid zonder masker te laten zien, als de behoefte aan afgescheidenheid en indruk maken, te overwinnen. Het delen van onze problemen en gevoelens met anderen, waardoor we niet beter willen lijken dan we zijn, veroorzaakt opluchting en meer begrip voor onszelf en anderen.
Als je jezelf laat zien zoals je werkelijk bent, met al je zwakheden, zonder enig voorwendsel, dan geef je een grootse, edelmoedige gave want dan voelt of zegt je broeder of zuster: ‘kijk, hij is geen haar beter dan ik’ en dat beurt hem op. Hij ontspant zich en zal zich minder eenzaam voelen. En weet je wat er dan gebeurt? Dan krijg je precies datgene waar je op uit was: liefde, bewondering! Je krijgt het omdat je het eerst hebt opgegeven. Je kent de spirituele wet: eerst moet je opgeven wat je wilt winnen.(Uit Padwerk lezing 17)

De overgang naar het eenheidsniveau

De mensheid is op weg naar mentale, emotionele en spirituele volwassenheid en bevindt zich in een overgangsperiode van egocentriciteit naar zorg voor anderen. Maar de mensheid kan die collectieve rijpheid pas bereiken, als ieder individu zijn innerlijk verdeelde aspecten integreert. Want alleen een geïntegreerd, harmonisch en gelukkig mens kan werkelijk geven, helpen en liefhebben. Zo’n volwassen mens baseert zijn contacten met andere mensen niet op angst en dwingende stromingen, maar zuiver op liefde en wederkerigheid, omdat de eenheid tussen het zelf en de ander is gevonden.
Het is werkelijk waar dat lichaam, ziel en geest van de mens precies zo zijn als lichaam, ziel en geest van de mensheid als geheel. Overwegingen van dit gegeven zullen je niet alleen helpen de wereld waar je in leeft beter te begrijpen, maar zullen ook het inzicht in jezelf verdiepen. In alle organismen zijn dezelfde processen werkzaam. Eén ogenschijnlijk enkelvoudige cel bestaat ook uit vele aspecten. Ook die wordt ziek als hij gespleten is. De vele aspecten in één cel zijn een evenbeeld van het grotere organisme waar de cel een deel van vormt, zoals het individu
een deel vormt van het grotere lichaam, de mensheid.(Uit Padwerk lezing 120)

Het autoriteitsspelletje loslaten

Zelfvervreemding en emotionele afhankelijkheid gaan hand in hand. Vervreemd van onszelf zien we anderen als een autoriteit, omdat we menen dat die ander sterker is òf omdat we liefde, zorg en goedkeuring eisen. Zodra we onze minderwaardigheidsgevoelens loslaten en onze ware identiteit aanvaarden, nemen we verantwoordelijkheid en verdwijnt de behoefte aan dit autoriteitsspelletje. Dan laten we anderen vrij in hun reacties, waardoor we zelf vrij zijn om authentiek te zijn, om toe te geven zònder onderdanig te zijn èn onafhankelijk en assertief te zijn zònder te rebelleren.
Steeds weer zeg ik jullie: die lage opinie over jezelf is onjuist, onafhankelijk van wat je lager zelf van plan is. Je bent een schepsel van God, je bent een manifestatie van God, en niet alleen op niveaus die nog verwerkelijkt moeten worden. In je bewuste zelf ben je nú de beste, de prachtigste, de sterkste, de nobelste. Bewijs jezelf dat respect en dan kun je het ook aan anderen geven. Je kunt anderen alleen maar respecteren en met hoffelijkheid behandelen als je dat jezelf ook doet. En zolang je dat stuk in jezelf niet aanpakt, waar je jezelf die eer, die hoffelijkheid, dat respect ontzegt, blijf je verstrikt en blijf je naar buiten toe projecteren en blijf je een strijd creëren die een illusie is, onnodig en overbodig en zo’n verspilling.(Uit Padwerk lezing 229B)