Je zielsbewegingen ontspannen

Aquarius workshop

Je zielsbewegingen ontspannen

English Aquarius workshop Relax your soul movements: https://youtu.be/o7FrmsHlzjU

“De zielsbewegingen met hun aangeboren, ingebouwde ritme en wetmatigheid bepalen je hele leven. Zij bepalen je zijnstoestand, je staat van bewustzijn, je vrijheid of je afhankelijkheid van beelden en misvattingen. Zij bepalen de diepte, de reikwijdte en de aard van je levenservaringen, de mate van levendigheid en vreugde, je lichamelijke conditie en je vervulling en overvloed op alle niveaus van je bestaan.”
Citaat uit Padwerk lezing 154: Het pulseren van bewustzijn

Wanneer we de moed hebben om innerlijk te luisteren en ons op deze zielsbe­wegingen leren afstemmen, zal het ons opvallen dat zielsbewegingen energiestromen van positieve of negatieve gevoelens, gedachten en houdingen zijn. Als gevolg van mis­vattingen en beelden zullen negatieve zielsbewegingen in een automatische reflex òf stagneren òf juist hyperactief bewegen. Deze disharmonieuze ziels­bewegingen die door haat, angst, hebzucht, kinder­lijke afhanke­lijkheid, trots en eigenzinnig­heid worden veroorzaakt, zijn gespan­nen, verkrampt en blokkeren de levens­stroom. Deze ziels­bewegingen zijn niet alleen uitputtend en pijnlijk, maar creëren ook onge­lukkige levens­omstandig­heden. Als we die innerlijke spanning loslaten dan volgt er een flexibele houding van ontspan­nen in wat er is. Dan ontstaat er een houding met een even­wichtige ziels­beweging van liefde, vreugde, vertrouwen en waarheid die tot alle vervulling leidt. Dan zijn we in harmonie met onszelf en voelen we dat alles goed is tussen ons en het leven. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuws­gierig­heid drie thema’s uit de Padwerk lezingen onder­zoeken die ons helpen om de zielsbewegingen te ontspannen.

1e thema: Verlangens achter angst ontmaskeren

Gezonde verlangens zijn ontspannen en zonder dwang. Gespannen verlangens leiden tot angst, wantrouwen en disharmonische zielsbewegingen. Onder angst zit altijd een koppig en dwingend verlangen, een eis dat het op onze manier moet vanuit onwetendheid en wantrouwen over het universum en angst voor tekort. We kunnen onze verkrampte zielsbewegingen alleen loslaten en ontspannen als we de dwingende verlangens achter de angst ontmaskeren.

“Alleen wanneer je de specifieke verlangens die achter je angst schuilgaan kunt opgeven en loslaten, zal je angst verdwijnen en zal de zielsbeweging zich ontspannen. Want de grootste innerlijke pijn is de verkrampte ziels­beweging. Zo kan er dus ruimte worden gemaakt voor de eindeloze mogelijkheden in jezelf, voor nieuwe ontwik­kelingen in je eigen innerlijke universum.” (Citaat uit Padwerk lezing 168)

2e thema: Bewust je emoties en gevoelens oproepen

Wanneer we vertrouwd zijn geraakt met kinderlijke emoties zoals pijn, woede en haat en deze zielsbewegingen hebben verwerkt en aanvaard, dan neemt het vermogen toe om zonder angst op ieder gewenst moment die zielsbewegingen ontspannen te laten stromen. Dan zijn we van automatische reflexen in onze zielsbewegingen bevrijd en kunnen we met een gezonde innerlijke wil welbewust haat, woede, wrok, pijn, verdriet, angst, genot, vreugde, liefde en medeleven oproepen. Dan kunnen we liefhebben zonder verdediging en ècht van binnenuit geraakt worden.

“Wanneer je in toenemende mate gevoelens kunt oproepen en toelaten, ben je niet alleen beter in staat de laatste sporen van emoties die er nog zitten en die je hebt verwaarloosd, naar buiten te brengen, maar ook wanneer ze helemaal verdwenen zijn, is het toch goed je emotionele beweeglijkheid te blijven oefenen, zodat je zielssubstantie levend en stromend blijft. Ik heb er altijd op gewezen hoe belangrijk zielsbewegingen zijn. De innerlijke kosmische bewegingen die voortdurend door je heengaan, kunnen alleen bewust gemaakt worden wanneer je emotioneel in beweging bent en je gemakkelijk over je emoties kunt beschikken.” (Citaat uit Padwerk lezing 203)

3e thema: Je zielsbewegingen waarnemen

Volgens de Gids is het een van onze taken om ons bewust te worden en contact te maken met de zielsbewegingen, zodat we ontdekken wat we ècht denken en voelen. Wanneer we een disharmo­nische zielsbeweging voelen en waarnemen in plaats van ervoor weg te lopen, dan volgt er al ontspanning. Zo leren we geleidelijk de dynamiek van de zielsbeweging te veranderen. Met ontspannen zielsbewegingen zijn we in staat de uitstromende energie en zielsbewegingen van de ander te ontvangen.

“Ieder ‘nu’ is een uiting in je en schept een bepaalde zielsbeweging. Observeer deze bewegingen in je. Voel jij je gespannen? Wordt de beweging geremd en volledig gestopt vanwege deze spanning? Of voel je helemaal geen beweging? Is de beweging hard, scherp, disharmonisch en rauw? Is het een vloeiende, opwekkende, zachte stroom? Wanneer jij je goed, gelukkig, open en levend voelt, moeten de zielsbewegingen heel vloeiend en zacht zijn. Juist in die zachtheid ligt een enorme kracht. Wanneer de beweging gestopt is, voel jij je doods. Wanneer de beweging pijnlijk, ruw, geprikkeld of scherp is, voel jij je angstig, van streek, bezorgd.” (Citaat uit Padwerk lezing 206)