Afhankelijkheid

Aquarius workshop

De vicieuze cirkel van emotionele afhankelijkheid 

In deze workshop gaan we samen met een liefdevolle nieuwsgierigheid de vicieuze cirkel van emotionele afhankelijkheid onderzoeken en leren doorbreken. 

Het emotioneel onvolwassen deel van ons houdt niet van zichzelf en wil bewust of onbewust de liefde en zorg van anderen krijgen die het zichzelf niet geeft. Als kind was het noodzakelijk liefde en zorg van onze opvoeders te krijgen om te kunnen overleven, maar dit geldt niet voor volwassen mensen die vrij zijn om zelf voor hun eigen geluk en vervulling te zorgen. Alleen dit weet het emotioneel onvolwassen deel niet, want dat neurotische kinderlijke deel is ervan overtuigd dat het hulpeloos en afhankelijk is en zonder liefde en zorg van een vervangende ouder vernietigd wordt. Onbewust klampen we ons energetisch aan anderen vast en lokken met die dwingende houding haat en afwijzing uit. In gedachten zijn we op anderen gericht en we zetten ze in het geheim onder druk om ons liefde, aandacht, goedkeuring en erkenning te geven. Met die blinde, trotse en eigenzinnige houding om over anderen te willen heersen, verspillen we energie, ontkrachten onszelf en raken verder van het ware zelf vervreemd.  

Wanneer we van iemand die belangrijk voor ons is niet de exclusieve liefde en zorg krijgen die we eisen en ons afgewezen voelen, dan ontwikkelen we haatgevoelens voor die persoon. We bevinden ons in de onmogelijke situatie dat we smachten naar de liefde en aanvaarding van iemand die we haten en willen straffen. Deze houding zet een kettingreactie in beweging die een vicieuze cirkel vormt.  

De schakels van de vicieuze cirkel van emotionele afhankelijkheid zijn:

1. Onderdanig of agressief exclusieve liefde en zorg eisen om te kunnen overleven;

2. Haat, woede, wraaklust en angst voor vernietiging door de pijn van afwijzing;

3. Schaamte- en schuldgevoelens (ik ben niet goed genoeg) over de liefdeloze gevoelens;

4. Angst voor straf, angst voor geluk en verlangen naar ongeluk;

5. Zelfbestraffing en zelfvernietiging vanwege meer willen krijgen dan bereid zijn te geven;

6. Streng en onverdraagzaam ideaalbeeld van perfectie om te overheersen en straf te voorkomen;

7. Afstandelijkheid uit schaamte voor onvolmaaktheid en de dwingende houding;

8. Minderwaardigheidsgevoelens en faalangst over onvolmaaktheid;

9. Goedkeuring en erkenning eisen als compensatie voor de minderwaardigheidsgevoelens;

10. Nog dwingender exclusieve liefde en zorg eisen op een onderdanige of agressieve manier. 

Vraag jezelf wat je van de ander wilt, waar je het meest gebonden, haatdragend, bang en zwak bent, niet in staat jezelf te zijn. Dit is de ketting waaraan je vastzit en die je alleen kunt losmaken wanneer je ermee ophoudt van anderen te verlangen wat je jezelf moet geven. Breng wat je van anderen denkt nodig te hebben voor jezelf precies onder woorden. Dat brengt je dichter bij het loslaten. Je komt dan te weten dat je juist op dat punt een slaaf van jezelf maakt, jezelf verzwakt en verlamt. Je voelt dan een nieuwe veerkracht in je opkomen  die plotseling schijnbaar onoplosbare problemen opheft. Je wordt vrij naarmate je vrijlaat.

Uit Padwerk lezing 157: Emotionele afhankelijkheid