Eindejaarsmeditatie

Eindejaarsmeditatie  

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ga met je aandacht naar je ademhaling

Voel hoe je lichaam beweegt met iedere in- en uitademing

Voer alle spanning in je lichaam af met iedere uitademing

Ik nodig je uit op het afgelopen jaar terug te kijken

Kijk eens op welke momenten je geen vertrouwen in het leven had

Wat waren de gevolgen van jouw wantrouwen?

Heb je tekort ervaren? Heb jij je beperkt gevoeld door het leven? Mislukte er dingen?

Kijk eens op welke momenten je wel vertrouwen in het leven had

Hoe voel jij je als jij het leven vertrouwt?

Voel je overvloed? Voel je onbeperkte mogelijkheden? Voel jij je succesvol?

We gaan op zoek naar de diepere oorzaak van wantrouwen en vertrouwen in het leven

Visualiseer een trap die naar beneden leidt

Er zijn tien treden

Deze trap brengt je in contact met je onmetelijke hogere zelf

Ga op de bovenste trede staan, de tiende trede

Neem nu een stap en kom op trede 9

Naar  trede 8…….7…….6…….

Met ieder stap ontspan je dieper en dieper

Nu trede 5…….4……….3……..

Laat jezelf steeds dieper gaan 2……

Terwijl je de onderste trede nadert

Laat jij je bewustzijn naar voren uitstrekken

Voel nu ook achter je een grenzeloos bewustzijn

Een eindeloze ruimte aan weerskanten van je

Een eindeloze ruimte boven en onder je

Rust in deze ervaring van steeds dieper wordende grenzeloosheid 1……..

Onderaan de trap is een deur

Achter die deur bevindt zich een symbool van jouw wantrouwen in het leven

Open die deur en kijk, voel en luister………………..

Je verlaat deze ruimte en je loopt verder

Je komt bij een volgende deur

Achter die deur bevindt zich een symbool van jouw vertrouwen in het leven

Open die deur en kijk, voel en luister………………….

Bedank je hogere zelf voor alle informatie die je mocht ontvangen

Ga nu terug naar de trap en stap op trede nummer 1

En al ik tot 10 tel, zul jij je steeds wakkerder en plezierig gaan voelen

2 ……..3…….4…….je kunt je uitrekken en voelen hoe je lichaam meer energie krijgt

5……6……7…. ontspannen en klaar om wakker te zijn

8…….9……. volledig bewust en verfrist

10…… je kunt je ogen nu openen