Chakragebed

Het Chakragebed voor de Aquariusmens

Kruinchakra:          Ik verdien het om zowel met innerlijke zuiverheid en helderheid als met overgave en vertrouwen me te verbinden met het Licht van het Christusbewustzijn.

Voorhoofdchakra:  Ik verdien het om blijmoedig naar mezelf te kijken en in dankbaarheid de schoonheid, perfectie en rechtvaardigheid te zien van het universele Vader/Moeder bewustzijn.

Keelchakra:            Ik verdien het om transparant te zijn en vanuit innerlijke rust mezelf authentiek in woord en daad te uiten.

Hartchakra:             Ik verdien het om met een open hart onvoorwaardelijk lief te hebben, mezelf bemind te weten en altijd trouw te zijn aan wie ik ben.

Zonnevlechtchakra: Ik verdien het om mijn lichaam volkomen te vertrouwen en mezelf en anderen met zorg, koestering en respect op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau te voeden.

Sacraalchakra:         Ik verdien het om thuis te zijn bij mezelf door liefdevol mijn tijdelijke onvolmaaktheid en sterfelijkheid te aanvaarden en uitbundig en zorgeloos van het leven te genieten.

Basischakra:             Ik verdien het om in het nu te leven en om moeiteloos al mijn talenten, krachten en kwaliteiten in alle nederigheid te gebruiken ten dienste van Al Wat Is.