Je voornaamste doel is zelfstandigheid

Aquarius workshop 

Je voornaamste doel is zelfstandigheid

English Aquarius workshop Your primary aim is autonomy: https://youtu.be/oHt2-KR3x9o

“Je voornaamste doel is altijd zelfstandigheid, in de volle betekenis van dat woord.
Alles hangt af van deze fundamentele noodzaak om zelfstandig te worden;

je vermogen jezelf te respecteren
en je kwaliteiten te ontdekken;
je vermogen om lief te hebben en de vervulling te vinden waar je zo naar hunkert;

je vervulling van je spirituele taak waarvoor je op aarde bent gekomen;

je ervaring van de levende God in en om je heen; je vermogen om een ware leider en ook een volgeling te zijn;
en ten slotte je vermogen om het denken los te laten en de innerlijke ruimte te vinden die je ware thuis is, de enige plek waar je eeuwig leven kunt ervaren en die alle angsten voor altijd van je wegneemt.”
Citaat uit Padwerk lezing 256: Innerlijke ruimte, de echte wereld; gerichte leegte

Onbewust of halfbewust is er in ieder van ons een aspect dat graag kind wil blijven door naar een autoriteit die alle problemen oplost te verlangen. Dat onvolwassen deel weigert zelfverant­woordelijkheid te nemen; wil niet op eigen benen staan; wenst niet emotioneel onafhankelijk te worden; vergeet de waar­heid te onderzoeken; en het weigert nederig voor het innerlijke goddelijke zelf te buigen, want het geeft liever prioriteit aan eigenzinnige ego-verlangens. Dit kinderlijke deel voelt zich zwak, verward, nietswaardig, onvoldaan, arm en leeg. Het ontkent, vreest en wantrouwt zelf­standigheid en is dus van anderen afhankelijk, waardoor het zichzelf haat en in dezelfde mate diegenen haat van wie het afhankelijk is. Zelfstandig worden betekent deze afhankelijkheid opgeven en groeien naar zelfverantwoordelijk­heid, zelfbe­vestiging en besluiten nemen op basis van de waarheid in overgave aan het ware zelf. Zelf­standigheid is een altijd maar door­groeiend proces, waardoor negatief plezier en wantrouwen verdwijnen. Daarom is ècht van het leven genieten en het leven vertrouwen alleen mogelijk als we zelfstandig zijn. In deze workshop zullen we met een liefde­volle nieuwsgierigheid aan de hand van drie thema’s uit de Padwerk lezingen onderzoeken hoe we dit doel van zelf­standigheid kunnen realiseren.

1e thema: Emotionele afhankelijkheid loslaten

In de mate dat we emotioneel afhankelijk zijn, houden we niet van onszelf of andere mensen, want met die kinderlijke houding verraden we het beste in onszelf en verkopen we onze ziel. We zullen in onszelf een onvermogen tot overgave en ontkenning van zelfverantwoordelijkheid opmerken. Hoe sterker onze rebellie “ik moet mijn zelfstandigheid beschermen, dus zal ik me nooit laten vertellen wat ik moet doen”, hoe sterker het innerlijke verlangen is om niet ons eigen leven te hoeven bepalen en verantwoordelijkheid voor beslissingen en gevolgen te dragen.

“Jullie weten dat je pas echt liefhebt als je er zelf verantwoordelijkheid voor draagt en niet als jij je aan een ander vastklampt of van iemand afhankelijk bent. Oppervlakkig gezien lijkt zo’n afhankelijke houding wel wat op liefde, maar in je werk op dit pad heb je al ervaren hoe onwaar dit is. In feite komt afhankelijkheid voort uit angst, schept nog meer angst en daardoor onvermijdelijk ook wrok en haat. Deze gevoelens probeer je natuurlijk uit alle macht te verbergen, omdat het doodeng is om haat te voelen voor iemand die je juist nodig hebt en van wie je afhankelijk bent. Liefde is alleen mogelijk in vrijheid en wanneer je jezelf kunt zien als een zelfstandig, van anderen onafhankelijk wezen.” (Citaat uit Padwerk lezing 177)

2e thema: In overgave aan God zijn

Zelfstandigheid kan zich alleen maar in totale overgave aan God ontwikkelen. Die overgave is een ingeboren drang van onze ziel; het belangrijkste doel van dit leven en de vervulling van onze uiteindelijke bestemming. De weerstand om ons aan God over te geven, is de oorzaak van alle pijn, lijden, onrust en ontevredenheid die juist ontstaan omdat we ons aan negatieve machten overgeven. Overgave aan God zal ons inzicht in onze misvattingen geven, onze waarneming aan de werkelijkheid en de waarheid aanpassen en harmonie en vrede brengen.

“Alle dualistische verwarringen zullen verdwijnen als je overgave aan God oprecht is en als je aan je bereidheid om een zelfstandig zelf te zijn vasthoudt. Je zult dan niet langer in verwarring zijn over individualiteit tegenover  maatschappij, over zelfovergave tegenover zelfstandigheid en echte onafhankelijkheid. Ware zelfstandig­heid schept een sociaal wezen dat niet met zijn omgeving overhoop ligt. Integendeel, zo iemand is innig met anderen verbonden en helpt ze voortdurend. De werkelijk zelfstandige mens kan zowel een sterke leider als een bereidwillige volgeling zijn, omdat zijn inzicht helder is en zijn zelfstandigheid middenin de goddelijke werkelijkheid staat.” (Citaat uit Padwerk lezing 256)

3e thema: Naar de waarheid zoeken

Al onze uiterlijke problemen zijn een afspiegeling van innerlijke oorzaken en een aanmoediging om op zoek te gaan naar de waarheid. Uit blindheid voor onze misvattingen bevinden we ons in een vicieuze cirkel: we wachten op een verandering van onze problematische omstan­dig­heden, terwijl deze omstandigheden wachten tot we onze ideeën veranderen. Onze zoektocht kan alleen beginnen als we onszelf in waarheid onder ogen durven zien en onszelf moedig confronteren met onze meest ingeroeste emotionele reacties, verwarringen en valse beelden.

“Is zelfstandigheid niet steeds het doel van dit pad? Zijn jullie ooit aangemoedigd om blindelings allerlei voorschriften te accepteren? Worden jullie niet constant aangemoedigd om bij alles wat je in je dagelijks leven tegenkomt te vragen: ‘Wat is de waarheid?’ Is er een andere manier om achter de goddelijke waarheid te komen, de inbreng van je eigenzinnigheid los te laten en je aan Gods wil en waarheid over te geven? Is dit niet de enige manier waarop je zelfvertrouwen, integriteit, zelfstandigheid en je eigen kanaal voor het goddelijke kunt ontwikkelen?” (Citaat uit Padwerk lezing 257A)

Meditatie Je voornaamste doel is zelfstandigheid

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de kracht en wijsheid van het ware zelf te verbinden

Open je met behulp van het goddelijke zelf voor je kinderlijke deel met zijn misvattingen en illusies

Heb de moed om je kinderlijke ideaalbeeld, je ijdelheid en je trots te vernietigen.

Laat die kinderlijke gewoonten los en geef je over aan de wil, waarheid en schoonheid van het ware zelf

Voel dat het je levensdoel is om het innerlijke centrum van goddelijke werkelijkheid zichtbaar te maken

Voel dat alles wat je nodig hebt in het goddelijke zelf aanwezig is

Laat je leiden door je liefde en je vertrouwen in het goddelijke zelf

Geef het beste van jezelf aan waarheid en liefde en aan de zuivere ontplooiing van het goddelijke ware zelf

Open jezelf voor het advies wat je nu van Jezus Christus zult ontvangen over hoe jij jouw leven aan het goddelijke ware zelf kunt wijden

Visualiseer jezelf als iemand die zijn levenstaak om zichzelf te zuiveren en het goddelijke ware zelf te vinden als voornaamste doel heeft

En kom nu in je eigen tempo terug