Voor waarheid en plezier kiezen

Aquarius workshop

Voor waarheid en plezier kiezen 

“Zelfontplooiing kent twee fundamentele aspecten: weten wat waarheid is en plezier voelen. 
Beiden zijn even belangrijk en beiden dienen gecultiveerd te worden.” 

Citaat uit Padwerk lezing 156: Vragen en antwoorden

English Aquarius workshop Choose truth and pleasure: https://youtu.be/HWQGZjl4vbE

Als mensheid zijn we voorbestemd om volop te genieten. In waarheid leven is plezier hebben. De waarheid weten, creëert orde want het versmelt de dualiteit tot eenheid. Waarheid brengt ons met het ware zelf, de kos­mische levenskracht en de spirituele wetten van het uni­versum in contact. Hier­door ervaren we plezierige gevoelens en gedachten, die we in produc­tieve daden om­zetten waardoor we onszelf en onze omgeving genezen. De waar­heid weten betekent meester­schap, want het weten van één waarheid is het weten van alle waarheid.

Maar als de kosmische levens­kracht onder invloed van onwaarheid wordt onderdrukt en in antilevenskracht verandert, dan is plezier negatief. Negatief plezier ervaren we op bewust niveau als pijnlijk, bijvoorbeeld bij zelfmedelijden. Zolang we door onwaarheid in een strijd verwikkeld zijn, zijn we afge­scheiden van de waarheid, wijsheid, kracht, geluk, liefde en overvloed van het ware zelf. Hoe ongelukkig, verward of wanhopig we ons voelen – omdat we niet weten op welke wijze we in onwaarheid zijn – het is altijd mogelijk om Nu de waarheid erachter te vinden. Alléén waarheid is liefde en plezier. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van 3 thema’s uit de Padwerk lezingen onderzoeken hoe we iedere dag voor waarheid en plezier kunnen kiezen.

1e thema: Zelfliefde is de sleutel tot waarheid en plezier

In de mate waarin er gezonde zelfliefde en eigenwaar­de bestaat, is er waarheid en plezier. Wanneer liefde ont­breekt, is dat een onnatuurlijke pijn­lijke toestand van zelfver­vreem­ding. Ieder moment, waarin we uit blinde gehoorzaam­heid onze inte­griteit beschadi­gen, creëert echte schuld en sluit de deur naar universele gelukzalig­heid. We schen­den onze integri­teit als we niet in vrij­heid de spiri­tuele wetten volgen, maar de nor­men en waar­den van de maat­schappij overnemen. Tegen die re­gels rebel­leren, is de andere kant van dezelfde medaille en eveneens verraad aan de waarheid van het ware zelf met zijn liefdevolle, recht­vaardige wetten.

“Zelfliefde is de sleutel tot gelukzaligheid. Dit is de vicieuze cirkel: hoe meer iemand zelfverraad pleegt, hoe minder hij van zichzelf houdt en hoe groter zijn behoefte is aan goedkeuring door anderen om zijn zelftwijfel te sussen. Hoe wanhopiger zijn pogingen zijn anderen hem te laten geven wat hij zichzelf afdoende kan geven, hoe meer hij gedreven wordt tot verraad aan de waarheid van het universum en de waarheid in zichzelf.” (Citaat uit Padwerk lezing 150)

2e thema: Het Nu bevat waarheid en plezier

Wanneer we Nu bang zijn en daardoor vervreemd van onszelf, dienen we de betekenis van die angst te begrijpen. Angst wantrouwt het universum en wil zich niet overgeven. Trots en eigen­zinnig willen we dat het op onze manier gebeurt en nemen we geen verantwoordelijkheid voor onze eigen creaties. Wanneer we Nu deze houding veranderen in ontspannen vertrouwen, dan zullen we de waarheid van een veilig, goed en betrouwbaar universum ervaren.

“Ieder moment van je leven – het maakt niet uit of het mooi of lelijk is, gemakkelijk en luchtig of moeilijk en zwaar – bevat in zichzelf de mogelijkheid om in een staat van gelukzaligheid te komen, wanneer je tenminste tot de kern van het Nu doordringt. Ieder moment bevat de uiteindelijke waarheid, als je tenminste de goede kant uit wilt gaan.” (Citaat uit Padwerk lezing 168)

3e thema: Pijn doorvoelen schept waarheid en plezier

Wanneer we pijnlijke gevoelens verdoven en ervoor weglopen, dan wordt het een muur en versterken we het vervreemdingsproces waardoor we steeds ongelukkiger en lustelozer worden omdat we vitale energie onderdrukken. Er bestaat geen gevoel waar we niet doorheen kunnen gaan en waarbij we innerlijke leiding kunnen vragen ons hierbij te helpen. Op die manier onthullen we de waarheid zodat we mooi en gelukkig worden door het lelijke te tonen.

“Als mensen door de diepten van ongelukkige, pijnlijke gevoelens gaan, dan is dat omdat zij die zelf gecreëerd hebben en er alleen overheen kunnen komen door er doorheen te gaan. Het gebeurt dat je echt de waarheid ervaart van wat eerst alleen maar woorden waren: door volledig je pijn te voelen en te aanvaarden, leer je in evenredige mate genot te verdragen en in stand te houden.” (Citaat uit Padwerk lezing 200)

Meditatie voor waarheid en plezier kiezen

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Kijk samen met het ware zelf naar het innerlijke kind dat lijdt en in onwaarheid is

Voel met mededogen dat het innerlijke kind niet van zichzelf houdt en van zichzelf vervreemd is

Voel met mildheid dat het innerlijke kind angstig het leven en liefhebben wantrouwt

Voel zachtmoedig dat het innerlijke kind pijnlijke gevoelens verdooft en ervoor wegloopt

Vraag hulp aan het ware zelf om de spirituele wetten te volgen, integer te zijn en van jezelf te houden

Vraag moed aan het ware zelf om tot de kern van het NU door te dringen en jezelf voor waarheid en gelukzaligheid te openen

Vraag kracht aan het ware zelf om door je pijnlijke gevoelens heen te gaan zodat je genot kunt verdragen

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over waar je door onwaarheid in een strijd verwikkeld bent

Visualiseer jezelf als iemand die de waarheid weet en plezier voelt

En kom nu in je eigen tempo terug