Innerlijke veiligheid voelen

Aquarius workshop

Innerlijke veiligheid voelen

In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid de 10 stappen uit de padwerklezingen om innerlijke veiligheid te ontwikkelen samen onderzoeken.

Deze 10 stappen naar innerlijke veiligheid zijn:

1. De eerste stap is het eerlijke deel van je ego gebruiken om moedig het oneerlijke deel dat de universele krachten met zijn liefdeloosheid verstoort onder ogen te zien en te erkennen, zonder jezelf te veroordelen en zonder het geloof in jezelf te verliezen.

Eerlijkheid geeft je wél kracht, een gevoel van veiligheid en respect voor jezelf. Het vraagt niet alleen eerlijkheid om te zien dat je soms onjuiste motieven en een verkeerde houding hebt, maar daarnaast ook eerlijkheid om te weten en te erkennen dat je dit niet van de ene op de andere dag kunt veranderen.(Uit padwerk lezing 56)

2. De volgende stap is zachtmoedig je destructieve emoties op waarheid onderzoeken. Het leven nodigt je steeds dwingender uit om door die emoties heen te gaan, want die destructieve emoties zijn poorten naar nieuwe, warme, constructieve gevoelens waardoor je jezelf aardig gaat vinden en jezelf en het levensproces gaat vertrouwen.

Als je ontdekt waarom je onbewust destructieve neigingen en verlangens koestert, zul je vanuit het besef dat ze geen oplossing bieden willen veranderen en het gevolg is dat jij je veilig gaat voelen. Steeds wanneer jij je onveilig voelt, is dit door jezelf, nooit door anderen. Dat laatste is een van de grootste illusies van de mensheid. (Uit padwerk lezing 67)

3. Onderken je innerlijke worsteling om de illusie van afgescheidenheid ‘ik tegenover de ander’ los te laten, je weerstand om je menselijke onvolmaaktheid te aanvaarden en je strijd om te vergeven en van jezelf, van anderen en van het leven te leren houden. Verander je onbewuste destructieve wil om jezelf te haten en negativiteit te scheppen in een krachtige, constructieve innerlijke wil om gelukkig te zijn, te genieten en lief te hebben want liefde is de sleutel tot vrede, vertrouwen, veiligheid en geborgenheid.

Liefde is de enige echte kracht. Daarmee ben je machtig, sta je sterk, ben je veilig. Zonder dat ben je arm, sta je alleen, leef je geïsoleerd en in angst.(Uit padwerk lezing 72) 

4. Je aardse taak aanvaarden om de weg terug te vinden naar je ware zelf, je goddelijke vonk, door je ideaalbeeld met zijn innerlijke dwingende eisen los te laten, zodat je uiterlijke geest en je innerlijke kern zich kunnen herenigen en je meester over jezelf wordt.

Als je de moed vindt om je ware zelf te worden, ook al lijkt dat heel wat minder dan je ideaalbeeld, zul je ontdekken dat het veel meer is. Dan vind je de vrede van het thuis zijn bij jezelf. Dan vind je veiligheid en functioneer je als een heel mens.(Uit padwerk lezing 83)

5. Kiezen voor vrijwillige zelfdiscipline en zelfverantwoordelijkheid die een stevige basis vormen om je aan je diepere gevoelens en processen over te geven en alles wat je nu nog buiten jezelf zoekt in jezelf te vinden.

Discipline en je zelfverantwoordelijkheid om de werkelijkheid van de situatie onder ogen te zien, doen je groeien en daarmee groeit onvermijdelijk je zelfrespect, je liefde voor jezelf en een gevoel van innerlijke veiligheid.(Uit padwerk lezing 122) 

6. Het verband zien tussen oorzaak en gevolg door de oorzaak van je ervaringen in jezelf te zoeken en te weten dat jij je leven creëert. Weten dat al je ervaringen zinvol zijn geweest, dat je geen hulpeloos slachtoffer van uiterlijke gebeurtenissen bent, dat je veilig kunt kiezen voor verandering en dat je niets te vrezen hebt.

Het langzaam groeiend vermogen om het verband te zien tussen oorzaak en gevolg, en daarnaast het  rijpingsproces en de bewustzijnsverruiming die dat met zich meebrengt, brengen je veel vrede en licht! In het begin kan het heel onplezierig voor je zijn om te zien hoe je dat wat je betreurt zelf hebt geschapen; dat je – als jij je leven anders wilt ervaren – moet gaan opgeven waar je zo hartstochtelijk aan vasthoudt. Maar als je eenmaal de schoonheid van deze wetten hebt gezien en geaccepteerd is het opkomende gevoel van veiligheid en vrijheid niet in woorden uit te drukken. Het laat beter dan wat dan ook zien in wat voor een veilig, rechtvaardig, liefhebbend universum wij allemaal leven.(Uit padwerk lezing 196) 

7. Oprecht verlangen om belangeloos je unieke bijdrage aan een grotere zaak te leveren en het beste van jezelf aan het leven te geven, want door niet-egocentrisch te zijn ervaar je eenheid, veiligheid, zekerheid en jouw geboorterecht op liefde en onbeperkte overvloed.

Geen menselijk wezen, geen enkel individu kan ooit de vrede vinden en de innerlijke vervulling, de vreugde, heelheid, veiligheid en de innerlijke genialiteit waarmee hij op zijn eigen unieke wijze aan de schepping bijdraagt, tenzij hij zich toewijdt aan een zaak buiten zichzelf.(Uit padwerk lezing 212)

8. Stoppen met jezelf in de steek te laten door te dagdromen, te bewijzen of indruk te maken. Leef in het Nu waardoor je veilig, vredig, opgewekt, kalm en ontspannen bent, zonder zorgen voor morgen of schuld- en schaamtegevoelens over gisteren.

Alleen wanneer je in het ‘eeuwige Nu’ bent, verkeer je in ware gelukzaligheid, ben je echt veilig, zonder zorgen, zonder vrees en absoluut zeker van de prachtige betekenis van het leven dat één continuïteit is en dat niet zomaar ophoudt omdat bepaalde tijdelijke uitingen daarvan schijnen op te houden. Een zekerheid, niet als wensdenken, maar als volkomen realistische, gerechtvaardigde innerlijke zekerheid, als feit. Dat besef van eeuwigheid is de ware gelukzaligheid. Want bij afwezigheid van angst is er volledige ontspanning.(Uit padwerk lezing 215) 

9. De positieve wil hebben om in het beste van jezelf en het leven te geloven waardoor je gedragen wordt door de grote kracht die je werkelijk bent en jij je veilig verbonden voelt met een andere dimensie van werkelijkheid die altijd in je aanwezig is.

Er is een veel grotere veiligheid en die komt als je de moed hebt om in het beste te geloven; niet als wensdenken, niet uit angst voor het kwade, maar vanuit de kracht dat er niets in je is wat je niet onder ogen kunt zien en doorheen kunt, en dat er alleen maar licht is aan het eind van iedere tunnel. Naarmate jullie dit steeds meer gaan doen zullen jullie zien dat wat zich als negatief laat aanzien, de zegen is van het volgende niveau dat naar de oppervlakte drijft.(Uit padwerk lezing 235)

10. De laatste stap is totale overgave aan God, een versmelting met het universele Vader/Moeder bewustzijn en vereniging met Christus, en dat geeft je echte kracht, zelfstandigheid, veiligheid en besef van de diepe zin en doel van dit stoffelijk leven.

Je gelooft dat je alleen veilig bent als je jezelf afgezonderd, stug en wantrouwend houdt. De waarheid is dat je door je totaal aan God over te geven niet alleen echte veiligheid en zekerheid vindt, maar je ook aan anderen durft toe te vertrouwen als en wanneer dat passend en bevorderend voor je leven is. Alleen als jij je totaal aan God overgeeft is je kanaal schoon genoeg om waarheid van leugen te kunnen onderscheiden en te zien wie je wel en wie je niet kunt vertrouwen en volgen. Je kunt jezelf rustig loslaten als je ziel dat vraagt zonder gevaar  jezelf te verliezen.(254)

Meditatie je innerlijke veiligheid voelen

Sluit je ogen en zet je voeten stevig op de grond

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de kracht en wijsheid van het ware zelf te verbinden

Open jezelf met behulp van het ware zelf voor het innerlijke kind dat zich onveilig voelt

Kijk met mededogen naar het innerlijke kind dat door onbewuste destructiviteit gevoelens van onveiligheid oproept

Voel met mededogen hoe dit kinderlijke aspect oneerlijk is en zich afgescheiden van anderen en het leven voelt

Voel zachtmoedig hoe dit kinderlijke aspect zich aan een ideaalbeeld met zijn dwingende eisen vastklampt

Voel met mildheid hoe dit aspect verantwoordelijkheid uit de weg gaat en nee tegen het leven zegt

Vraag hulp aan het ware zelf om je veilig te voelen door het verband tussen oorzaak en gevolg te zien

Vraag kracht aan het ware zelf om je veilig te voelen door het beste van jezelf aan het leven te geven

Vraag moed aan het ware zelf om je veilig te voelen door in overgave en vertrouwen te leven

Open jezelf voor het advies wat je nu van je ware zelf zult ontvangen over hoe je jouw innerlijke veiligheid blokkeert

Voel hoe je door goddelijk bewustzijn veilig wordt gedragen en gekoesterd

En kom nu in je eigen tempo terug