Schuldgevoelens

Aquarius workshop

Bevrijding van schuldgevoelens

Hoe schuldiger jij je voelt, des te meer behoefte heb je aan goedkeuring waarbij je veronderstelt dat dát je schuldgevoelens en je gevoelens van minderwaardigheid zal verlichten. En hoe meer je om dergelijke goedkeuring roept, des te schuldiger jij je voelt.
Uit padwerk lezing 57: Het massabeeld jezelf belangrijk vinden

Niemand is zonder schuldgevoel, want alle beelden en vicieuze cirkels met hun kettingreacties bevatten deze gevoelens. En deze vaak onbewuste schuld zet ons aan tot verkramping en gejaagdheid. Het maakt ons streng en onverdraagzaam naar onszelf en naar anderen. Op deze ontwikkelingsweg tot Aquariusmens hebben we onszelf opengesteld voor de pijn die ons door ouders en anderen is aangedaan. We hebben geleerd om die pijn volledig te aanvaarden, door die pijn heen te gaan en ons ervan te bevrijden. We beseffen het verschil tussen onterechte en echte schuld. Bij onterechte schuld ontkennen we onze goddelijke natuur en voelen we ons verpletterd. Bij echte schuld hebben we berouw en de bereidheid om te veranderen; we voelen pijn over de verkeerde houding zonder onze inner­lijke schoonheid uit het oog te verliezen. Deze pijn voelen, maakt ons een beter en sterker mens.

Als we de pijn die anderen ons hebben aangedaan kunnen verdragen, dan kun­nen we ook de pijn van berouw op een con­structieve manier ervaren, en voelen dat het ons ge­boorterecht is om ge­lukkig en tevreden te zijn. Er zal een verandering optreden wanneer we de echte schuld van onze terughoudend­heid, wrok, haat en andere kwetsende houdin­gen zachtmoedig onder ogen zien, aanvaarden en de kettingreacties die we erdoor in werking hebben gezet vol­ledig begrijpen. We veranderen door de pijn van schuld te doorvoelen, zonder onszelf te verpletteren, zonder te over­drijven of aan onze goddelijke afkomst te twijfelen.

Zolang we voor deze pijn van schuld weglopen, zullen we onszelf meedogenloos straffen en con­tinueren we die liefdeloze houding waardoor de schuld alleen maar groter wordt. Het gevolg van deze vlucht is dat we ons onwaardig en onver­vuld voelen en anderen voor deze pijnlijke frustratie willen straffen. Dan kun­nen we geen gezonde zelfliefde, vreugde en zelf­respect ervaren, kunnen we de verbinding met het ware zelf niet voelen en kunnen we geen Aquarius­mens zijn. De pijn van onze schuld voelen, zal de pijn in energie, licht, hoop, vreugde, vrede, liefde en schoonheid veranderen. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van thema’s uit de padwerk lezingen de oorzaak van schuldgevoelens onderzoeken, onderscheid maken tussen onterechte en echte schuld en schuldgevoelens leren loslaten.

Onvolmaaktheid aanvaarden en begrijpen

Iedere vorm van negativiteit is een dwingende stroom die de levenskracht saboteert en waardoor we schuldgevoelens creëren. Een permanente dwingende onderstroom op emotioneel niveau is de weigering om onze tijdelijke menselijke onvolmaaktheid te aanvaarden. In de loop van onze ontwikkeling zullen we leren dat alle onvolmaaktheden eerst aanvaard en begrepen moeten worden voordat we ze kunnen veranderen.
Met je verstand weet je wel dat je feilbaar bent, maar je emoties weten dat niet. Emotioneel wil je volmaakt zijn en als je een fout ontdekt die je nog niet kende, komt alles in je tegen dat inzicht in opstand. Een van de vele symptomen van die opstandigheid is een gevoel van schuld.(…) Besef dat schuldgevoel niets anders is dan een afwijzing van de situatie waarin jij je op dat moment bevindt. Je wilt jezelf niet accepteren zoals je bent.(Uit padwerk lezing 40)

Onterechte en echte schuldgevoelens onderscheiden

Onterechte zelfbeschuldigingen kenmerken zich door trots, door de innerlijke kwelling van gemoraliseer, door zelfmedelijden en de weigering te veranderen. Er is een direct verband tussen deze vernietigende schuld en gebrek aan vertrouwen in het leven. Onterechte schuldgevoelens bedekken de echte schuldgevoelens, die worden veroorzaakt door liefdeloosheid, door schending van de wetten en van onze integriteit en door het uitlokken van tegenspoed. Gezonde schuldgevoelens zijn een teken van berouw en hebben niets met onterechte schuld of schaamte te maken. Als we berouw hebben, dan erkennen we nederig onze tijdelijke tekortkomingen en zijn we bereid verantwoordelijkheid te dragen en te veranderen.
Kleine en onterechte schuldgevoelens zijn een vervanging voor de echte schuld die je hebt omdat jij je terugtrekt, niet liefhebt, je isoleert; met andere woorden omdat je de grote innerlijke kosmische krachten schendt, de stroom onderbreekt. Dit is een diepgewortelde schuld die maakt dat jij je niet vrij voelt, niet voor jezelf opkomt en dat je niet kunt voelen dat je het verdient om gelukkig te zijn.(Uit padwerk lezing 108)

Schuld erkennen en goed maken

Om onszelf van de pijn van schuldgevoelens te bevrijden, zullen we eerst door de onterechte schulden moeten heendringen waardoor we de echte schuld onder ogen kunnen zien en berouw voelen. We dienen verantwoordelijkheid te nemen voor elk onrecht dat we onopzettelijk hebben aangedaan, zonder onszelf te veroordelen of te rechtvaardigen. We kunnen deze schuld vergoeden door het met iemand te delen, door een manier te vinden om het goed te maken, door de bereidheid te hebben om te veranderen en door onderstaande meditatie.
Ga nu je innerlijke stilte binnen. Zeg dat je de pijn wilt voelen die je in je vasthoudt, zowel die je ís aangedaan als je die hébt aangedaan. Dat je die prachtige mens wilt zijn die je werkelijk bent. Voel zowel de pijn van je schuld als de schoonheid van je ware zelf. Zo verander je de loop van de kettingreacties die je in beweging hebt gezet. Zo schep je een nieuw krachtveld omdat je het oude zijn aantrekkingskracht ontneemt. Dit is nu de weg, vrienden. Als je dit doet, als je de pijn van de schuld en de pijn van wat je is aangedaan voelt, wordt het één en dezelfde pijn. Dan zul je jezelf vergeven zoals je anderen hun schuld vergeeft, zoals in een van de grootste gebeden wordt gezegd. Dan zul je vrij zijn, vrij
om los te laten en God in je toe te laten!(Uit padwerk lezing 201)