Je innerlijke rijkdom beseffen

Aquarius workshop

Je innerlijke rijkdom beseffen 

English YouTube video Aquarius workshop Realize your inner richness: https://youtu.be/VWgEmZ1tYbo

“Wanneer je de rijkdom en schatten die in jou en in iedereen opgesloten zitten begint aan te voelen, wanneer je deze rijkdom naar buiten brengt, dan zul je beginnen te leven. Pas dan zul je beginnen te leven.”

Citaat uit Padwerk lezing153: De zelfregulerende aard van onwillekeurige processen

Wanneer we deze ontwikkelingsweg tot Aquariusmens gaan, die als doel heeft de verbinding met het ware zelf te herstellen en daardoor anderen beter te begrijpen, helpen en liefhebben, dan ontdekken we de bron van onze innerlijke rijkdom en de rijkdom van het universum. Dan weten we wie we zijn, zijn we thuis bij onszelf en leven we in het hier en Nu. Dan is onze waarneming van onszelf, anderen en het leven glashelder, omdat we onszelf en het leven begrijpen en in het licht van liefde en waarheid zijn. Dan hebben we onze muur van afzondering opgegeven, waardoor we ontspannen en vol vertrouwen zijn en van de onbegrensde overvloed en rijkdom van het leven genieten. Echter, misvat­tingen beroven ons van de schoonheid, rijkdom en overvloed van het ware zelf. Maar hoe onze huidige toestand ook is, als we die volledig met alle negatieve emoties en verwarring nederig onder ogen zien en er niet voor wegvluchten, ervaren we een rijkdom aan prachtige energie, levenskracht en vreugde. Hoe onze stemming op dit moment ook is, er is door die stemming heen het ware zelf, de levenskracht, het Nu. In ieder deeltje van het leven is het opperste plezier aanwezig, zolang we er niet voor op de vlucht slaan of het van ons afstoten. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van drie thema’s uit de Padwerk lezingen onze innerlijke rijkdom onderzoeken.

1e thema: In het Nu zijn

Zolang we de oplossing voor onze problemen en de vervulling van onze behoeften buiten onszelf zoeken, zijn we van onszelf vervreemd en van anderen afhankelijk. Met die houding voelen we ons schuldig over het verleden of maken we ons zorgen over de toekomst. Maar als we de bron van onze innerlijke rijkdom ervaren, dan zullen we niet meer uit het Nu weg willen, omdat we het geluk in het hier en Nu hebben gevonden. Door te leven in het Nu zijn we op de levenskracht afgestemd en met het ware zelf verbonden, want het ware zelf, de levenskracht en het Nu zijn één.

“Waar je ook bent, vrienden, hoe je huidige toestand ook is en de huidige omstandigheden ook zijn, hoe jij je ook voelt: als je dit nu volledig onder ogen ziet en er niet voor wegloopt, biedt het een rijkdom aan prachtige energie, levenskracht en vreugde. In dit Nu kun je blijdschap vinden en gelukzaligheid, vrede en stimulans, en een diep gevoel van doelgerichtheid dat zin geeft aan alles wat je doet, innerlijk en uiterlijk.” (Uit padwerk lezing 150)

2e thema: Je dwingende stroom loslaten

We hebben de neiging aan negatieve overtuigingen en houdingen vast te houden en tegelijkertijd ertegen te vechten. En we willen volgens onze eisen hebzuchtig krijgen vanuit een gespannen gevoel van angst, wantrouwen en tekort. We dienen te leren om onze eigenzinnigheid en onze manipulerende houding los te laten en onszelf leeg te maken, waardoor we ons voor het goddelijke proces kunnen openen. Alleen een eerlijk mens voelt zich rijk en kan vol vertrouwen op de rijkdom en de onvoorstelbare gulheid van het universum aanspraak maken.

“Je bewust zijn van je rijkdom houdt op de eerste plaats in dat je zo sterk, royaal, nederig en eerlijk bent dat je geen macht over anderen wilt uit oefenen, hoe subtiel ook. Niet loslaten is dwang uitoefenen; dwingen, hoe verborgen ook, is stelen omdat je weet dat je niets zou hoeven forceren als het je vrijwillig gegeven zou worden. De ironie ervan is vaak, dat wat klaar ligt om je gegeven te worden, onbereikbaar wordt als je het dwingt. Niet loslaten moet daarom je integriteit op een diep niveau aantasten en veroorzaakt twijfel aan jezelf en aan je recht om gelukkig te zijn. Niet loslaten staat gelijk aan bedelen. Loslaten is hetzelfde als weten hoe rijk je eigenlijk bent en aan de bereidheid om dit feit duidelijk bewust te maken.” (Uit padwerk lezing 213)

3e thema: Het beste van jezelf willen geven

Als we niet op eigen benen staan, omdat we in onze verblinding emotioneel afhankelijk willen blijven, dan hebben we niets te geven, zijn we arm, voelen we ons leeg en proberen we alsmaar meer te krijgen. In de mate waarin we het beste van onszelf weigeren te geven, in diezelfde mate weren we de rijkdommen van het leven af. Pas als we ons niet langer van ons centrum afwenden en van niemand anders dan van onszelf afhankelijk zijn, kunnen we edelmoedig en vol vertrouwen het beste van onszelf aan het leven geven waardoor we ons vol en rijk voelen. Rijkdom komt naar ons toe als we net zo royaal kunnen geven als we willen ontvangen.

“Door het risico te nemen en te durven geven, kom je terecht in een helende kettingreactie. Je kunt het je dan veroorloven om meer van je innerlijke en uiterlijke rijkdommen vrij te maken omdat je weet dat ze eeuwig zijn en steeds weer als een nooit eindigende stroom worden vernieuwd. Dus hoe meer je ontvangt, des te meer kun je geven en hoe meer je geeft, des te meer kun je ontvangen. Dan verdwijnt het verschil tussen geven en ontvangen. De eerste stap moet dus zijn dat je het risico neemt om te geven.” (Uit padwerk lezing 250)