Reddersdriehoek

Aquarius workshop

De reddersdriehoek

Zoek deze harde, strak gespannen, starre en tegelijkertijd onzekere onderstroom die roept ‘ik wil’.
Zoek ook alle methoden die je aanwendt, of om het te krijgen,
of om jezelf te ‘beschermen’ 
tegen die verschrikkelijke ervaring van het niet te krijgen.
Die dwingende onderstroom, die op zijn beurt weer voortkomt uit die allereerste misvatting:
‘ik moet krijgen wat ik wil, om gelukkig te kunnen zijn’.
Uit padwerk lezing 77: Zelfvertrouwen

Vanuit de Transactionele Analyse kennen we de reddersdriehoek of dramadriehoek. Deze driehoek bestaat uit de posities Slachtoffer, Redder en Aanklager en wordt door de emoties angst, wrok, woede, trots en eigenzinnigheid geregeerd. In deze workshop bespreken we de parallellen tussen TA en Padwerk en we zullen met een liefdevolle nieuwsgierigheid deze pijnlijke tegenstrijdige houdingen in onze relaties onderzoeken.

Het slachtoffer onderwerpt zich en laat zich door angst en eigenzinnigheid leiden. Hij draagt geen verantwoordelijkheid en eist de warme gevoelens, die hij zichzelf weigert te geven, van de redder. Het slachtoffer vindt zichzelf niet o.k. en vindt de redder wel o.k.

De redder wordt door trots en eigenzinnigheid gedreven. Hij draagt ook geen verantwoordelijkheid, maar voelt zich wél verantwoordelijk voor het slachtoffer. Het motief van de redder is indruk maken en ruilhandel. De redder hoopt door zijn reddingsactie dankbaarheid, bevestiging en goedkeuring van het slachtoffer te krijgen. De redder vindt zichzelf o.k. en vindt het slachtoffer niet o.k.

In relaties worden de twee posities van slachtoffer en redder afwisselend door beide partijen ingenomen. Bij iedere teleurstelling of frustratie of wanneer beide houdingen niet de warme gevoelens opleveren die men verlangt, dan schiet men in de rol van aanklager.

Ook de aanklager is eigenzinnig. Ook hij draagt geen verantwoordelijkheid, maar schuift de verantwoordelijkheid voor zijn gebrek aan warme gevoelens op de ander af. De aanklager ziet zijn gemis als een bevestiging van zijn minderwaardigheid en dat maakt hem woedend. Uit wrok straft hij de ander voor zijn pijnlijke minderwaardigheidsgevoelens door af te wijzen, te beschuldigen of zich terug te trekken. Hij beseft niet dat hij tegelijkertijd zichzelf straft met schuldgevoelens, eenzaamheid etc. Met zijn bestraffende houding hoopt de aanklager de ander alsnog te dwingen hem warme gevoelens te geven. De aanklager vindt zichzelf en de ander niet o.k.

Deze dramadriehoek vinden we ook terug in de padwerk lezingen. De Gids spreekt over de dwingende onderstroom, die zich manifesteert in de driehoek onderdanigheid, agressiviteit en afstandelijkheid; opgelegde houdingen waarbij we onszelf en de ander afwisselend idealiseren óf afwijzen. Door deze dwingende onderstroom zijn we zó gefocust op onze eisen, dat we echte liefde niet kunnen waarnemen noch ontvangen. Zelfvervreemding en emotionele afhankelijkheid gaan hand in hand, waardoor we geen zelfvertrouwen en gezonde zelfliefde hebben en we de goedkeuring van anderen als maatstaf voor ons gevoel van eigenwaarde hanteren. Wanneer we de verbinding met het ware zelf hersteld hebben en in liefde, eenheid en waarheid zijn, dan ervaren we onszelf en ieder ander mens als o.k.

Meditatie de reddersdriehoek

Sluit je ogen en zet je voeten stevig op de grond

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de kracht en wijsheid van het ware zelf te verbinden

Open je met behulp van het ware zelf voor je kinderlijke deel dat dwingend eist “ik wil” of “jij moet”

Voel met mededogen hoe dit kinderlijke deel eist dat anderen zich als slaaf gedragen

Voel zachtmoedig de eis voor liefde, erkenning, aandacht, goedkeuring, bewondering of bevestiging

Voel met compassie de angst, trots, eigenzinnigheid, wrok en woede

Vraag hulp aan het ware zelf om deze zelfvervreemding en emotionele afhankelijkheid los te laten

Vraag moed en kracht aan het ware zelf om echte liefde te kunnen waarnemen en ontvangen

Vraag advies aan het ware zelf over welke verandering nu noodzakelijk is om in liefde, waarheid en eenheid te zijn

Open jezelf voor het advies wat je nu van de Christuskracht van het ware zelf zult ontvangen

Visualiseer jezelf als iemand die vol zelfvertrouwen en gezonde zelfliefde is

En kom nu in je eigen tempo terug