De illusoire angst voor overgave

Aquarius workshop

De illusoire angst voor overgave

“De bewuste keuze om jezelf welbewust los te laten en over te geven lijkt eerst angstwekkend, maar als je de moed verzameld hebt het telkens weer te doen, zul je ontdekken welke grote veiligheid en zekerheid eruit voortkomen.” 
Uit padwerk lezing 254: Overgave

Overgave is een gebaar van overvloed, van geven, loslaten en meebewegen met wat is zodat er volgens de spirituele wet verrijking moet volgen. Maar het angstige, wantrouwige ego weigert zich aan het ware zelf over te geven, want het verzet zich tegen het leven en biedt weerstand aan waarheid, liefde en eenheid. Als gevolg van deze onvolwassen houding voelen we ons bang, hulpe­loos, zwak en emotioneel afhankelijk. Uit wan­trouwen zijn we geneigd om het productieve, creatieve leven van het ware zelf te verwoesten, te over­heersen, te ontkennen en te manipuleren en ze door de verlangens van het ego te vervangen. Het is onze natuurlijke bestemming om ons volledig aan God over te geven, maar als we deze overgave als gevolg van illusoire angsten weigeren dan ontstaat er onechte overgave aan valse profeten waardoor de angst voor overgave aan God alleen maar sterker wordt. Als overgave aan God onze fundamentele houding is, dan zal ware kracht en integriteit worden hersteld en vrijgemaakt. Om de illusoire angst voor overgave te overstijgen, kan het dagelijks bidden van onderstaande gebed uit padwerk lezing 241 behulpzaam zijn:

“Ik verbind mij tot de wil van God.

Ik geef mij met hart en ziel aan God.

Ik verdien het beste in het leven.

Ik dien het beste doel in het leven.

Ik ben een gezegende manifestatie van God.”

In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuws­gierig­heid aan de hand van citaten uit de padwerk lezingen de illusoire angst voor overgave onderzoeken.

Angst voor overgave

Volledige overgave aan God dient het belangrijkste doel van dit leven te zijn. Alle nare levens­omstandig­heden zijn het gevolg van het feit dat we God niet vertrouwen en we ons niet aan hem overgeven. Op de gebieden waar we plezier en vreugde ervaren, zijn we in overgave aan God. Maar waar we nog angst, onzekerheid, onrust of twijfel voelen of in conflict met anderen zijn, moet de weigering om de roep van onze ziel om ons aan God over te geven de onderliggende oorzaak zijn.

“De weigering tot overgave heeft te maken met een gebrek aan vertrouwen, met achterdocht en angst en met de misvatting dat, als jij je overgeeft, jij je autonomie verliest en je vermogen om in de toekomst beslissingen te nemen. De weigering tot overgave creëert een te sterk ontwikkelde eigen wil, waarvoor je een tol moet betalen. Je zult werkelijk armer worden. Want het vermogen tot overgave is zo’n gebaar van volheid, van overgave en loslaten dat er wel verrijking móet volgen, als een natuurwet. Een te sterk ontwikkelde eigen wil brengt altijd strijd met zich mee.” (Uit padwerk lezing 254) 

Overgave aan valse profeten

Zolang we emotioneel onvolwassen zijn, wordt de volledige overgave aan God verward met onechte overgave aan valse profeten. We hunkeren naar autoriteitsfiguren die alles toestaan en niets verbieden en die beloven dat ze alle moeilijkheden van het leven zullen wegnemen. Zelfver­trouwen ontstaat als we geleerd hebben ons door onze echte innerlijke autoriteit te laten leiden. We dienen het onderscheid te leren maken tussen de verschillende innerlijke stemmen en te weten welke stem te vertrouwen is en welke stemmen afgewezen dienen te worden.

“Het verlangen tot overgave aan de valse autoriteit, die alles toestaat en geen grenzen stelt aan de weg van de minste weerstand, die nooit enige frustratie oplegt, die dit soort utopie biedt, creëert tegelijkertijd een innerlijke angst in hen die in hun innerlijke wezen de gevaren van zo’n overgave kennen. De zwakkeren zullen zich zoals de Bijbel zegt aan de valse profeten overgeven. De iets sterkeren die nog gedeeltelijk in deze onvolmaakte staat verkeren maar gedeeltelijk al naar echte zelfstandigheid streven, zijn bang voor overgave in welke vorm dan ook. Waar zij echt bang voor zijn en wat zij wantrouwen is hun eigen verlangen naar een valse profeet die belooft wat hij nooit zou mogen beloven.” (Uit padwerk lezing 256) 

Overgave aan God

Weerstand om ons aan het goddelijke ware zelf over te geven, veroorzaakt een sterk schuldgevoel dat ons verzwakt en waarbij we onszelf in zelfbestraffing verliezen waardoor we ons angstig en onveilig voelen. Deze zelfvernietigende hou­ding kan alleen getransformeerd worden door èn zelfverantwoordelijkheid te dragen èn alles van onszelf aan het goddelijke over te geven. Volgens de Gids bedoelde Jezus dit met de woorden: “je moet jezelf verliezen (in God) om jezelf te vinden”. Als we deze houding dagelijks beoefenen, dan zullen we een nieuwe kracht, wijsheid, vertrouwen, veiligheid en een gezond gevoel van eigenwaarde vinden.

“Een mens die niet in staat is tot overgave kan zijn kern niet vinden. Hij kan zijn goddelijke natuur niet vinden. Hij kan niet liefhebben. Hij kan niet echt leren en groeien. Zo iemand is heel stijf, defensief en gesloten. Je dient je aan Gods wil over te geven, anders zul je altijd vast blijven zitten aan je erg kortzichtige eigen wil, die pijn en verwarring produceert. Overgave betekent het loslaten van jezelf, van gekoesterde idealen, doelen, verlangens en meningen, dat alles omwille van de waarheid. Want God is waarheid.”(Citaat uit padwerklezing 254)

Meditatie de illusoire angst voor overgave

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Open je voor het innerlijke kind dat gelooft dat overgave gevaarlijk is

Voel met compassie dat het innerlijke kind zich verzet tegen het leven en weigert de roep van de ziel te volgen

Voel met mildheid dat het innerlijke kind de verlangens van het ego volgt en overgave aan God wantrouwt

Voel met mededogen dat het innerlijke kind het liefste kiest voor de gemakkelijke weg

Vraag hulp aan het ware zelf voor je natuurlijke bestemming tot overgave aan God

Vraag kracht aan het ware zelf om je tot de wil van God te verbinden

Vraag moed aan het ware zelf om jezelf telkens weer los te laten en over te geven

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over het gebied waar jij bang bent voor overgave

Visualiseer jezelf als iemand voor wie overgave het belangrijkste doel van dit leven is

En kom nu in je eigen tempo terug