Het leven omarmen

Aquarius workshop

Het leven omarmen

English Aquarius workshop Embrace life: https://youtu.be/FN6KqbH_gno

“Wie het leven volkomen aanvaardt en omarmt, kan de dood en het leven niet vrezen. 
Het is een en hetzelfde verschijnsel; daarom moet ook een en dezelfde houding 

ten aanzien van leven, dood, verandering en beweging heersen.”

Citaat uit Padwerk lezing 230: Veranderen, een universeel gegeven.

Zolang we ons vastklampen aan illusies en mis­vattingen vechten we tegen het leven, liefhebben, geluk, geven en ontvangen en zijn we bang voor de waar­heid. Ge­vangen in de beperkte illusoire wereld van dualiteit vechten we in onze blindheid voortdurend tegen wat er is en zijn we niet gelukkig. We beseffen niet dat we dit leven zelf creëren en dat ver­oor­zaakt onrust, angst, pijn, frustratie en teleur­stelling. We span­nen ons in om het ongewenste te ver­mijden en we ploeteren om datgene wat we wense­lijk achten te bereiken. Al dit zwoegen, is uiterst pijnlijk en benauwend. Maar we kennen niet anders dan dit leven in de dualiteit; een on­natuurlijke staat van Zijn. Dit is voor ons het enige wat er is. Alles wat we in dit leven geleerd heb­ben, is op dua­listische normen gebaseerd. Hoe zouden we zelfs maar beginnen ons over dit be­perkte negatieve leven in de dualiteit op te winden? Maar hoe onze stemming op dit moment ook is, er is door die stemming heen het ware zelf. In ieder deeltje van het leven is het opperste plezier aanwezig, zolang we er niet tegen vechten of voor op de vlucht slaan. In deze workshop zullen we met een liefde­volle nieuwsgierigheid aan de hand van drie thema’s uit de Padwerk lezingen onderzoeken hoe we kunnen stoppen met vechten of vluchten en het leven kunnen omarmen.

1e thema: Dwingende stroom herkennen

Het onvolwassen neurotische deel in ons heeft de onbewuste misvatting, dat het alleen gelukkig kan zijn als alles precies zo gebeurt als het wil. We hebben het gevoel dat onze zin niet krijgen gelijk staat aan duisternis, ongelukkig zijn en volledige ondergang. Door ons van de illusie – dat we altijd onze zin moeten krijgen – bewust te worden en die illusie los te laten, zullen we ons van deze destructieve, dwin­gende, starre, gespannen en luid eisende ‘ik wil’-stroom bevrijden.

“Ten eerste word je geprikkeld om je zin door te drukken, om het leven, de mensen, de omstandigheden naar je hand te zetten en de werkelijkheid, waarin niet alles kan gaan zoals jij dat wilt, de baas te zijn. Ten tweede word je bang dat je niet zult krijgen wat je wilt – of zelfs raak je overtuigd dat je toch nooit krijgt wat je wilt – en dat doet je naar middelen grijpen die zo defaitistisch en negatief zijn dat je daardoor ook datgene verspeelt, wat je normaal gesproken zou kunnen hebben.” (Citaat uit Padwerk lezing 77) 

2e thema: Kijken naar wat er is

Als je niet wilt zien wat er is, hoe kun je dan op je eigen oordeel en intuïtie vertrouwen? Je weet heel goed dat de manier waarop jij de ander of een bepaalde situatie waarneemt niet klopt. Door je bereidheid te zien wat er is, kun je de situatie aan. Dan zul je jezelf, je beoordelingsvermogen én anderen vertrouwen. Omdat je ze niet overschat vanuit je dwingelandij, kun je zien, waar­nemen, en voelen wat waar is en zul je niet geloven in wat je alleen maar wilt dat waar is.

“Als je die dwingende stroom kwijt bent, hoef je ook niet over van tevoren vastgelegde situaties te dagdromen. Je bent dan soepel en kunt kijken naar wat er is en je hoeft je niet teleurgesteld te voelen als dat anders is dan jij je in je dagdromen had voorgesteld. Daardoor creëer je ook geen vijandigheid in jezelf. En daardoor voelt de ander je openheid en kan er langzaam een spontane, vrije en werkelijke situatie groeien.” (Citaat uit Padwerk lezing 71) 

3e thema: Zet je strijd voort en laat alle strijd varen

Hoe energieker we strijden om onszelf te leren kennen door alle misvattingen onder ogen te zien en alle onvolwassen emoties te doorvoelen, hoe meer we innerlijk ontspannen waardoor we houden van wat er is. Het vertrouwen dat een wolk van goddelijk bewustzijn ons draagt en dat we door goddelijke liefde gekoesterd worden, kan zich door deze constructieve houding lang­zaam ontplooien. Innerlijke vrijheid, meesterschap en overvloed zullen werkelijkheid worden.

“Zoek waar de strijd moet doorgaan en waar het moet ophouden. En na een tijdje zul je de uitzonderlijke vrede ervaren van niet langer bang zijn voor wat je niet wilt en niet langer angstig en gespannen uitreiken naar wat je wel wilt, omdat je zult weten dat alles hier en nu beschikbaar is wat wenselijk kan zijn, altijd binnen je bereik; en dat alles wat je beangstigt en voor wegvlucht alleen maar illusie is, ook al zit je er misschien net middenin.” (Citaat uit  padwerk lezing 253)

Meditatie het leven omarmen

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de kracht en wijsheid van het ware zelf te verbinden

Open je voor het innerlijke kind dat vecht tegen het leven

Voel zachtmoedig de angstige en woedende dwingende stromingen van het innerlijke kind om te krijgen

Voel met compassie de innerlijke verkramping en spanning van het innerlijke kind als gevolg van de dwingende stromingen

Voel zachtmoedig hoe pijnlijk en benauwend al dat zwoegen voor het innerlijke kind is

Vraag hulp aan het ware zelf om bewust te worden van je ‘ik wil’ stroom

Vraag kracht aan het ware zelf om de waarheid over jezelf  te zien

Vraag moed aan het ware zelf om gezond en energiek te strijden om jezelf te leren kennen

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over waar de strijd moet doorgaan en waar het moet stoppen

Visualiseer jezelf als iemand die het leven volkomen aanvaardt en omarmt

En kom nu in je eigen tempo terug