Genieten als levensdoel

Aquarius workshop 

Genieten als levensdoel

English Aquarius workshop Pleasure as a goal in life: https://youtu.be/sT1JOon7KWo

“Hoe groter je extase, je genot en je vreugde zijn, hoe meer je aan de wereld bijdraagt. Wanneer je tot dit innerlijk bewustzijn gekomen bent – niet in theorie maar door ervaring – zul je in jezelf de volgende voorwaarden scheppen; het zal je concrete en spirituele doel worden om volledig genot te ervaren. Je zult voortdurend vanuit dit doel handelen.”

Citaat uit Padwerk lezing 177: Genieten is het levensritme volgen

Bevrijd van illusies en misvattingen zijn we in harmonie met de kosmische energie­stromen en is er uitsluitend het pure genot van leven, liefhebben, voelen, veranderen, vervulling, schoon­heid en overvloed. Liefhebben is genieten, ècht leven is genieten en genieten is onze ware natuur, ons geboorterecht en dit vermogen om intens te genieten bepaalt de mate van energie en welzijn. Genieten is afhankelijk van het vermogen het ego los te laten en ons door de innerlijke wil van het ware zelf te laten leiden. Genot is alleen mogelijk in liefde, waarheid en eenheid; bij een ontspannen geestelijke en emotionele toestand van overgave, ver­trouwen en geduld. Genot ervaren we op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau waarbij alle cellen van ons hele wezen in harmonie met onszelf, het universum en met andere mensen resoneren en vibreren.

Maar zolang we – als gevolg van blinde automatische reflexen – afwijzend, wrokkig en wantrouwend nee tegen het leven zeggen, bestaat er een verbod op genieten. Dan laten we ons door het geïdealiseerde zelfbeeld leiden en vinden we genieten egoïstisch, slecht en onfatsoenlijk. Dan verbinden we genot met schuld, schaamte en angst. Dan vervormen we liefde en genot tot haat. Door onszelf de genot­ervaring te onthouden, blokkeren we het contact met de innerlijke wil van het ware zelf en verbreken we de verbinding met deze helende universele levensstroom. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid drie thema’s gebaseerd op Padwerk lezingen onderzoeken die ons zullen helpen om genieten tot ons levensdoel te maken.

1e thema: Genieten als je geboorterecht beschouwen

Leven in de dualiteit, als gevolg van ego-identificatie, zorgt voor een pijnlijke tweestrijd omdat we ons door emotionele afhankelijkheid òf conformeren aan opgelegde normen òf ertegen rebel­leren. Deze onvolwassen houding met dwingende stromingen, egoïsme, negatief plezier en levens­vijandige patronen berooft ons van ons geboorterecht. Pas als we de innerlijke wil hebben om het contact met het eenheidsniveau van het ware zelf te herstellen, kunnen we waarachtig genieten. 

“De boodschap afkomstig van het ware zelf zegt: ‘Volmaakt geluk, vrijheid en meesterschap over het leven is je geboorterecht.’ Als je met dualistische principes voor dit geboorterecht vecht, voer je jezelf steeds verder weg van zelfrealisatie waarin je werkelijk meesterschap, vrijheid en totale vervulling van jezelf hebt.” (Citaat uit Padwerk lezing 143)

2e thema: Zelfverantwoordelijkheid als voorwaarde

Zolang we vasthouden aan een verlengde kindertijd en anderen voor de gevolgen van onze daden en nalatigheden laten opdraaien, kunnen we geen genot ervaren. Maar wanneer we op eigen benen gaan staan, emotioneel volwassen worden, zelfverantwoordelijkheid dragen en onszelf respecteren en lief­hebben, dan zijn we steeds meer tot genieten in staat. Het aanvaarden van volledige autonomie en het vermogen te genieten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

“Alleen wie de volle verantwoordelijkheid voor zichzelf neemt, is in staat om de vrijheid die de schepping alle mensen verleent te gebruiken. Als bijvoorbeeld iemand de schuld voor zijn huidige ongeluk op een andere factor dan zijn eigen onbewuste processen schuift, dan neemt hij geen zelfverantwoordelijkheid ook al gebeurt dat nog zo stiekem en subtiel. Er bestaat een mechanisme in de psyche dat deze verschuiving rechtstreeks aan een verbod op genot koppelt.” (Citaat uit Padwerk lezing 156)

3e thema: Angst voor genot erkennen

In de mate waarin we ons ongelukkig, leeg en onvervuld voelen, zijn we bang voor genot hoezeer we er op bewust niveau ook naar hunkeren. Daarom is een van de meest fundamentele menselijke conflicten de worsteling tussen het verlangen naar en de angst voor genot. Het onbewuste afwijzen van genot moet erkend worden om eraan te kunnen werken. De angst voor genot zal verdwijnen als we onszelf aanvaarden, frustraties verdragen en voor emotionele volwassenheid kiezen. 

“Zodra je volledig bewust kunt toegeven: ‘Ik ben bang om te genieten’, zal je wanhoop verdwijnen. Je zult in jezelf beide krachten voelen: de ene stimuleert je om te genieten, de andere houdt je ervan af. Je zult deze twee krachten op elk niveau van je wezen voelen, zowel mentaal als emotioneel. Wanneer deze strijd onbewust blijft is ze extra pijnlijk. Pas als je weet wat zich in je afspeelt, kun je beginnen met het conflict aan te pakken.” (Citaat uit Padwerk lezing 177)

Meditatie genieten als levensdoel

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de kracht en wijsheid van het ware zelf te verbinden

Open je voor je kinderlijke deel dat worstelt tussen het verlangen naar genot en de angst voor genot

Voel met compassie hoe het innerlijke kind eigenzinnig weigert het ego los te laten om te kunnen genieten

Voel met mededogen hoe het innerlijke kind trots weigert zichzelf te aanvaarden waardoor het niet kan genieten

Voel zachtmoedig hoe het innerlijke kind angstig verkrampt wat genieten onmogelijk maakt

Vraag moed aan het ware zelf om deze kinderlijke destructieve aspecten liefdevol te aanvaarden

Vraag kracht aan het ware zelf om deze kinderlijke aspecten op te voeden

Vraag hulp aan het ware zelf om innerlijk te ontspannen en innerlijk te luisteren

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over het gebied waar je genot blokkeert

Visualiseer jezelf als iemand die voluit van het leven geniet omdat je jezelf aanvaardt en respecteert

En kom nu in je eigen tempo terug